İlaç Ara

FORPACK 6/400 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz

Firma Bilgileri
Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı
124.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
120
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FORPACK 6/400 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol Ağızdan solunarak kullanılır.

 • Etken Madde

  İnhalasyon için her bir doz 6 mcg formoterol fumarat dihidrat ve 400 mcg budesonid içermektedir.

 • Yardımcı maddeler

  HFA 227EA, oleik asit, etanol içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. FORPACK nedir ve ne için kullanılır?

  2. FORPACK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. FORPACK nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. FORPACK’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.FORPACK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FORPACK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Formoterol fumarat, budesonid ve/veya ürünün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa kullanmayınız.

  FORPACK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse FORPACK’i kullanmaya başlamadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:

 • Uzun etkili beta agonist adı verilen bir ilaç grubundaki preparatlara bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

 • FORPACK, astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.

 • Uzun etkili beta agonist grubundaki ilaçlar (formoterol, salmeterol vb.) astım belirtilerinin kontrolünü sağlayan en kısa süre boyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında doktorunuz eğer mümkünse ilacınızın kullanımını durduracaktır. Sonrasında doktorunuz kontrol edici bir tedavi ile devam etmenizi sağlayacaktır.

 • İnhale kortikosteroide (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) ek olarak uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) kullanan çocuk ve ergen hastaysanız, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için, doktorunuz size hem inhale kortikosteroid (siklesonid, flutikazon, budesonid vb.) hem de uzun etkili beta agonist (formoterol, salmeterol vb.) içeren bir kombinasyon preparatı kullanmanızı önerecektir.

 • Hastalığınız alevlenme döneminde ise ya da önemli ölçüde veya ani olarak kötüye giden astım şikayetleriniz varsa, FORPACK’in etken maddelerinden biri olan formoterol gibi uzun etkili beta agonistlerle tedaviye başlamamalısınız.

 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa

 • Akciğerinizde iltihaplanma (enfeksiyon) varsa

 • Yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağlığınızla ilgili bir problem yaşadıysanız (düzensiz kalp atışı dahil, çok hızlı bir nabız, atar damarlarda daralma veya kalp yetmezliği)

 • Tiroid veya böbreküstü bezlerinizle ilgili problemleriniz varsa

 • Kan potasyum düzeyiniz düşükse

 • Ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız FORPACK’i kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz aksini söylemedikçe FORPACK’i kullanmayınız.

 • FORPACK kullandığınız dönemde hamile kalırsanız, FORPACK’i kullanmayı bırakmayınız, ancak derhal doktorunuzla irtibata geçiniz.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • •  Hızlı ve düzensiz kalp atışları için kullanılan ilaçlar (kinidin gibi)

 • Çoğunlukla kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (digoksin gibi)

 • Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan idrar söktürücüler (furosemid gibi)

 • Ağızdan alınan steroid ilaçlar (prednizolon gibi)

 • Astım tedavisinde kullanılan ksantin ilaçları (teofilin veya aminofilin gibi).

 • Diğer solunum yolu genişleticiler (salbutamol gibi)

 • Depresyon ve kaygı durumunun tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar (amitriptilin ve nefazodon gibi)

 • Ciddi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan fenotiyazin türevi ilaçlar (klorpromazin ve proklorperazin gibi)

 • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (proteaz inhibitörü ritonavir gibi )

 • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol)

 • Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (levo-dopa gibi)

 • Tiroid bezinin hastalıklarında ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (levo-tiroksin gibi)

 • Antibiyotikler (klaritromisin ve telitromisin gibi)

 • Furazolidon, prokarbazin, monoamino oksidaz inhibitörleri, alkol, oksitosin

 • Terfenadin, disopiramid

 • Beta2-agonisti (Beta2 reseptörlerini uyaran ilaçlar; örn. formoterol, salmeterol)

 • Halojenli hidrokarbon yapısındaki (izofluran, desfluran, kloroform, trikloroetilen, halotan, enfluran ve sevofluran etkin maddelerini içeren) anestezik ilaçlar

 • Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, FORPACK kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

  Ayrıca ameliyat veya diş tedavisi için genel anestezi alacaksanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz.

 • 5.FORPACK’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FORPACK’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FORPACK’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:      Neutec İnhaler İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Arifiye / Sakarya

  Telefon: 0 850 201 23 23

  Faks: 0 212 481 61 11

  E-mail: info@neutecinhaler.com

  Üretim Yeri :        Neutec İnhaler İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Arifiye / SAKARYA

  13

 • DEVAMINI OKU

  2.FORPACK nedir ve ne için kullanılır?

  FORPACK, astım belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren kullanılır.

  Doktorunuz astım için size iki astım inhalatörü reçete edecektir: FORPACK ve ayrıca bir ‘rahatlatıcı inhalatör'.

 • FORPACK'i her gün kullanınız. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.

 • •  ‘Rahatlatıcı inhalatörü' ise astım belirtileri ortaya çıktığında, tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanınız.

 • DEVAMINI OKU

  3.FORPACK nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • FORPACK'i her zaman doktor, hemşire veya eczacınızın tam olarak tarif ettiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz bu kişilerden birine danışınız.

 • FORPACK'i düzenli olarak, o anda astım veya KOAH belirtileriniz yoksa bile, her gün kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

 • FORPACK'i astım için kullanıyorsanız doktorunuz astım belirtilerinizi düzenli olarak kontrol etmek isteyecektir.

 • Eğer astım veya KOAH'ınız için aldığınız bir steroid tablet varsa, FORPACK kullanmaya başladığınızda, doktorunuz aldığınız tablet miktarını azaltabilir. Eğer uzun zamandır aldığınız bir oral steroid tablet varsa, doktorunuz zaman zaman sizden bazı kan testleri isteyebilir. Oral steroid tabletler azaltılırken genel olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz, hatta göğüs semptomlarınızda ilerleme olabilir. Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, eklemlerde halsizlik, kas ağrısı, kızarıklık veya egzama gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizi rahatsız ederse veya baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, kusma meydana gelirse, hemen doktorunuzla irtibata geçiniz. Eğer alerjik veya eklem iltihabına ilişkin belirtiler gelişirse, başka bir ilaç almanız gerekebilir. FORPACK'i kullanmaya devam etmeniz konusunda doktorunuz ile görüşmelisiniz.

  Doktorunuz stres dönemleri sırasında (örneğin bir göğüs enfeksiyonunu olduğunda ya da bir operasyon öncesinde) alışıldık tedavinize steroid tabletler eklemeyi düşünebilir.

  Astım veya KOAH belirtileriniz hakkında önemli bilgi

  Eğer FORPACK kullanırken nefessiz kalırsanız veya hırıltı olursa, FORPACK'i kullanmaya devam etmeli, ancak ek tedaviye ihtiyacınız olabileceğinden mümkün olduğunca çabuk doktorunuza görünmelisiniz.

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

 • Nefes almanız kötüleşirse veya gece sık sık astım belirtileriyle uyanırsanız

 • Sabahları göğsünüzde baskı hissetmeye başlarsanız veya göğsünüzdeki baskı her zamankinden daha uzun sürüyorsa

 • Bu belirtiler astım veya KOAH'ınızın tam olarak kontrol edilmediği anlamına gelebilir ve derhal başka veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.

  Astım

  FORPACK'i her gün kullanınız. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkması engellenir.

  Erişkinler (18 yaş ve üzeri):
 • Doz genellikle günde iki kez, 1 inhalasyondur.

 • Doktorunuz dozu günde iki kez, 2 inhalasyona çıkarabilir.

 • Eğer hastalık belirtileriniz iyi kontrol edilirse, doktorunuz ilacınızı günde bir kereye indirebilir.

 • Ergenler (12-17 yaş arası):
 • Genel kullanım dozu günde iki kez, bir inhalasyondur.

 • Semptomlarınız kontrol altına alındıysa, doktorunuz ilacınızı günde bir kez kullanmanızı isteyebilir.

 • 6 ila 11 yaşları arasındaki çocuklar için daha düşük dozda FORPACK mevcuttur.

  FORPACK 6 yaşının altındaki çocukların kullanımı için uygun değildir.

  Doktorunuz (veya astım hemşireniz) astımınızla baş etmeniz için size yardımcı olacaktır. Bu ilacın dozunu astımınızı kontrol altında tutmak için gerekli en düşük doza ayarlayacaklardır. Ancak, öncelikle doktorunuz (veya astım hemşireniz) ile konuşmadan doz ayarlamasına gitmeyiniz.

  Rahatlatıcı inhalatör'ü astım belirtileri ortaya çıktığında kullanınız. İhtiyaç halinde kullanabilmeniz için ‘rahatlatıcı inhalatör'ünüzü daima yanınızda bulundurunuz. Astım belirtilerini ortadan kaldırmak için FORPACK'i değil ‘rahatlatıcı inhalatör'ünüzü kullanınız.

  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır (18 yaş ve üzeri).

 • Önerilen doz günde iki kez 1 inhalasyondur.

 • Doktorunuz, KOAH hastalığınız için başka bir bronkodilatör ilaç (örneğin tiotropiyum veya ipratropiyum bromür gibi antikolinerjikler) önerebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı doktor veya eczacı tarafından size gösterilecektir. Doktorunuz inhalasyon spreyini nasıl kullanıldığınızı zaman zaman kontrol etmelidir. Hastalığınızın kontrolünün sağlanması için FORPACK'i düzenli bir şekilde veya size reçetelendiği gibi kullanmalısınız.

  İlaç, ağızlığın da dahil olduğu plastik gövde içerisinde basınçlı bir tüpte yer almaktadır.

  İlacınızı kullandıktan sonra ağzınızı suyla iyice çalkalayınız ve bu suyu tükürünüz. Bu işlem ağzınızda bir mantar enfeksiyonu (pamukçuk) gelişme olasılığını azaltacaktır.

  Kullanıma ilişkin detaylı bilgi, kullanma talimatında mevcuttur. İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı için aşağıda verilen kuralları dikkatle izleyiniz.

  İnhalasyon spreyinin kullanım talimatı

  Karton kutuda piyasaya sunulan inhalasyon için aerosol, güvenlik amaçlı koruyucu ambalaj içerisinde yer almaktadır.

  İnhalasyon için aerosolü kullanmadan önce şekilde gösterildiği gibi ambalajından çıkarınız.

  İnhalasyon spreyinin test edilmesi:

  İnhalasyon spreyinizi ilk kez kullanacağınız zaman çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlık kapağını başparmağınız ve parmaklarınız ile yanlardan hafifçe sıkarak çıkarınız ve çekip ayırınız.

  Çalıştığından emin olmak için, inhaler spreyinizi sallayınız, ağızlığı kendinizden uzak tutunuz ve havaya bir puf serbest bırakılması için tüpü bastırınız. İnhalasyon spreyinizi bir hafta veya daha uzun süre kullanmadığınızda ağızlık kapağını çıkarmalısınız ve boşluğa iki kez sıkım yapmalısınız.

  İnhalasyon spreyinizi kullanacağınız zaman oturunuz veya ayakta dik durunuz.

 • 1. İlk resimde gösterildiği gibi ağızlık kapağını çıkarınız. Ağızlığın temiz olduğundan emin olmak için içini ve dışını kontrol ediniz.

 • 2. İnhalasyon spreyinizi her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

 • 3. İnhalasyon spreyinizi başparmağınız ağızlığın altında, inhalasyon spreyinizin tabanında olacak şekilde dik tutunuz.

 • 4. Ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.

 • 5. Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alınız ve aynı anda bir puf doz boşaltmak için inhalasyon spreyinizin üst kısmına basınız.

 • 6. Nefesinizi yaklaşık 10 saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz ve ağızlığı ağzınızdan çıkarıp parmağınızı inhalasyon spreyinizin üst kısmından çekiniz. Sonra yavaşça ağızdan nefes veriniz. İnhalerin içine nefes vermekten kaçınınız.

 • 7. Her bir puf ilaç alımı arasında yaklaşık yarım dakika bekleyiniz ve sonra 2-6. basamakları tekrarlayınız.

 • 8. Daha sonra, ağzınızı su ile çalkalayınız ve tükürünüz. Bunu yapmanız ağzınızda pamukçuk oluşumunun ve ses kısıklığının önlenmesine yardımcı olmak için önemlidir.

 • 9. Kullanımdan sonra tozdan korumak için ağızlığın kapağını hemen kapatınız. Ağızlık kapağı doğru bir şekilde yerleştirildiğinde tam yerine oturacaktır. Eğer yerine oturmuyorsa, ağızlık kapağını diğer yöne çeviriniz. Çok fazla güç uygulamayınız.

 • Eğer spreyin üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “buhar” geldiğini görürseniz, 2. basamaktan itibaren uygulamaya tekrar başlamalısınız.

  İnhalasyon spreyinin temizlenmesi

  İnhalasyon spreyinizi haftada en az bir kez temizleyiniz.

 • 1. Ağızlık kapağını çıkarınız.

 • 2. Tüpü plastik gövdeden çıkarmayınız.

 • 3. Kuru bir bez veya kumaş ile ağızlığın içini ve dışını ve plastik gövdeyi siliniz.

 • 4. Ağızlık kapağını doğru bir şekilde yerleştiriniz. Kapağı yerleştirmek için çok fazla güç uygulamayınız.

 • Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı

  Astım:

  Ergenler (12-17 yaş):

 • - Doz genellikle günde iki kez, 1 inhalasyondur.

 • -

  Yaşlılarda kullanımı

  Sadece yetişkinlerde kullanılmalıdır (18 yaş ve üzeri).

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yetişkinlerde olduğu gibidir.

 • Özel kullanım durumları

 • Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği ile ilgili özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olanlarda sistemik yararlanımı artabilir.

  Tedavi kesileceği zaman dozun giderek azaltılması önerilmektedir. Tedavi, birden kesilmemelidir.

  Astım ve KOAH'ın ani ve giderek kötüleşmesi hayatı tehdit eden bir durumdur, acil olarak doktor kontrolüne alınmanız gerekir.

  Rahatlatıcı inhalerinizi her zaman yanınızda bulundurmalısınız.

  Hastalık belirtileri olmasa bile FORPACK'i doktorunuzun önerdiği şekilde her gün almalısınız.

  Astım belirtileri kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz FORPACK dozunu yavaş yavaş azaltabilir.

  İlaç başlandıktan sonra ilk üç ay doktorunuz sizi yakından takip edecektir. FORPACK ile tedavi sırasında, astımla ilişkili yan etkiler ve alevlenmeler görülebilir. Böyle bir durumda FORPACK ile tedaviye devam etmeniz, fakat FORPACK'e başlandıktan sonra astım belirtileri kontrol altına alınamazsa veya kötüleşirse tıbbi destek almanız gerekir.

  İnhaler steroidin kombine edildiği ileri yaş hastalarda, pnömoni riski artabilmektedir. KOAH'ta yüksek doz kullanımının avantaj sağladığına ilişkin klinik kanıtlar yetersizdir.

  Eğer FORPACK'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FORPACK kullanırsanız

  FORPACK'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FORPACK'i kullanmanız gerekenden fazla kullandığınızda en sık oluşabilecek belirtiler titreme, baş ağrısı veya kalbinizin hızlı çarpmasıdır.

  FORPACK'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer almanız gereken bir FORPACK dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi FORPACK'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tüm ilaçlar gibi FORPACK yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar herkeste oluşmaz.

  Aşağıdakilerden biri olursa FORPACK’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem) ve/veya ani bayılma hissi. Bunun olması alerjiniz olabileceğini gösterir.

 • İlacınızı inhale ettikten sonra ani hırıltı.

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer olası yan etkiler

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın 1'inden az, fakat 1000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Yaygın

 • Palpitasyonlar (kalp çarpıntınızı hissetmeniz), titreme veya sallanma

 • Bu etkiler görülürse bunlar genellikle hafif yan etkilerdir ve FORPACK'i kullanmaya devam ettikçe ortadan kalkar.

 • Ağızda pamukçuk (bir mantar iltihabı). FORPACK'i kullandıktan sonra ağzınızı su ile durulamanız halinde görülme ihtimali daha azdır.

 • Hafif boğaz ağrısı, öksürük ve ses boğuklaşması

 • Baş ağrısı

 • Titreme (tremor)

 • Çarpıntı (palpitasyonlar)

 • KOAH'lı hastalarda pnömoni (akciğerlerde enfeksiyon)

 • FORPACK kullanırken aşağıdaki belirtilerden birini yaşarsanız hekiminize bildiriniz. Bu belirtiler akciğer enfeksiyonu belirtileri olabilir:

 • Ateş veya titreme

 • Mukus üretiminde artış, mukus renginde değişiklik

 • Artmış öksürük veya nefes alma güçlüğünde artış

 • Yaygın olmayan

 • Yorgun, sinirli veya heyecanlı hissetmek

 • Uyku bozuklukları

 • Sersemlik hissi

 • Bulantı (hasta veya kusma hissi)

 • •  Hızlı kalp atışı

 • Ciltte morarmalar

 • Kas krampları

 • Bulanık görme

 • Seyrek
 • Deri döküntüsü, kaşıntı

 • Bronkospazm (solunum yollarındaki kasların kasılarak hırıltıya neden olması)

 • Hırıltı FORPACK kullandıktan hemen sonra gelişirse FORPACK kullanımını kesip derhal doktorunuzla konuşunuz.

 • Kan potasyum seviyesinde düşme

 • Düzensiz kalp atışı

 • Çok seyrek
 • Depresyon

 • Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları

 • Göğüste ağrı veya daralma (angina pektoris)

 • Kan şekeri (glikoz) seviyesinde artış

 • Ağızda hoş olmayan tat hissedilmesi gibi tat alma bozukluğu

 • Kan basıncında değişmeler

 • Kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal üretimi (QTc aralığının uzaması)

 • Kandaki kortizol seviyesinin fazla artmasına bağlı kilo artışına, yüzde yuvarlaklaşmaya, yüksek kan basıncına ve aşırı kıllanmaya yol açan, bir böbreküstü bezi hastalığı olan Cushing sendromu

 • Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)

 • Glokom (gözdeki basıncın artması)

 • İnhale kortikosteroidler, özellikle uzun süreli olarak yüksek dozda alındığında vücudunuzdaki normal steroid hormonu üretimini etkileyebilir. Bu etkiler:

 • Kemik mineral yoğunluğunda değişiklikler (kemiklerin incelmesi)

 • Katarakt (gözdeki lensin bulutlanması)

 • Glokom (gözdeki basıncın artması)

 • Çocuk ve ergenlerde büyüme hızında azalma

 • Böbreküstü bezlerine etki

 • Bu etkilerin inhale kortikosteroidlerle görülme ihtimali kortikosteroid tabletlere oranla daha düşüktür.

  Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu talimatta bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız lütfen doktor veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU