İlaç Ara

GAVISCON DOUBLE ACTION 48 çiğneme tableti

Firma Bilgileri
Reckitt Benckiser A.Ş
Satış Fiyatı
46.98 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
48
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GAVISCON DOUBLE ACTION nedir ve ne için kullanılır?

2. GAVISCON DOUBLE ACTION’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GAVISCON DOUBLE ACTION nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GAVISCON DOUBLE ACTION’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GAVISCON DOUBLE ACTION kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GAVISCON DOUBLE ACTION’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

GAVISCON içeriğinde bulunan etkin maddelerden ya da diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen ya da şüphelenilen hastalarda kullanılmamalıdır.

GAVISCON DOUBLE ACTION’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

 • Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,
 • Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
 • Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa,
 • Fenilketonüri hastasıysanız.
 • 12 yaşın altındaki çocukların tedavisinde doktor tavsiyesi dışında kullanılması genellikle önerilmez.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GAVISCON DOUBLE ACTION’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  GAVISCON yemeklerden sonra ağız yoluyla uygulanır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Aljinatlar gastrointestinal sistemden emilmediği için GAVISCON hamilelikte kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Aljinatlar gastrointestinal sistemden emilmediği için GAVISCON laktasyonda kullanılabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Sistemik değil lokal etkili bir ilaçtır, araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur.

  GAVISCON DOUBLE ACTION’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GAVISCON, her iki tabletlik dozunda 320 mg (3,2 mmol) kalsiyum karbonat içerdiğinden Kanda kalsiyum miktarı yüksek olan ve tekrarlayan böbrek taşı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Bu tıbbi ürün her iki tabletlik dozunda 246 mg (10,6 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü tuz diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Aspartam içeriğinden dolayı, bu ürün fenilketonürisi olan insanlara verilmemelidir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GAVISCON’un ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GAVISCON kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

 • H2-antihistaminikler (mide yanması için),
 • Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),
 • Demir içeren ilaçlar,
 • Ketokonazol (mantar için),
 • Nöroleptikler (sinir hastalıkları için),
 • Tiroksin (tiroid hastalığı için),
 • Atenolol, metoprolol, propanolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),
 • Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı),
 • Klorokin (sıtma için)
 • Bifosfonatlar (kemik erimesi için)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.GAVISCON DOUBLE ACTION’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GAVISCON DOUBLE ACTION’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    Reckitt Benckiser Tem. Ma1. San. ve Tic. A.Ş.

  Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza Kat:7 34349 Fulya-İstanbul

  Üretici:    Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

  Hull, HU8 7DS İngiltere

DEVAMINI OKU

2.GAVISCON DOUBLE ACTION nedir ve ne için kullanılır?

Krem-beyaz renkte, opak, nane kokulu bir tablet olup, 60 tabletlik polietilen kapaklı polipropilen tablet kabında sunulur.

GAVISCON, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.GAVISCON DOUBLE ACTION nasıl kullanılır ?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve GAVISCON ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, GAVISCON’u aşağıdaki gibi kullanınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Yemeklerden sonra ve gece yatarken 1-2 tablet, Tabletler iyice çiğnenmelidir. (Tabletleri kırıp küçük parçalar halinde çiğnemek faydalı olabilir.) İstenirse üzerine su içilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

GAVISCON oral kullanıma yöneliktir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaşın altındaki çocuklarda yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Doz değişikliğine hiç gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

GAVISCON kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı, doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanımı yoktur.

Eğer GAVISCON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON DOUBLE ACTION kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla GAVISCON DOUBLE ACTION kullanırsanız

GAVISCON’u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GAVISCON DOUBLE ACTION'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

GAVISCON DOUBLE ACTION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi GAVISCON DOUBLE ACTION’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa GAVISCON DOUBLE ACTION’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Vücudunuzun herhangi bir yerinde giderek artan kızarıklık, kaşıntı veya döküntüler,
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da
 • Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GAVISCON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU