İlaç Ara

FUSIDAS %2 20 G krem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUSİDAS %2 krem Haricen kullanılır.

Etken Madde

Bir gram krem; 20 mg fusidik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Butilhidroksitoluen, setil alkol, gliserin, likit parafın, potasyum sorbat, polisorbat 60, beyaz yumuşak parafın, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve deiyonize su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUSIDAS nedir ve ne için kullanılır?

2. FUSIDAS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUSIDAS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUSIDAS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FUSIDAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUSIDAS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
 • Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.
 • Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUSİDAS kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

 • Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında
 • Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  FUSIDAS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FUSIDAS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FUSİDAS’ın gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FUSİDAS’m emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

  Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  FUSİDAS merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç ve makine kullanımı konusunda bir etki yaratması olası değildir.

  FUSIDAS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Butilhidroksitoluen ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  FUSİDAS için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

  5.FUSIDAS’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUSIDAS’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

  Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0216 456 65 70 (Pbx)

  0216 456 65 79 (Faks) info@berko.com.tr

  Üretim Yeri:

  Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

  Adil Mah. Yörükler Sok. No:2 Sultanbeyli/ İstanbul 0 216 592 33 00 (Pbx)

  0 216 592 00 62 (Faks)

DEVAMINI OKU

2.FUSIDAS nedir ve ne için kullanılır?

FUSİDAS 20 g’lık alüminyum tüplerde sunulan, beyaz veya hemen hemen beyaz, homojen görünüşlü kremdir.

FUSİDAS’ın etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

DEVAMINI OKU

3.FUSIDAS nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

FUSİDAS lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

Uygulama yolu ve metodu

FUSİDAS cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

FUSİDAS’ın çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

FUSİDAS’ın yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

Eğer FUSİDAS’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUSIDAS kullanırsanız

FUSİDAS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUSIDAS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

FUSİDAS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FUSIDAS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa FUSIDAS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUSİDAS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Cilt döküntüleri
 • Ciltte yanma, batma hissi
 • İrritasyon
 • Kuruma
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma ‘Bunlar FUSİDAS’ın hafif yan etkileridir.’

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU