İlaç Ara

FUCITEC %1 VISKOZ göz damlası 5 gr { Bilim }

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
19.68 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUCİTEC %1 viskoz göz damlası Göze uygulanır.

Etken Madde

Her bir gram viskoz göz damlası etkin madde olarak 10 mg fusidik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür, polisorbat 80, disodyum EDTA, mannitol (E 421), karbomer 974 P, sodyum hidroksit ve saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUCITEC nedir ve ne için kullanılır?

2. FUCITEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUCITEC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUCITEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FUCITEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCITEC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• İlaç içindeki maddelerden herhangi birine hassasiyet görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır.

 • Gözde lens takılı olduğu zaman kullanılmamalıdır.
 • FUCITEC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Açıldıktan sonra 28 (yirmi sekiz) gün içinde kullanılmalıdır.
 • FUCİTEC çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FUCITEC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FUCİTEC, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  FUCİTEC uygulamasının hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.

  Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

  FUCITEC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan benzalkonyum klorür (koruyucu), gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

  Bu tıbbi ürün her mg’da 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

  5.FUCITEC’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCITEC’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUCITEC’i kullanmayınız.

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

  Kaptanpaşa Mah.

  Zincirlikuyu Cad. No: 184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212)365 15 00 Faks: +90 (212) 276 29 19

  Üretim yeri:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

  GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

  FD-150324P5

  Sayfa 5

DEVAMINI OKU

2.FUCITEC nedir ve ne için kullanılır?

FUCİTEC, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır.

FUCİTEC, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.FUCITEC nasıl kullanılır ?

FUCİTEC, her bir göze günde iki defa l’er damla damlatılır.

Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

1. Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.

2. Alt göz kapaklarınızı küçük bir cep oluşturacak şekilde yavaşça çekin

3. Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulaması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.

4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Mikroplarla buluşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçının. Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

Eğer FUCİTEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCITEC kullanırsanız

FUCİTEC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCITEC'i kullanmayı unuttuysanız

İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katma çıkarmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUCITEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FUCITEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FUCITEC’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:    1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek:    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:
 • Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kırgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması.
 • Tedavi olan gözde bulanık görme.
 • Yaygın olmayan:
 • Uygulama esnasında gözlerde sulanma
 • Bilinmiyor:
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Göz infeksiyonunda kötüleşme
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU