İlaç Ara

FLUCAN 150 mg 8 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi
Satış Fiyatı
75.44 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
8
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

(fi)

FLUCAN150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, jelatin, patent mavisi V(E131), titanyum dioksit (E171). Ürün, sığır kaynaklı laktoz ve jelatin hammaddelerini içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUCAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUCAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUCAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FLUCAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUCAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • •  Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:

 • Flukonazole veya FLUCAN’ın içerisinde bulunan herhangi bir bileşene

 • Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara

 • Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

 • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız

 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız

 • •  Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız

 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.

 • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.

 • Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde

  Bu belge 50′


  elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol


  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR


 • FLUCAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

 • •  Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa

 • •  Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse

 • •  Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse

 • •  Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AİDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.

 • •  Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa.

 • •  Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)

 • •  Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği böbrek yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)

 • •  Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FLUCAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FLUCAN’ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski meydana gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FLUCAN’ın günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FLUCAN almamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  FLUCAN anne sütüne geçmektedir. 150 mg’a kadar tek doz FLUCAN aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FLUCAN kullanıyorsanız emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

  FLUCAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar FLUCAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

 • •  Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız

 • •  Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız

 • •  Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız

 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUCAN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • •  Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin

 • •  Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil

 • •  Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin

 • •  Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol

 • •  Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)

 • •  Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler

 • •  Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin

 • •  Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler

 • •  Kan basıncını düşürücü olan losartan

 • •  Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib

 • •  Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)

 • •  Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin

 • •  Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid bozuklukları için kullanılan ilaçlar

 • •  Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon

 • •  Doğum kontrol ilaçları

 • •  Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)

 • •  İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bu belge 5ofeili:nnıekgidovMdinnuvfily£AJDSktıb1astalAğıimifidavisiodaimikul^nblaft:k.§akiav?r,/Eklo,rpropamid, adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR

 • glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları

 • •  Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin

 • •  Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib

 • •  A Vitamini

 • •  Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor

 • •  Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron

 • •  İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.FLUCAN’in saklanması

  Üretim yeri: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy -İstanbul

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR

  10

 • DEVAMINI OKU

  2.FLUCAN nedir ve ne için kullanılır?

  FLUCAN, Mavi 1 numara kapsül içinde beyaz toz içerir. 1, 2, 6, 8 ve 12 kapsüllük ambalajlarda sunulmaktadır.

  FLUCAN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

  FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

 • -  Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)

 • -  Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza giren mantarın neden olduğu bir hastalıktır)

 • -  Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar

 • -  Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu)

 • Bu belge 507Q,sayılı Elektronik İmzalCanunu uyarınca elektroıiık1olarak imzalanmıştır. Doküman http: ebs.titck.gpv.tr Başvuru Elmza Kontrol

 • -  Genital pamukçuk (kadında veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu)

 • Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı, tırnak mantarı)

  FLUCAN yetişkinlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:

 • -  Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme

 • -  Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önleme

 • -  Vajinal pamukçukta nüksetmesini azaltılma

 • -  Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)

 • FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:

 • -  Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon)

 • -  Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar

 • -  Kriptokokal menenjit (beyinde bir mantar enfeksiyonu)

 • FLUCAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:

 • -  Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksyionlardan koruma (eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)

 • -  Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme

 • DEVAMINI OKU

  3.FLUCAN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Durum

  Doz

  Kriptokokal menenjit

  İlk gün 400 mg, sonra günde bir kez 200 mg ila 400 mg olmak üzere 6 ile 8 hafta boyunca veya gerektiğinde daha uzun süre. Bazen doz 800 mg'a kadar arttırılabilir.

  Kriptokokal    mantarların neden    olduğu

  tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)

  Hekim       tarafından       tedavi

  sonlandırılıncaya kadar günde 200 mg

  Vadi humması (Koksidioidomikozis) tedavisi

  11 aydan 24 aya kadar (Gerekiyorsa daha uzun süre) günde 1 kez 200 mg ila 400 mg'dır. Bazen doz 800 mg'a kadar arttırılır.

  Kandida türü mantarların neden olduğu iç organların mantar enfeksiyonlarının tedavisi

  İlk gün 800 mg, hekim tarafından tedavi sonlandırılıncaya kadar günde 400 mg'dır.

  Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız yarasını etkileyen mukozal enfeksiyonları tedavisi

  İlk gün 200 mg - 400 mg'dır. Sonra hekim       tarafından       tedavi

  sonlandırılıncaya kadar günde bir kez 100 mg - 200 mg'dır.

  Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun bulunduğu yere bağlıdır.)

  Hekim       tarafından       tedavi

  sonlandırılıncaya kadar 7 - 30 gün boyunca günde bir kez 50 mg - 400 mg'dır.

  Kandida türü mantarların neden olduğu ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis)

  Haftada bir kez 150 mg veya günde bir kez 50 mg'dır. Tedavinin süresi 2 ila 4 haftadır. Ayak mantarı (Tinea pedis) 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

  Ağız iç tabakasını etkileyen tekrarlayan enfeksiyonların tedavisi

  Enfeksiyon riski altındayken, günde bir kez 100 mg - 200 mg veya haftada 3 kez 200 mg'dır.

  Deri ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde (Onikomikoz)

  Enfeksiyonun yerine göre, günlük 50 mg ya da haftada 150 mg tek doz ya da 1 ile 4 hafta arasında haftada 1 kez 300 ile 400 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir, tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar devam ettirilmelidir.)

  Cinsel    organlardaki    mantar hastalıkları

  tedavisinde

  Tek doz olarak 150 mg önerilir.

  Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının tedavisinde

  . Toplam 3 doz için her üç günde bir 150 mg (1., 4. ve 7 günlerde) alınmasını takiben haftada bir kez 150 mg'dır. 6 aya varan tedavi gerektirebilir.

  Kandida'nın neden olduğu enfeksiyonu engellemek için (Bağışıklık sisteminiz zayıf ve düzgün çalışmıyorsa)

  Enfeksiyon riski altındayken günde bir kez 200 mg - 400 mg'dır

  Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

 • •  

  Uygulama yolu ve metodu

 • Ağızdan alınır.

  Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en iyisidir.

  İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

 • •  

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz

  Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun bulunduğu yere bağlıdır.)

  Günde 1 kez 3 mg/kg (Tedavinin ilk gününde 6 mg/kg olarak verilebilir.)

  Kriptokokal    mantarların   neden    olduğu

  tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit) ya da Kandida türü mantarların neden olduğu iç mantar enfeksiyonları tedavisi

  Günde 1 kez 6 mg-12 mg/kg

  Kriptokokal    mantarların   neden    olduğu

  tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit) tekrarlamasını önlemek için

  Günde 1 kez 6 mg/kg

  Kandida'nın neden olduğu enfeksiyonu engellemek için (Bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyorsa)

  Günde 1 kez 3 mg-12 mg/kg

  15 - 27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir. Maksimum doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg'dır.

  0 - 14 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir. Maksimum doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg'dır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

  Eğer FLUCAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUCAN kullanırsanız

  Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUCAN aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

  FLUCAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyYnUyaklUYnUyQ3NRZmxXQ3NR

  FLUCAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı farkettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

  İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FLUCAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz size söylemediği sürece FLUCAN almayı durdurmayınız. FLUCAN almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FLUCAN kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, FLUCAN'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  Aşağıdakilerden biri olursa, FLUCAN'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • •  Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma

 • •  Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme

 • •  Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler

 • •  Deri döküntüsü

 • •  Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).

 • •  AİDS hastasıysanız, FLUCAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.

 • FLUCAN karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

 • •  Yorgunluk

 • •  İştah kaybı

 • Kusma

 • •  Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)

 • FLUCAN böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir. Böbrek problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

 • •  Yorgunluk

 • •  Kas zayıflığı

 • •  İştah kaybı

 • •  Kilo kaybı

 • •  Karın ağrısı

 • Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa FLUCAN almayı bırakınız ve derhal doktorunuza haber veriniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın Yaygın

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

  100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir. 1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 10.000 hastada birden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

  Yaygın:

 • •  Baş ağrısı

 • •  Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyonu kan testi sonuçlarında artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış, kan alkalin fosfatazda artış)

 • •  Döküntü

 • Yaygın olmayan:

 • •  Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri sayısında azalma, kansızlık (anemi)

 • •  İştah azalması

 • •  Uykusuzluk, Uykululuk hali

 • •  Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma hissi, tat bozukluğu

 • •  Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu

 • •  Kas ağrısı

 • •  Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde sararma)

 • •  Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık

 • •  Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş

 • Seyrek:

 • •  Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya yardımcı trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma

 • •  Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride kızarma veya morarma

 • •  Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi)

 • •  Kan potasyum düzeyinde düşme

 • •  Titreme

 • •  Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsades de pointes)

 • •  Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasarı

 • sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının, yüz veya dudaklarda şişmenin görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)

 • •  Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz), ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu), ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı (akut yaygın ekzantematöz püstüloz), eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem,

 • •  Saç dökülmesi

 • Bilinmiyor:

 • •  Ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış (eozinofili) ve iç organlarda (karaciğer, akciğerler, kalp, böbrekler ve kalın bağırsak) iltihaplanma ile aşırı duyarlılık reaksiyonu (İlaç reaksiyonu veya eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç reaksiyonu (DRESS) ile döküntü)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU