İlaç Ara

FIXCAL D3 1000 mg/880 IU 40 efervesan tablet

Firma Bilgileri
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
40.5 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
40
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FIXCAL-D3cfervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 1000 mg kalsiyum’a eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 IU vitamin Ds’e eşdeğer 9,68 mg kolekalsiferol içerir,

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, laktoz monohidrat, povidon K25, sodyum sakkarin, sodyum siklamat, peg 6000, portakal aroması ve malik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FIXCAL D3 nedir ve ne için kullanılır?

2. FIXCAL D3’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FIXCAL D3 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FIXCAL D3’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FIXCAL D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FIXCAL D3’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

FIXCAL D3’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte FIXC AL-D3 ’ ün etkisini arttıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bİr litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FIXCAL“Ü3 yüksek dozda D vitamini İçerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

FIXCAL-Ü3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak, önemli bir etki beklenmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

FIXCAL-D3*ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

FIXCAL D3’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün, her efervesan tabletinde 3,94 mmol (90,58 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda yer alan ilaçları kullanıyor iseniz FIXCAL-D3’e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • Diğer D vitaminleri, FIXCAL-D3 ’ ün etkisini arttırır.
 • Belirli idrar söktürücü İlaçlar (Tiyazİd türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. FIXCAL-D3’ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi (sara) ve kalp ritmi bozuklarına karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan İlaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • İltihaplı durumlann tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoİdler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Kalp gücünü arttıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte FIXCAL-D3’ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatların ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. FIXCAL-D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • FIXCAL-D3 İle birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. FIXCAL-Ü3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzları T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarım doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.
 • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatlann birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
 • FIXCAL-Ü3 çinkonun emilimini azaltabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.FIXCAL D3’in saklanması

  FIXCAL-D3 ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

  Kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FIXCAL D3’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FIXCAL D3’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi : Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3

  Esenler/İST ANBUL

  Telefon    :    0850 201 23 23

  Faks    :    0212 482 24 78

  E-maİl    :    İnfo@vİtalisilac. com.tr

  Üretim Yeri    : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1. OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel : 0264 295 75 00 Faks : 0264 291 51 98

DEVAMINI OKU

2.FIXCAL D3 nedir ve ne için kullanılır?

1. FIXCAL-Ü3 nedir ve nc için kullanılır?

FIXCAL-D3, beyaz veya beyaza yakın renkte, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.

FIXCAL-D3, 30 (2x15), 40 (2x20), 60 (3x20) ve 90 (6x15) efervesan tablet, plastik tüp silikajelli kapak ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

FIXCAL-D3 efervesan tablet (suda çözünen tablet) kalsiyum ve kolekalsiferol (vitamin D3) adı verilen iki etkin madde içerir.

Kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar.

Kolekalsiferol (vitamin D3), yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar. FIXCAL-Ü3, kalsiyum ve D vitamini eksikliği ispatlanan veya yüksek risk taşıdığı belirlenen bazı hastalarda kemik erimesi hastalığı (osteoporoz) tedavilerine ek olarak kullanılır. Bununla birlikte, yaşlılarda normal diyetle birlikte kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.FIXCAL D3 nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FIXCAL-D3’ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

Günde size önerilen miktarda FIXCAL-D3’ü ağız yoluyla alınız.

FIXCAL-D3*ü bir bardak (200 mİ) suda eritiniz. Sonra bekletmeden tamamını içiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız.

4-8 yaş arası çocuklar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek çocuğunuza İçiriniz.

Yaşlılarda kullanımı

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek içiniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda FIXCAL-D3 kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer FIXCAL-D3 ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FIXCAL D3 kullanırsanız

Kaza ile gereğinden fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz veya en yakın acil servise başvurunuz.

FIXCAL-D3 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FIXCAL D3'i kullanmayı unuttuysanız

FIXCAL-D3’ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz endişelenmeyiniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FIXCAL D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz FIXCAL-Ü3 İle tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi erken kesmeyiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FIXCAL D3’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

35ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FIXCAL-D3*ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aleıjik reaksiyonlar:

 • Boğaz, yüz, dudaklar ve ağzın şişmesi. Bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir.
 • Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FIXCAL-D3’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zihin karışıklığı
 • Kemik ağrısı
 • Kas zaafıyeti
 • Uyku hali « Kusma
 • Kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi
 • Aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı
 • Ülser
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • Gaz
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Kaşıntı
 • Cilt döküntüsü
 • Ürtiker
 • Baş ağrısı
 • İştahsızlık
 • Şişkinlik
 • Ağız kuruluğu
 • Geğirme
 • Mide salgısında artış
 • Gece idrara çıkmada artış
 • Metalik tat
 • Bunlar FIXCAL-D3’ün hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU