İlaç Ara

FUSINAT 500 mg 15 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
86.32 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

STAFEKS 500 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat, magnezyum stearat, hidroksipropil selüloz, talk, Kolloidal silikon dioksit, a-tokoferol, polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol / PEG 3350.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUSINAT nedir ve ne için kullanılır?

2. FUSINAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUSINAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUSINAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FUSINAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUSINAT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

FUSINAT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

– Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa

– Sarılık iseniz dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUSINAT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FUSINAT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

STAFEKS, hamilelik döneminde, bebeğe zararlı bir etkisi saptanmamış olmasına rağmen zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

STAFEKS, emzirme döneminde anne sütüne çok az miktarda geçtiğinden zorunlu kalınmadıkça kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

STAFEKS’in, araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

FUSINAT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 10 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Fusidik asitin:

– Kaslarda güçsüzlük ve ağrıya neden olabileceğinden kandaki kolesterolü düşüren ilaçlar ile,

– Linkomisin ve rifampisin gibi antibiyotikler ile,

– AIDS tedavisinde ve korunmasında kullanılan çeşitli ilaçlar ile,

– Kanı sulandırılan ilaçlar ile,

– Bağışıklık sistemine etki eden siklosporin adlı ilaç ile birlikte kullanımı önerilmez.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.FUSINAT’in saklanması

STAFEKS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUSINAT’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah. 56. sok. 7/3 Balgat-ANKARA Üretim Yeri:

DEVAMINI OKU

2.FUSINAT nedir ve ne için kullanılır?

STAFEKS 15 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulan bir antibiyotiktir.

STAFEKS etkin madde olarak sodyum fusidat içerir. Sodyum fusidat, bakterilerin

çoğalmasını önleyici veya bakterileri öldürücü etki gösterir.

STAFEKS, ateş ve titremeye neden olan enfeksiyonların, akciğer iltihabı, beyin absesi, kemik ve eklem iltihapları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, yara enfeksiyonları gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.FUSINAT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde normal doz, günde üç kez bir tablettir. 8 saatte bir kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

Tablet, bir bardak su ile bir bütün olarak yutulmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/gün olup, günlük doz üçe bölünerek kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Kullanım:

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer STAFEKS'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUSINAT kullanırsanız

STAFEKS'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUSINAT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUSINAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Uzun süreli STAFEKS kullanımında sarılık görülebilir, tedavi sonlandırıldığında düzelir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi FUSINAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Cildinizde veya göz akınızda sarılık

• Vücudunuzda çürük veya sebepsiz kanamalar

• Yutma güçlüğü, ciddi döküntü ve yüz-boyun şişmesi Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Hafif mide-bağırsak şikayetleri, mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal, hazımsızlık

• Tekrarlayan ağız aftları, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyonlar

• Hafif alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık

• Baş ağrısı, baş dönmesi Bulanık görme

Bunlar STAFEKS'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU