İlaç Ara

FUSIX %1 VISKOZ göz damlası

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
19.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUSİX %1 viskoz göz damlası, çözelti

Göze uygulanır.

Steril

 • Etken Madde

  Viskoz göz damlası etkin madde olarak % 1 fusidik asite eşdeğer %1,02

 • fusidik asit hemihidrat içerir.

 • Yardımcı madde(ler):Benzalkonyum klorür, mannitol, disodyum edetat, karbomer (974 P), sodyum hidroksit, deiyonize su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. FUSIX nedir ve ne için kullanılır?

  2. FUSIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. FUSIX nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. FUSIX’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.FUSIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  FUSIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  FUSIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Açıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde kullanılmalıdır.

  FUSİX çok sık kullanıldığı takdirde, bakteriler dirençli hale gelebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  FUSIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FUSİX, göze uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirenlerde kullanımı ile ilgili olarak yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/risk oranı hekim tarafından değerlendirilmek koşulu ile uygulanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  FUSİX uygulamanın hemen ardından görüş bulanıklığına neden olabilir. Araç veya makine kullanımından önce görüşünüz yeniden netleşene kadar bekleyiniz.

  Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

  FUSIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan benzalkonyum klorür, gözde tahrişe (irritasyon) sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

  5.FUSIX’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUSIX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUSIX’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Küçükçekmece/İSTANBUL

  Tel: 0212 692 92 92

  Faks: 0212 697 00 24

  E-mail: deva@devaholding.com.tr

  Üretim yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  5 / 5

  DEVAMINI OKU

  2.FUSIX nedir ve ne için kullanılır?

  FUSİX, antibakteriyel antibiyotik içeren bir viskoz göz damlasıdır.

  FUSİX, konjunktivit, göz kapağının enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

  Yüksek yoğunluklu polietilen uygulama ucu ve kapağa sahip katlanabilir 5 g'lık lamine edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen tüp içerisinde sunulur.

 • DEVAMINI OKU

  3.FUSIX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  FUSİX, her bir göze günde iki defa 1'er damla damlatılır.

  Tedaviye göz normal haline gelindikten sonra en az 2 (iki) gün daha devam edilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tüp ilk sıkıldığında yoğun bir damla çıkar. Damla gözünüzde hızla sıvı hale geçer.

  1. Ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.

  2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.

  3. Tüpü ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.

  4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

  Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

  Mikroplarla bulaşmayı önlemek için, tüpün ucunun gözünüze ya da başka bir yere temas etmesinden kaçının. Kullanım sonrasında kapağı kapatın.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Herhangi bir bilgi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Herhangi bir bilgi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bir bilgi yoktur.

  Eğer FUSİX'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FUSIX kullanırsanız

  FUSİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FUSIX'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacı damlatmayı unuttuysanız, sadece normalde önerilen doz ile devam ediniz. Dozu iki katına çıkarmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FUSIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmeyiniz ya da sonlandırmayınız.

  Tüm ilaçlar gibi FUSIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğaz şişmesi, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker), gözde geçmeyen yanma ve batma hissi.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin FUSİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  :10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  :1.000 hastanın birinden az görülebilir. :10.000 hastanın birinden az görülebilir

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın:
 • Tedavi olan gözde yanma, batma, rahatsızlık hissi, kırgınlık, tahriş, kaşıntı, ağrı veya göz kuruması.

 • Tedavi olan gözde bulanık görme

 • Yaygın olmayan:

  Uygulama esnasında gözlerde sulanma

  Bilinmiyor:
 • Kaşıntı

 • Döküntü

 • Göz infeksiyonunda kötüleşme

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU