İlaç Ara

FLOXILEVO 750 mg 7 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
70 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLOXILEVO nedir ve ne için kullanılır?

2. FLOXILEVO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLOXILEVO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLOXILEVO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FLOXILEVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLOXILEVO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Levotloksasine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı veya florokinolonlar grubu antibiyotiklerden (moksifloksasin, siprofloksasin, ofloksasin) bir başkasına karşı alerjiniz varsa.
 • Alerji belirtileri: Kaşıntı, yutkunma veya nefes alma problemleri, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme

 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,
 • Florokinolon grubu antibiyotik kullanımına bağlı tendon rahatsızlığı yaşadıysanız,
 • Hamileyseniz.
 • Bebek emziriyorsanız,
 • Çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde
 • FLOXİLEVO ‘yu kullanmayınız.

  Gelişmekte olan kıkırdak dokusuna zarar vermesi nedeniyle çocuklarda, büyümesi devam

  eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

  FLOXILEVO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • 65 ve daha büyük yaştaysanız.
 • Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu geçiriyorsanız, (başka bir antibiyotik kullanılması daha uygun olabilir)
 • Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız varsa ve buna bağlı istemsiz kasılma nöbetleri yaşadıysanız,
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı olduğu durumlarda: FLOXİLEVO film kaplı tablet tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, inatçı ve/veya kanlı ishal görülürse FLOXİLEVO tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye başlanılmalıdır. Derhal doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.
 • Kas kirişlerinde (tendon) bir iltihaplanmayı ya da yırtılmayı düşündürecek ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ortaya çıkarsa ve yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon yırtılma riski artar. Doktorunuz bu durumu yakından takip etmek isteyebilir.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa: Doktorunuz size özel doz ayarlaması yapacaktır.
 • FLOXİLEVO kullanan hastalarda nadiren de olsa ışığa karşı duyarlılık geliştiği bildirilmiştir. FLOXİLEVO kullanımı sırasında ve tedavi bittikten sonra 48 saat süreyle kuvvetli güneş ışığına çıkmayınız veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmayınız.
 • Süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması): Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım sonucu, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Doktorunuz bunu önlemek amacı ile sizi yakından takip etmek isteyebilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa uygun tedavi yöntemlerini uygulayacaktır.
 • QT aralığında uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum): Çok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT aralığında uzama bildirilmiştir. Aşağıdaki risk gruplarında dikkatli olunmalıdır:

 • İleri yaştaysanız (65 yaş üstü) veya kadınsanız
 • Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (öm. kandaki potasyum ve magnezyum düzeyinin düşük olması)
 • Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
 • Kalp hastalığınız (kalp yetmezliği, kalp krizi öyküsü, kalp atımının yavaşlaması)
 • QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanılması (öm. Sınıf IA ve III ritm düzenleyici ilaçlar, bazı depresyon ilaçları, makrolid grubu antibiyotikler)
 • Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen bir enzimin doğuştan eksikliği varsa.
 • Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma): Sizde şeker hastalığı (diyabet) mevcutsa ve bunun için insülin veya ağızdan alman ilaçları kullanıyorsanız, kan şekeriniz düşebilir veya buna bağlı koma ortaya çıkabilir (doktorunuz sizden kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmenizi isteyebilir.)
 • Periferik nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı) sizde mevcutsa
 • Myastenia Gravis’in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi:
 • Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myastenia gravisli hastalarda, solunum cihazı desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası ciddi yan etkiler florokinolonla ilişkilendirilmİştir. Öyküsünde myastenia gravis bulunan hastalarda florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Aşın duyarlılık reaksiyonları: İlk dozu takiben nadiren öldürücü potansiyeli olan ciddi aşın duyarlılık reaksiyonları (aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme) görülebilir. Tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktorunuza başvurmalısınız.
 • Deride içi su dolu kabarcıklarla seyreden ağır hastalıklar: FLOXİLEVO, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ağır deri reaksiyonlarına yol açabilir. Bu durumda tedaviye devam etmeden önce, hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Çok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve tehlikeli davranışlar görülebilir. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedavi yöntemini belirler.
 • Psikolojik rahatsızlığınız veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa FLOXİLEVO ’yu dikkatli kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında iştahsızlık, sanlık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.
 • Daha önce nöbet (havale) geçirdiyseniz
 • Kortikosteroid içeren ilaçlan kullanıyor iseniz
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FLOXILEVO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLOXİLEVO ‘nun emilimi gıdalardan etkilenmez, doktorunuzun önerdiği miktarda tableti yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

  Eğer magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar, mide asidini nötralize eden antasid adı verilen ilaçlar veya mide ülseri ya da reflü hastalığı için sukralfat kullanmanız gerekiyorsa, bu ürünler FLOXİLEVO ’nun emilimini etkiyebileceğinden, FLOXİLEVO ‘yu bu ilaçların uygulamasından en az İki saat önce veya sonra alınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve llorokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, FLOXİLEVO gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasininin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, FLOXİLEVO emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  FLOXlLEVO kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  FLOXILEVO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar (örneğin antasidler):
 • FLOXILEVO mun emilimini azaltır, 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.    • /

 • Kortikosteroid kullanıyorsanız,
 • Mide ülseri veya reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sukralfat: İki ilaç birlikte uygulanacaksa, sukralfatın FLOXİLEVO film kaplı tablet alınmasından en az iki saat sonra uygulanması önerilir.
 • Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç olan teofilin: FLOXİLEVO ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer.
 • Teofilin. fenbufen veya benzeri steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (FLOXİLEVO j

  ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)

 • * * /

 • Gut hastalığında kullanılan probenesİd veya mide ülserinde kullanılan simetidin:
 • FLOXİLEVO ‘nun vücuttan atılımı azalır.

 • Siklosporin – organ transplantasyonu tedavisinde kullanılır. Ofloksasin ile birlikte kullanılması durumunda siklosporin yan etkilerinde artış olabilir.
 • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; varfarin). (Etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir). Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyebilir.
 • Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir) -Sınıf la antiaritmikler (kinidin) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron)
 • -Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar) (örn. amitriptilin. imiprain)

  -Makrolidler (bir antibiyotik grubu) (eritromisin. azitromisİn. klaritromisin)

  -Antipsikotikler (bazı ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

  Diğer ilaçlar: Digoksin, glibenklamid ve ranitıdinin FLOXİLEVO ’nun etkisini değiştirmesi beklenmez.

  5.FLOXILEVO’in saklanması

  FLOXİLEVO yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLOXILEVO’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FLOXILEVO’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  34303 No:l Küçükçekmece/lstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 00 24

  imal yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah.

  Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAG

  DEVAMINI OKU

  2.FLOXILEVO nedir ve ne için kullanılır?

  FLOXİLEVO tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 750 mg levofloksasin içeren 7 adet film kaplı tablet bulunur.

  FLOXİLEVO bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

  FLOXİLEVO etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.

  Doktorunuz FLOXİLEVO 'yu sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş

  olabilir:

  • Bakterilerin neden olduğu yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (sinüzit)
  • Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesi
  • Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni)
  • İdrar yollan ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları
  • Prostat iltihabı
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Abse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlannın neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları.
  DEVAMINI OKU

  3.FLOXILEVO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. FLOXİLEVO erişkinlerde kullanılır.

  FLOXİLEVO film kaplı tablet günde bir veya iki kez uygulanır. Dozaj enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve ayrıca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarlılığına bağlıdır.

  FLOXİLEVO ’nun aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:

  Kullanım yeri

  Günlük dozaj

  enfeksiyonun şiddetine göre)

  Tedavi süresi

  Akut sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)

  Günde tek doz 500 mg

  10-14 gün

  Kronik bronşitin (bronş iltihaplanması) akut alevlenmesi

  Günde tek doz 250 - 500 mg

  7-10 gün

  Toplumdan edinilmiş pnömoni (zatürre)

  Günde tek doz veya 2 kez 500mg

  7-14 gün

  Piyelonefrit (İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap) dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları

  Günde tek doz 250 mg

  7-10 gün

  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg

  7-14 gün

  Kronik bakteriyal prostatit (prostat iltihabı)

  Günde tek doz 500 mg

  28 gün

  Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

  Günde tek doz 500 mg

  8 hafta

  Tedavinin süresi hastalığınızın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi. FLOXİLEVO kullanımı hastanın ateşi düştükten ve enfeksiyon sona erdiğine dair kanıt sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FLOXİLEVO film kaplı tablet ağızdan alınır. Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.

  Emiliminde azalma olabileceğinden. FLOXİLEVO 'nun demir tuzlan, antasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  FLOXİLEVO çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda, böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa FLOXİLEVO 'nun dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonlannızda bozukluk varsa, doktorunuz FLOXİLEVO dozunu azaltacak ve sizi daha yakından izleyecektir.

  Kreatinin klirensi < 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre) doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunda. FLOXİLEVO dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

  Doktorunuz FLOXİLEVO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

  Eğer FLOXİLEVO 'nun etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLOXILEVO kullanırsanız

  FLOXİLEVO dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  Aşırı doz belirtileri: zihin karışıklığı, sersemlik ve kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili belirtiler, EKG'de QT aralığının uzaması ve bulantıdır.

  FLOXILEVO'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FLOXILEVO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  Doktorunuza danışmadan FLOXİLEVO tedavinizi sonlandırmayınız, hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa FLOXILEVO’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Seyrek (1.000 hastanın birinden az. fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Tendonlannızda (kas kirişleri) ağrı ve iltihaplanma. Aşil tendonu en sık etkilenen tendondur ve bazı durumlarda tendon kopabilir.
 • Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri (konvülsiyonlar).
 • Bilinmiyor: İştah kaybı, gözün beyaz kısmının ve derinin sarı renk alması, idrar renginin koyulaşması, kaşıntı, karın bölgesinde hassasiyet. Bunlar bazen ölümcül olabilen karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.
 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi
 • Kalp ritminde bozulma, çarpıntı
 • Ateş, karıncalanma, ağrı ya da uyuşukluk. Bunlar nöropatinin belirtileri olabilir.
 • Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş. Bunlar ciddi bağırsak problemi belirtileri olabilir.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın (10 hastanın 1 'inde etkiler gözlenebilir.):

 • Bulantı, kusma, diyare
 • Bazı karaciğer enzimlerinin kandaki seviyesinde yükselme,
 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Uykusuzluk
 • Yaygın olmayan (100 hastanın 1 'inde etkiler gözlenebilir.):

 • Mantar enfeksiyonları, diğer mikroplarda direnç gelişmesi
 • Kaşıntı ve deri döküntüsü, kurdeşen
 • Karın ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Kaygı, zihin karışıklığı
 • Uykululuk, titreme, tat duyusunda bozukluk
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Eklem ya da kas ağrıları
 • Kan testleri, karaciğer ya da böbrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuçlar gösterebilir (bilirübin, kreatinin artışı) Beyaz kan hücresi sayısında düşme (lökopenİ)
 • Halsizlik
 • Seyrek (1.000 hastanın l'inde etkiler gözlenebilir.):

  ^    • Kan şekerinin düşmesi. Bu durum diyabet hastaları için önemlidir ve komaya neden

  olabilir.

 • Görsel ve işitsel varsanıların (halüsinasyon) da eşlik edebildiği ruhsal bozukluk, huzursuzluk, depresyon,
 • Anormal rüyalar, kabuslar
 • Bulanık görüş dahil görme bozuklukları
 • Kulak çınlaması
 • Kas güçsüzlüğü. Bu myastenia gravis (sinir sistemiyle ilgili nadir bir hastalık) hastaları için önemli bir durumdur.
 • Düşük kan basıncı
 • Kalbin hızlı atması,
 • Kan trombosit sayısının düşmesinden (trombositopeni) dolayı kolayca kanama ve morarma olabilir
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşüş (nötropeni)
 • '*«'    • Ateş

 • Böbrek çalışma şeklinde değişiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandırılan alerjik böbrek reaksiyonlarından kaynaklanan böbrek yetmezliği
 • Çok seyrek (10.000 hastanın 1 "inde etkiler görülebilir):

 • Porfiri hastalarında ataklar (nadir görülen metabolik bir hastalık)
 • Bilinmiyor:

 • Kan şekerinin düşmesine bağlı koma
 • İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil, kendine zarar verici davranışlar
 • Tat duyusu kaybı
 • Koku duyusu kaybı dahil koku alma bozuklukları
 • İşitme yeteneğinde bozulma
 • Cildin güneşe ve ultraviyole ışığa hassasiyetinin artması (ışığa duyarlılık)
 • Bütün kan hücrelerinin (pansitopeni) veya kırmızı kan hücresi sayısında düşüş (anemi). Kırmızı kan hücrelerinin hasarı ve her türlü kan hücresi sayısındaki düşüşten dolayı cilt soluk ve san olabilir. Ateş, boğaz ağnsı ve genel bir hastalık hissi ortaya çıkabilir.
 • Aşın immun cevaplar oluşabilir (aşırı duyarlılık).
 • Hareket ve yürüme problemleri (diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk)
 • Alerjik kaynaklı zatürre
 • Aleıjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlarında iltihaplanma Bunlar FLOXİLEVO 'nun hafif yan etkileridir.
 • DEVAMINI OKU