İlaç Ara

FLUBIMAK 100 mg 15 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Akar Farma
Satış Fiyatı
12.84 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FLUBİMAK 100 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etkin nuıdde:Her bir tablet 100 mg Flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, povidon. kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, stearik asit, titanyum dioksit (E 171). polietilen glikol, hipromelloz, alüminyum siyahı, sarı demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUBIMAK nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUBIMAK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUBIMAK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUBIMAK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FLUBIMAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUBIMAK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• FLUBİMAK’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız var ise,

• Aspirin veya başka bir steroid olmayan anti inflamatuvar ilaç kullanımı sonrasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaşmış iseniz,

• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

• Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,

• Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanılmamalıdır.

Flurbiprofen, koroner arter bypass ameliyatı sürecinde ağrı kesici olarak kullanılmamalıdır.

FLUBİMAK’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

Eğer;

• Kalp damar sisteminde pıhtılaşma sorunlarınız var ise

• Kan basıncının yüksek olma durumunuz (Hipertansiyon) var ise

• Kalp yetmezliği ve ödem hastalığınız var ise

• Karaciğer-Böbrek hastalığınız var ise,

• Astımınız var ise veya alkol bağımlısı iseniz,

• Yaşınız 65 üzerinde ise, yakın bir zamanda cerrahi bir işlem geçirecekseniz,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLUBİMAK gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLUBİMAK kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

FLUBİMAK’ın araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak uyuklama, reflekslerde artış, düşüncede dağınıklık gibi yan etkiler nedeniyle makine ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

FLUBİMAK’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

FLUBİMAK 100 ıng laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

FLUBİMAK her tablette 1 mmol (23mg)’dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

• ADE-inhibitörleri ve Anjiotensin II reseptör blokerleri (yüksek tansiyonda kullanılır)

• Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)

• Aspirin (ağrı kesici, kanı sulandırıcı olarak kullanılır)

• Betaadrenerjik-blokerler (yüksek tansiyonda kullanılır)

• Diüretikler (idrar söktürücüler)

• Lityum (psikiyatride kullanılır)

• Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

• Kinolon grubu antibiyotikler (solunum yolları, deri ve yumuşak doku, idrar yolları enfeksiyonları tedavisinde kullanılır)

• Diğer nonsteroid antiinflamatuvar grubuna ait ilaçlar

kullanıyorsanız doktorunuza haber veriniz. Bu ilaçlar FLUBİMAK ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.FLUBIMAK’in saklanması

FLUBİMAK’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUBIMAK’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FLUBIMAK’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: AKAR FARMA MEDİKAL KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gaziosmanpaşa Tahran Cad. No:20/2 Çankaya/Ankara Tel: 0312 468 05 82 Faks: 0312 468 05 92 e-posta:

Üretim Yeri: ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş.

Adres: Acıbadem Köftiincü Sokak No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 339 69 03 Faks: 0216 340 13 77 e-posta: info@atabay.com

DEVAMINI OKU

2.FLUBIMAK nedir ve ne için kullanılır?

Bir kutu FLUBİMAK 100 mg Film Kaplı Tablet içerisinde, 15 ya da 30 film tablet bulunmaktadır. FLUBİMAK, flurbiprofen adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Flurbiprofen çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİD) olarak adlandırılan grupta yer alır.

FLUBİMAK,

• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

• Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)

• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (ankilozan spondilit)

• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (Bursit ve tendinit)

• Yumuşak doku yaralanmaları

DEVAMINI OKU

3.FLUBIMAK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinlerde önerilen günlük uygulama bölünmüş dozlar halinde 150 mg - 200 mg'dır. Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg'a çıkarılabilir.

Romatoid artrit veya osteoartrit belirti ve semptomlarının giderilmesi için flurbiprofenin tavsiye edilen dozu, günde iki veya üç defaya bölünerek uygulanmak üzere giinde 200 ila 300 mg'dır.

Adet sancılarında, belirtilerin başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 100 mg uygulanır. Günlük maksimum doz 300 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu

FLUBİMAK bir miktar su ile yutularak alınır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

O/.cl kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer FLUBİMAK 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUBIMAK kullanırsanız

FLUBİMAK'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FLUBİMAK'ı aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır, spesifik bir antidotu yoktur. FLUBİMAK'ın alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz veya eczacınız size yardımcı olacaktır.

FLUBIMAK'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın, eğer bir sonraki tabletinizi alma saatiniz yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinizi sürdürünüz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlayamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; aşırı doz alabilirsiniz. Birden fazla dozu almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

FLUBIMAK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

FLUBİMAK ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FLUBIMAK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FLUBİMAK'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Solunum güçlüğü (bronkospazm)

• Mide ve barsak kanaması

• Göz ve deri renginin sarıya dönmesi

• Halüsinasyon,

• Bulanık veya çift görme,

• Vücutta sıvı birikimi (Örneğin ayak bileklerinde şişlik),

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FLUBİMAK'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü (ürtiker)

• Hipotansiyon veya hipertansiyon,

• İnterstisyel nefrit,

• Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Karın ağrısı

• İştahta değişiklikler,

• Ağızda kuruluk, ürperme, ateş,

• Tat almada değişiklikler, terleme.

Bunlar FLUBİMAK'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU