İlaç Ara

FLUZOLE 50 mg 7 kapsül {Münir}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
27.72 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FLUZOLE 50 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 50 mg flukonazol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, nişasta, aerosil, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLUZOLE nedir ve ne için kullanılır?

2. FLUZOLE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLUZOLE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLUZOLE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FLUZOLE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FLUZOLE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:

 • FLUZOLE’ün herhangi bir bileşenine
 • Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
 • Aşırı duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

 • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
 • Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
 • FLUZOLE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
 • Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
 • Özellikle AİDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
 • Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
 • Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu oluşursa, doktorunuz tedavinizi kesebilir.
 • Günde 400 mg’ dan az terfenadin kullanıyorsanız
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse
 • Elektrolit bozukluğunuz varsa
 • Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
 • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan, fakat EKG kaydında QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız Flukonazol dahil bazı azot grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığının uzadığı gözlenmiştir.
 • Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
 • Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa
 • Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalelinizde akut, subakut veya kronik hastalığınız varsa
 • Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) varsa
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza daruşımz.

  FLUZOLE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Mevcut deği1.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında FLUZOLE kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik esnasında FLUZOLE kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

  FLUZOLE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

  dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her bir kapsülde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  FLUZOLE ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

 • Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya asternizol alıyorsanız
 • Mide rahatsızlığı için kullanılan sisaprid alıyorsanız
 • Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
 • FLUZOLE ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.

  FLUZOLE ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
 • Depresyon tedavisinde kullanılan arnitriptilin ve nortriptilin
 • Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfoterisin B
 • Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
 • Bir antibiyotik olan azitremisin
 • Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzod iazepinler
 • Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
 • Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
 • Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
 • Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
 • Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, kan yağlan bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleri
 • Kan basıncım düşürücü bir ilaç olan losartan
 • Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
 • Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
 • Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptiller
 • Endoj en steroi dİ er
 • Akut organ reddi ve iltihap gidermek için kullanılan prednizon
 • AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
 • Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
 • A Vitamini
 • Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
 • Sıvı tutulması ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri
 • Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
 • Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
 • Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
 • Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin
 • İnsan immün Yetmezlik Virüsü (H1V) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin
 • 5.FLUZOLE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUZOLE’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FLUZOLE’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  AkpınarMah. Osmangazi Cad. No: 156 34885 Sancaktepe/İstanbul Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

  Faks: (0216)419 27 80

  Üretim Yeri:    Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  AkpınarMah. Osmangazi Cad. No: 156 34885 Sancaktepe/İstanbul Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

  Faks: (0216)419 27 80

  11 / İl

  DEVAMINI OKU

  2.FLUZOLE nedir ve ne için kullanılır?

  FLUZOLE 2 numara beyaz kapsül içinde beyaz homojen toz bulunmaktadır.

  FLUZOLE, antifungal (mantarlara karşı kullanılan) adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

  FLUZOLE, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için de kullanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni, Candida adı verilen bir mayadır.

  Bu ilaç size doktorunuz tarafından aşağıdaki mantar enfeksiyon türlerini tedavi etmek için verilebilir.

  • Genital kandidiyaz (üreme bölgelerinin bir tür mantar hastalığı), ani veya tekrarlayan vajinal mantar hastalığı; kandidiyal balanit (penis baş bölgesi iltihabı)
  • Mukozal pamukçuk, ağızda veya boğazda enfeksiyon. Normal veya bağışıkhk fonksiyonları bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.
  • Deri enfeksiyonlan -öm. Ayak mantarı, mantar hastalığı, kaşıntı.
  • Aşağıdakilerden kaynaklanan iç (sistemik) mantar enfeksiyonlan:
  • Kan dolaşımı, vücut organları (örn. kalp, akciğerler), karın zan, kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar veya idrar yolunda bulunan mantar (Candida)

   •    Cryplococcus, örn. menenjit ve akciğer ve deri gibi diğer bölgelerdeki enfeksiyonlar

  • Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklannda Aşağıdakiler için de size FLUZOLE verilebilir.
  • Bir mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek (bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmıyorsa). Habis hastalık sebebiyle kanserde hücre öldürücü ilaç tedavisi veya kanserde ışın tedavisi uygulaması sonucu mantar enfeksiyonlara zemin hazırlayan hastalarda mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde.
  • Cryptococcus'dan kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek (AIDS hastalarında)

  DEVAMINI OKU

  3.FLUZOLE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Flukonazolun günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya laboratuar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için; AİDS'li ve kriptokoksik menenjit idame tedavi gerekir.

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:

  Genital kandidiyaz

  Oral tek doz 150 mg

  Mukoza pamukçuk-doz, enfeksiyonun bulunduğu bölgeye bağlıdır

  7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg. Dozlar bazen 100 mg' a artırılır.

  Mantar deri enfeksiyonları

  2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir)

  Sistemik mantar enfeksiyonlar

  Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun süre. AIDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak süresiz kullanabilinir.

  Mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için

  Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez 50-400 mg. Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse, günde bir kez 400 mg'dır. Flukonazol uygulaması, önceden tahmin edilen kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni) olan hastalarda başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve nötrofıl sayısı 1000/ mm3 'ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.

  Cryptococcus'dan (bir tür mantar enfeksiyonu) kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek

  Süresiz olarak günde bir kez 100-200 mg

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Flukonazol hem oral, hem de dakikada 10 ml’yi aşmayacak hızda, damar yolundan kullanım için hazırlanmış ürünlerin intravenöz infüzyonu şeklinde verilir. Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken veya bunun aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  4 haftalık ila 15 yaş

  Mukozal enfeksiyonlar

  Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/ kg.

  Sistemik fungal enfeksiyonlar

  Günde bir kez 6-12 mg/kg.

  Mantar enfeksiyonlarını önleme

  Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda günde bir kez 3-12 mg/kg.

  3-4 haftalık

  Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir. 2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.

  2 haftalıktan küçük

  Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir. 3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.

  Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.

  16 yaşından küçük çocuklardaki üreme bölgesi Candida enfeksiyonunun tedavisinde

  flukonazol kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Mevcut deği1.

  Eğer FLUZOLE^’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUZOLE kullanırsanız

  Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız.

  k'L f İZOLE' 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FLUZOLE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FLUZOLE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi FLUZOLE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi aleıjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:

 • Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
 • Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
 • Deri döküntüsü
 • Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
 • AIDS hastasıysanız, FLUZOLE dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.
 • Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir. Seyrek    : 1.000 hastada birden az görülebilir.

  : 10.000 hastada birden az görülebilir.

  Çok seyrek Bilinmeyen


  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir. Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Midede rahatsızlık
 • İshal
 • Döküntü
 • Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri
 • Aspartat aminotransferazda artış
 • Kan alkalin fosfatazda artış
 • Yaygın olmayan
 • Uykusuzluk
 • Uykululuk hali
 • Nöbetler
 • Sersemlik
 • Uyuşma
 • Tat bozukluğu
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan bas dönmesi (vertigo)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
 • Gaz ve ağız kuruluğu
 • Safra akışının yavaşlaması veya durması
 • Sarılık
 • Bilirubinde artış
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Terlemede artış
 • Kas ağrısı
 • Yorgunluk
 • Keyifsizlik
 • Ateş
 • Seyrek
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
 • Trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)
 • Yüksek kolesterol
 • Yüksek trigliserit
 • Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
 • Titreme
 • QT uzaması
 • Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsade de pointes)
 • Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı
 • Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasar
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanlklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)
 • Akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları
 • Yüzde ödem
 • Saç dökülmesi
 • Pediyatrik hastalar

  Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile laboratuar anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU