İlaç Ara

FUCIDIN % 2 20 gr krem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUCİDİN %2 krem

Haricen kullanılır.

Etken Madde

Bir gram krem , 20 mg Fusidik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Bütilhidroksianisol, setil alkol, gliserol, sıvı parafin, potasyum sorbat, polisorbat 60, beyaz yumuşak parafin ve saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUCIDIN nedir ve ne için kullanılır?

2. FUCIDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUCIDIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUCIDIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FUCIDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCIDIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

– Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşın duyarlı) iseniz,

– Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.

– Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

FUCIDIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUCİDİN kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında

 Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

FUCIDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUCIDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FUCİDİN’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir.Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

FUCİDİN merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası degildir.

FUCIDIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Butilhidroksianisol ve seril alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUCİDİN için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.FUCIDIN’in saklanması

FUCİDİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCIDIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

Leo Pharmaceutical Products Ltd. Ballerup-Danimarka lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi,Eski Büyükdere Caddesi.No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretici :

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No:3 Hadımköy/ İstanbul

DEVAMINI OKU

1. FUCİDİN Nedir ve Ne İçin Kullanılır ?

FUCİDİN 20g'lık alüminyum tüplerde sunulur.

FUCİDİN'in etkin maddesi olan Fusidik asit; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

FUCİDİN'e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.FUCIDIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FUCİDİN lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama yolu ve metodu

FUCİDİN cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel Kullanım Durumları: Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

Eğer FUCİDİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCIDIN kullanırsanız

FUCİDİN'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCIDIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

FUCIDIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FUCIDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

'Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Cilt döküntüleri

• Ciltte yanma, batma hissi

• İrritasyon

• Kuruma

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma 'Bunlar FUCİDİN'in hafif yan etkileridir.'

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU