İlaç Ara

GENTAMED 80 mg 1 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
1.72 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

GENTAMED 80 mg/2 ml 1M/IV Enjektabl Solüsyon İçeren Ampul Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir ampul 80 mg gentamisin (gentamisin sülfat olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Disodyum EDTA, metil paraben (E216), propil paraben (E218),sodyum metabisülfit (E223), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GENTAMED nedir ve ne için kullanılır?

2. GENTAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GENTAMED nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GENTAMED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GENTAMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GENTAMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Gentamisin, sodyum metabisülfıt, metil paraben ve propil parabene yada bu kullanma talimatının başında verilen, GENTAMED’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjıniz varsa.

GENTAMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Prematüre bebeklerin tedavisinde,
 • Yaşlı bir hasta iseniz,
 • Böbrekleriniz tam olarak çalışmıyor ise,
 • Şeker hastalığınız var ise,
 • Kulak probleminiz, işitme veya denge    bozukluğunuz    var    ise,    kulak    enfeksiyonu
 • geçirmiş iseniz veya geçmişte işitmeyi    etkileyen    bir    antibiyotik    tedavisi    görmüş

  iseniz,

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  GENTAMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesinlikle, doktorunuzun gerekli gördüğü durumlar dışında hamilelik döneminde GENTAMED’i kullanmamalısınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Gentamisin anne sütüne geçer. Bu nedenle, GENTAMED alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz veya emzirirken GENTAMED kullanmayınız, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araba ve araç kullanma yeteneğinizi etkileyen bir etki ile karşılaşır iseniz araç ve araba kullanmayınız.

  GENTAMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  GENTAMED sodyum metabisülfıt içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonları ve bronşları daraltıcı etkisi olabilir.

  GENTAMED metil paraben ve propil paraben içerir. Nadir olarak aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve bronşlarda olağanüstü daralmaya neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün, her 80 mg/2 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

  • Diğer aminoglikozitler, sefalotin, metisilin gibi böbreklerinizi veya işitmenizi etkileyen ilaçlar,

  • Oral antikoagülanlar olarak isimlendirilen varfarin ve fenindiyon gibi kan sulandırıcı ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önlemek İçin kullanılan ilaçlar)

  • Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Neostigmin ve pridostigmin (kas güçsüzlüğü tedavisinde kullanılan ilaçlar).

  • Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan bir ilaç).

  • Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Etakrinik asit ve furosemid gibi bazı diüretikler (İdrar söktürücüler).

  • Genel anestezi sırasında kullanılan kas gevşeticiler (tübokürarin ve süksinil kolin gibi) ■ Botulinum toksini

  Eğer reçeteii yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.GENTAMED’in saklanması

  GENTAMED i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C’nİn altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GENTAMED’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

  Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

  İmal yeri    : KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

  Beşeri ürünün kullanımı, kullanılmamış ürün veya atık materyailerin imhası için talimatlar:

  Önerilen doz 100 mİ %0.9 NaCI veya %5 glukoz çözeltisi içinde çözülebilir, ancak bikarbonat içeren çözeltilerde çözülmemelidir. Hazırlanan çözelti 20 ila 30 dakika boyunca infuze edilmelidir.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  2.GENTAMED nedir ve ne için kullanılır?

  • GENTAMED 80 mg/ 2 mİ, etkin maddesi gentamisin olan bir enjeksiyonluk çözelti içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.

  • GENTAMED, aminoglikozit grubu antibiyotiktir.

  • Her kutuda 1 adet amber renkli tip I cam ampul içeren ambalajlarda bulunmaktadır.
  • GENTAMED göğüs, yara ve kan enfeksiyonları gibi çok çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.GENTAMED nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  GENTAMED'in dozu enfeksiyonunuzun ciddiyetine, yaşınıza, vücut ağırlığınıza ve böbreklerinizin çalışma durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  GENTAMED genellikle kas içine uygulanır ancak bazı hastalarda damar içine de uygulanabilir.

  Böbrek fonksiyonları normal olan yetişkinlerde günlük doz, tek veya iki ayrı doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg'dır.

  Uygun kan düzeylerinin sağlandığından emin olmak için, kanınızdaki gentamisin miktarı düzenli olarak ölçülecektir. Gentamisin tedavisi işitme ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

  Bazı durumlarda doktorunuz, tedavi öncesinde ve sırasında böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacı ile kan tahlili yaptırmanızı isteyebilir. Bazen ilacın işitmenizi etkileyip etkilemediğini anlamak için işitme testi yaptırmanız istenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ven içine uygulanacak İse, direkt damar içine enjekte edilebilir veya serum veya %5 glukoz çözeltisinde çözülerek yavaş enjeksiyon şeklinde infüzyon yolu ile uygulanabilir. Ancak GENTAMED genellikle "kas içine" uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda (1 yaş ve üzeri) ve ergenlerde; önerilen doz günde bir veya iki doz halinde uygulanan 3-6 mg/kg'dır.

  1 ay ile 1 yaş arası bebeklerde; günlük doz, bir veya iki doz halinde uygulanan 4.5-7.5 mg/kg'dır.

  I aya kadar olan bebeklerde; Önerilen doz günde tek doz halinde 4,5-7,5 mg/kg'dır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar GENTAMED in etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda, gentamisin tedavisi sırasında, kan ilaç düzeylerinin, böbrek işlevinin takibi için kan tahlili yapılmalı, işitme testleri ile işitme değerlendirilmelidir.

  Eğer GENTAMED 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla GENTAMED kullanırsanız

  GENTAMED doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağı için gerekenden fazla doz alma ihtimali çok zayıftır. Ancak böyle bir şüpheniz var ise, doktor ya da hemşirenize sorunuz.

  GENTAMED'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  GENTAMED'i kullanmayı unuttuysanız

  GENTAMED doktor ya da hemşireniz tarafından uygulanacağından böyle bir durum olası değildir.

  GENTAMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi GENTAMED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, GENTAMED'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ciddi alerjik reaksiyon- ani kaşıntılı döküntü (kurdeşen), eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklar, ağız veya boğazın şişmesi (yutkunmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen) ve bayılacak gibi hissetmek

  Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu belirtilerden biri sizde mevcut ise, GENTAMED'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 • Denge bozukluğu, sersemlik hissi
 • İdrara çıktığınızda karşılaştığınız    herhangi bir anormallik (idrarınızda kan bulunması
 • veya normalden daha az idrara    çıkmanız; bu belirtiler böbreklerinizde bir sorun

  olduğu anlamına gelebilir)

  • İşitme problemleri (eğer bu yan etki sizde görülür ise doktorunuz ilacınızın dozunu düşürebilir veya ilacınızı değiştirebilir.)

  • Kas güçsüzlüğü (Hareket etmekte zorlanıyorsanız veya yorgun hissediyorsanız)

 • Nefes almada zorluk
 • Kafa karışıklığı
 • Gerçek dışı görüntü veya sesler (halüsinasyonlar)
 • Karın ağnsı ve kramplar İle seyreden kanlı İshal
 • • Deri döküntüsü (kurdeşen) veya kaşıntılı olabilen koyu renkli kabarık lekeler

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Depresyon
 • • Hasta gibi hissetmeniz veya hasta olmanız (bulantı ve kusma)

 • Ağız içinde yaralar
 • Ateş
 • Boğaz ağnsı
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU