İlaç Ara

GYNO-TRAVOGEN 600 mg 1 ovül {Schering}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ]
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Gyno-Travogen 600 mg övül

Vajina içerisine uygulanır.

Etken Madde

Her övül etkin madde olarak 600 mg izokonazol nitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Katı yağ

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. GYNO-TRAVOGEN nedir ve ne için kullanılır?

2. GYNO-TRAVOGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. GYNO-TRAVOGEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. GYNO-TRAVOGEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.GYNO-TRAVOGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GYNO-TRAVOGEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• İlacın içindeki maddelerden birine alerjiniz varsa,

GYNO-TRAVOGEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Gyno-Travogen’in dikkatli kullanılması gereken durumlar için herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gyno-Travogen’in hamilelik sırasında zararlı bir etkisi olduğu gösterilmemiştir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emilim oranının çok az olması ve tedavi süresinin kısalığı nedeni ile emzirilen bebeklere anne sütü ile geçecek etkin maddenin bebeklere herhangi bir zarar vermesi olası değildir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Gyno-Travogen’in diğer ilaçlar ile etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.GYNO-TRAVOGEN’in saklanması

Gyno-Travogen ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’ nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GYNO-TRAVOGEN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GYNO-TRAVOGEN’i kullanmayınız.

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer Schering Pharma AG, Almanya lisansı ile Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 Ümraniye – İSTANBUL

Üretici: Istituto De Angeli S.r.1., İtalya

DEVAMINI OKU

2.GYNO-TRAVOGEN nedir ve ne için kullanılır?

• Gyno-Travogen övül 600 mg izokonazol nitrat içerir.

• Gyno-Travogen'in etkin maddesi olan izokonazol, vajinal antiinfektif ilaçlar grubuna aittir ve dermatofitlere, maya ve maya benzeri mantarlara, küf mantarlarına karşı etkilidir.

• Gyno-Travogen ambalajı, 1 adet eldiven ve 1 adet övül içermektedir.

• Gyno-Travogen, vajinanın mantar enfeksiyonlarında kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.GYNO-TRAVOGEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Gyno-Travogen, tek doz kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

Övül vajina içine derine itilmelidir. Bu uygulamanın akşam uykudan önce yatağa uzanarak yapılması en uygundur. Paketin içinden çıkan eldiven, ovülü derine iterken kullanılmalıdır.

Adet dönemi süresince tedavi yapılmamalıdır.

Eğer Gyno-Travogen 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuş unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GYNO-TRAVOGEN kullanırsanız

Gyno-Travogen 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuş unuz.

GYNO-TRAVOGEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi GYNO-TRAVOGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Gyno-Travogen'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Deri ve mukozada alerjik reaksiyon Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Gyno-Travogen 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kaşıntı

• Yanma

• Kızarıklık

• Su toplaması

Bunlar Gyno-Travogen ' in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU