İlaç Ara

GYNO-LOMEXIN 600 mg 2 ovül {8699530900014}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
2
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

GYNO-LOMEXIN 600 mg övül Vajinal yoldan uygulanır.

Etken Madde

Fentikonazol nitrat 600 mg

Yardımcı maddeler

 Dolgu maddesi: Sıvı parafin, beyaz vazelin, soya lesitin.

• Kapsül kabuğu: Jelatin, gliserin (E422), titanyum dioksit (E171), sodyum etil parahidroksibenzoat (E215), sodyum propil parahidroksibenzoat (E217).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GYNO-LOMEXIN nedir ve ne için kullanılır?

2. GYNO-LOMEXIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GYNO-LOMEXIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GYNO-LOMEXIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GYNO-LOMEXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYNO-LOMEXIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• Fentikonazol nitrat ya da imidazoller (örn. klotrimazol) olarak bilinen diğer benzer ilaçlara ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

GYNO-LOMEXIN kullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

• Doğum kontrolü için kondom ya da diyafram gibi bir bariyer yöntemi kullanıyorsanız,

• GYNO-LOMEXIN’i uyguladığınızda, hafif bir yanma hissedebilirsiniz ancak bu

genellikle kısa sürede yok olur,

• GYNO-LOMEXIN ‘i uzun süre kullanırsanız, ona karşı alerjik olabilirsiniz, bu durumda GYNO-LOMEXIN’i kullanmayı kesiniz.

• Gebe iseniz doktorunuza danışmadan GYNO-LOMEXIN ‘i kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

GYNO-LOMEXIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

GYNO-LOMEXIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

GYNO-LOMEXIN’in araç ve makine kullanımı üzerinde bildirilen bir etkisi yoktur.

GYNO-LOMEXIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu üründeki yardımcı maddelerden sodyum etil parahidroksibenzoat (E215) ve sodyum propil parahidroksibenzoat (E217) alerjik reaksiyonlara neden olabilir (muhtemelen daha sonra).

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ovülün diğer ilaçlarla etkileşimi muhtemel değildir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.GYNO-LOMEXIN’in saklanması

GYNO-LOMEXIN ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına ya da buzluğa koymayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GYNO-LOMEXIN’i kullanmayınız.

İlaçlar atık su ya da evdeki atıklar yoluyla imha edilmemelidir. Artık ihtiyaç duymadığınız ilaçları nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GYNO-LOMEXIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

Üretici:

Catalent İtalya S.p.A Aprilla/İtalya

DEVAMINI OKU

2.GYNO-LOMEXIN nedir ve ne için kullanılır?

GYNO-LOMEXIN , antifungal bir ajan olan fentikonazol nitrat aktif maddesini içerir.

GYNO-LOMEXIN belirli cins mantarların büyümesini engeller. Özellikle vajinal

pamukçuğa neden olan Candida albicans'a karşı etkilidir.

GYNO-LOMEXIN ovüller yalnızca vajinaya uygulanmak içindir.

DEVAMINI OKU

3.GYNO-LOMEXIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

GYNO-LOMEXIN' i ne kadar ve ne sıklıkta kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Gece yatarken yalnızca 1 GYNO-LOMEXIN 600 mg Ovül 1 kere vajina derinliğine uygulanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

GYNO-LOMEXIN 600 mg Ovül'ün vajinaya uygulanması:

1. Sırt üstü yatın, dizlerinizi kaldırın ve bacaklarınızı açın.

2. Ovülü, rahat olabildiğiniz kadar vajinanın derinine itin.

3. Bu işlemden sonra her zaman ellerinizi sabun ve sıcak suyla yıkayınız. GYNO-

LOMEXIN yağlı değildir, leke yapmaz ve suyla kolayca temizlenir.

Eğer iyileşme gözlenmez ya da durum daha kötüleşirse, doktorunuza danışınız.

Eğer ürünün kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer GYNO-LOMEXIN' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

GYNO-LOMEXIN'i yanlışlıkla yutarsanız:

Eğer siz ya da bir başkası yanlışlıkla bir GYNO-LOMEXIN ovül yutarsa hemen bir doktora başvurunuz.

GYNO-LOMEXIN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GYNO-LOMEXIN'i kullanmayı unuttuysanız

GYNO-LOMEXIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

GYNO-LOMEXIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Doktorunuz tarafından söylenmedikçe ilaç almayı durdurmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi GYNO-LOMEXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Uygulama bölgesinde hafif ve geçici kızarıklık ya da genellikle hızlıca kaybolan yanma hissi görülebilir.

Uzun süre GYNO-LOMEXIN kullanırsanız, buna karşı alerji geliştirebilirsiniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU