İlaç Ara

HIPERSAR 40 mg 84 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Ufsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
129.15 TL [ 19 Temmuz 2019 ]
Ambalaj Miktarı
84
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

HİPERSAR PLUS 40 mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

40 mg olmesartan medoksomil ve 12.5 mg hidroklorotiyazid.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, düşük substitüe hidroksipropilselüloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El71), talk, hipromelloz, demir oksit sarı (E 172), demir oksit kırmızı (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HIPERSAR nedir ve ne için kullanılır?

2. HIPERSAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HIPERSAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HIPERSAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.HIPERSAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIPERSAR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Olmesartan medoksomile veya hidroklorotiyazide veya bu ilacın diğer bileşenlerine (Kullanma Talimatının giriş kısmında Yardımcı maddeler başlığı altında tüm liste bulunmaktadır), ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
 • Hamilelik

 • Böbrek sorunlarınız var ise,
 • Diyabet veya bozulmuş böbrek fonksiyonlarına sahipseniz ve aliskiren içeren kan basıncı düşürücü bir ilaç ile tedavi görüyorsanız,
 • Tedavi almanıza rağmen kanınızda iyileşmeyen düşük potasyum, düşük sodyum, yüksek kalsiyum veya yüksek ürik asit (gut ve böbrek taşı semptomları ile birlikte) tespit ediliyorsa,
 • Orta veya şiddetli karaciğer sorunları, cilt ve gözlerinizde sararma (sarılık) veya safra kesesinden safra drenajı ile ilgili (safra tıkanıklığı örn. safra kesesi taşı) sorunlar yaşıyorsanız,
 • Uyarılar ve önlemler

  HİPERSAR PLUS almadan önce doktorunuza danışınız.

  Yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza söyleyin:

 • Özellikle diyabetle ilişkili böbrek sorunlarınız varsa ACE-inhibitörü (örneğin, enalapril, lisinopril, ramipril),
 • Aliskiren.
 • Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

  HIPERSAR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek nakli olduysanız,
 • Karaciğer hastalığınız var ise,
 • Kalp yetersizliğiniz varsa ya da kalp kapakçıklarınız veya kalp kasınız ile ilgili sorunlarınız var ise,
 • Kusma (hasta olma) veya şiddetli ishal veya birkaç günden daha uzun süren ishal var ise,
 • Yüksek dozlarda idrar söktürücülerle (diüretikler) tedavi görüyorsanız veya düşük tuz diyetinde iseniz,
 • Böbrek üstü bezlerinizde sorun var ise (örn. primer aldosteronizm),
 • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise,
 • Lupus eritematoz (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise,
 • Aleıjiniz veya astımınız var ise.
 • Eğer şiddetli, devam eden ve önemli derecede kilo kaybına sebep olan ishal mevcut ise doktorunuzla iletişime geçiniz. Doktorunuz belirtileri değerlendirebilir ve kan basıncı ilaç tedavinize nasıl devam edeceğinize karar verebilir.

  Bu durumlardan herhangi biri varsa doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testlerin yapılmasını isteyebilir.

  HİPERSAR PLUS kan yağı düzeylerinde ve ürik asit düzeylerinde artışa sebep olabilir (guttan kaynaklanan eklemlerde ağrılı şişlik). Doktorunuz bazen bunları kontrol etmek üzere kan testleri isteyebilir.

  Kanınızdaki bazı tuz iyonlarının (elektrolitler) düzeylerini değiştirebilir. Doktorunuz bazen bunları kontrol etmek üzere kan testleri isteyebilir. Elektrolit düzeyi değişikliği belirtileri: susama, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya kramplar, kaslarda yorgunluk, düşük kan basıncı (hipotansiyon), güçsüzlük hissi, uyuşukluk, yorgunluk, uykulu veya huzursuz olma, mide bulantısı, kusma, daha az idrara çıkma ihtiyacı, hızlı kalp atışı. Bu belirtileri fark etmeniz durumunda doktorunuza bildiriniz.

  Kan basıncını düşüren tüm ilaçlarda olduğu gibi, kalp veya beyinde kan akışı bozukluğu olan hastalarda kan basıncındaki aşırı düşüş kalp krizine veya inmeye sebep olabilir. Bu nedenle doktorunuz kan basıncınızı dikkatli bir şekilde kontrol edecektir.

  Paratiroid işlevi için test yaptırmak zorundaysanız, bu testler gerçekleştirilmeden önce HİPERSAR PLUS almayı bırakınız.

  Sporcuysanız, bu ilaç anti doping testi sonuçlarınızı pozitife dönüştürebilir.

  Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (veya hamile kalabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuza bildiriniz. Hamileliğin erken döneminde HİPERSAR PLUS kullanımı önerilmez ve eğer hamileliğiniz 3 ayı geçti ise, bu dönemde bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden bu ilacı kullanmamalısınız. (Hamilelik bölümüne bakınız).

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  HIPERSAR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  HİPERSAR PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir.

  Bazı hastalarda HİPERSAR PLUS kullanırken alkol aldığında bayılma hissi ve sersemlik görülebilir. Eğer bu durum sizde olursa şarap, bira veya tatlı-hafıf alkollü bir içecek almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda HİPERSAR PLUS’ı kullanmayı bırakmanızı ve HİPERSAR PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamileliğin erken döneminde HİPERSAR PLUS kullanılması önerilmez ve eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz, bu ilacı kullanmamalısınız. Çünkü bu dönemde kullanılırsa bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederşeniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza bildiriniz. HİPERSAR Plus emziren anneler için önerilmemektedir. Emzirmek istiyorsanız, doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir.

  Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncı tedavisi görürken kendinizi uykulu veya sersemlemiş hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise belirtiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

  HIPERSAR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, henüz kullandıysanız ya da kullanacaksanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Eğer aşağıdakilerden birini kullanıyorsanız doktorunuzu özellikle bilgilendiriniz:

 • Diğer kan basıncı düşürücü ilaçlar HİPERSAR PLUS’ın etkisini artırabilir.
 • Doktorunuz dozunuzu değiştirebilir ve/veya başka önlemler alabilir:

  ACE inhibitörü veya aliskiren alıyorsanız (ayrıca “HİPERSAR PLUS’ı kullanmayınız” ve “Uyanlar ve önlemler” başlıkları altında verilen bilgilere bakınız).

 • HİPERSAR PLUS ile aynı anda kullanıldığında kanınızdaki potasyum düzeylerini değiştirebilecek ilaçlar aşağıdakileri içerir:
 • potasyum takviyeleri (potasyum içeren tuz bileşikleri)

  diüretikler (idrar söktürücüler)

  heparin (kanı inceltmek için)

  laksatifler (kabızlığı önlemede kullanılır)

  steroidler (hormonlar)

  adrenokortikotropik hormon (ACTH)

  karbenoksolon (ağız ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) penisilin G sodyum (ayrıca benzilpenisilin sodyum olarak adlandırılan bir antibiyotik) aspirin veya salisilatlar gibi bazı ağrı kesiciler

 • Lityum (ruh halindeki gidip gelmeleri ve bazı depresyon türlerini tedavi etmede kullanılan bir ilaç) ile aynı anda kullanılan HİPERSAR PLUS, lityum toksisitesini arttırabilir. Lityum almak zorundaysanız, doktorunuz kanınızdaki lityum düzeylerini ölçecektir.
 • HİPERSAR PLUS ile aynı anda kullanılan steroid olmayan anti inflamatuvar (NSAİİ’ler) ilaçlar (ağrı, şişlik ve artrit dahil diğer inflamasyon belirtilerini gidermek üzere kullanılan ilaçlar), böbrek yetmezliği riskini arttırabilir ve HİPERSAR PLUS’ın etkililiği NSAİİ’ler tarafından azaltılabilir.
 • Uyku hapları, sakinleştiriciler ve antidepresan ilaçların HİPERSAR PLUS ile birlikte kullanılması ayakta kalındığında ani kan basıncı düşmesine sebep olabilir.
 • Kasları rahatlatmak için kullanılan baklofen ve tübokürarin gibi bazı ilaçlar.
 • Siklofosfamid veya metotreksat gibi kanser tedavisinde kullanılan amifostin ve bazı diğer ilaçlar.
 • Kandaki yağ düzeylerini düşürmek için kullanılan kolestiramin ve kolestipol ilaçları.
 • Kandaki kolesterol seviyesini düşüren bir ilaç olan Kolesevelam Hidroklorid, HİPERSAR PLUS’ın etkisini azaltabilir. Doktorunuz size HİPERSAR PLUS’ı kolesevelam hidroklorürden en az 4 saat önce almanızı tavsiye edebilir.
 • Atropin ve biperiden gibi antikolineıjik ajanlar.
 • Bazı psikiyatrik bozuklukları tedavide kullanılan tioridazin, kloropromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siyamemazin, sülpirid, amisüliprid, pimozide, sultopride, tiaprid, droperidol veya haloperidol gibi ilaçlar.
 • Kalp problemlerini tedavide kullanılan, kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol veya dijitalis gibi bazı ilaçlar.
 • Mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid veya eritromisin enjeksiyonları gibi kalp ritmini değiştirebilen ilaçlar.
 • Kan şekerini düşürmek için kullanılan insülin veya metformin gibi oral antidiyabetik ilaçlar.
 • HİPERSAR PLUS kan şekerini yükseltici etkisini arttırabileceğinden, yüksek kan basıncı veya düşük kan şekeri tedavisinde kullanılan sırası ile beta-blokörler ve diazoksit içeren ilaçlar.
 • Metildopa (yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan bir ilaç).
 • Kan basıncını artırmada ve kalp hızını azaltmada kullanılan noradrenalin gibi ilaçlar.
 • Yavaş kalp atışının tedavisi ya da terlemenin azaltılması için kullanılan difemani1.
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid, sülfınpirazon ve allopurinol gibi ilaçlar.
 • Kalsiyum takviyeleri.
 • Anti-viral bir ilaç olan amantadin.
 • Organ nakli reddinde kullanılan bir ilaç olan siklosporin.
 • Tetrasiklinler olarak adlandırılan bazı antibiyotikler.
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amfoterisin.
 • HİPERSAR PLUS’ın etkisi belirgin ölçüde azalabileceğinden alüminyum magnezyum hidroksit gibi aşırı mide asidi tedavisinde kullanılan bazı antasitler.
 • Gut ve midede besin hareketini hızlandırmak için kullanılan sisaprid.
 • Sıtma tedavisi için kullanılan halofantrin.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.HIPERSAR’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HIPERSAR’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HIPERSAR’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: Menarini International Operations Luxembourg S. A. adına UFSA İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

  Davutpaşa Cad. No: 12 (34010)

  Topkapı/İSTANBUL

  Üretim yeri:    Daiichi Sankyo Europe GmbH

  Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen / Almanya

  DEVAMINI OKU

  2.HIPERSAR nedir ve ne için kullanılır?

  HİPERSAR PLUS 40 mg/12.5 mg Film Tablet; bir yüzünde C23 yazılı, kırmızımsı sarı, 15x7 mm oval film tablettir.

  HİPERSAR PLUS yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan (hipertansiyon) bir ilaçtır ve olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid olmak üzere iki etkin madde içermektedir:

  • Olmesartan medoksomil, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

  • Hidroklorotiyazid tiyazid diüretikleri (idrar söktürücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Böbreğinizin daha fazla idrar üretmesini sağlayarak vücudunuzun fazla sıvıdan kurtulmasına yardımcı olup kan basıncını düşürür.
  • HİPERSAR PLUS size yalnızca, tek başına olmesartan medoksomil ile kan basıncınız yeteri kadar kontrol edilemediğinde verilecektir. Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını, bu etkin maddelerin her birinin tek başına düşürdüğünden daha fazla düşürmeye yardımcı olur.

   Yüksek kan basıncınızı tedavi etmek üzere halihazırda ilaç alıyor olabilirsiniz fakat doktorunuz bu değeri biraz daha düşürmek için sizden HİPERSAR PLUS almanızı isteyebilir.

   Yüksek kan basıncı HİPERSAR PLUS gibi ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Aynı zamanda doktorunuz kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanızı tavsiye etmiş olabilir (örneğin zayıflama, sigarayı bırakma, aldığınız alkol miktarını azaltma ve yemeklerinizdeki tuzu azaltma). Ayrıca doktorunuz, yürümek veya yüzmek gibi düzenli egzersizler yapmayı tavsiye etmiş olabilir. Doktorunuzun bu önerisine uymak önemlidir.

  DEVAMINI OKU

  3.HIPERSAR nasıl kullanılır ?

 • HİPERSAR PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Normal doz günde bir kez HİPERSAR PLUS 40/12.5 mg’dir. Ancak kan basıncınız kontrol altına alınmadıysa, doktorunuz dozu günde bir kez HİPERSAR PLUS 40/25 mg olarak değiştirmeye karar verebilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • HİPERSAR PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.
 • Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
 • Doktorunuz size aksini söyleyene kadar HİPERSAR PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.
 • Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Çocukların ve 18 yaşın altındaki adolesanların HİPERSAR PLUS kullanması tavsiye edilmez. Yaşlılarda kullanım:

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz daha genç yetişkin hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  HİPERSAR PLUS böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Orta dereceli ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Siyah ırktan hastalar:

  Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi HİPERSAR PLUS’ın kan basını düşürücü etkisi, siyah ırkan hastalarda daha düşük olabilir.

  Eğer HİPERSAR PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HIPERSAR kullanırsanız

  HİPERSAR PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  HIPERSAR'i kullanmayı unuttuysanız

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  HİPERSAR PLUS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi HIPERSAR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  HİPERSAR PLUS iki etkin maddenin birleşimidir ve aşağıdaki bilgilerde ilk olarak, bu etkin maddeleri kombinasyon şeklinde içeren HİPERSAR PLUS ile bugüne kadar bildirilmiş diğer yan etkiler ve ikinci olarak da, iki madde birlikte uygulandığında ya da ayrı ayrı uygulanan her bir madde için bilinen yan etkiler bildirilmektedir.

  Yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabildiği konusunda size bir fikir vermek için, bu yan etkiler yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak sıralanmıştır.

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek


  100 kişinin birinden fazla, 10 kişinin birinden az görülebilir.

  1.000    kişinin birinden fazla, 100 kişinin birinden az görülebilir.

  10.000    kişinin birinden fazla, 1000 kişinin birinden az görülebilir.

  10.000    kişinin birinden az görülebilir.

  HİPERSAR PLUS tedavisi sırasında tüm vücudu etkileyen, yüzde, ağız ve/veya larenksde (ses telleri) şişmeye neden olan ve kaşıntı veya deri döküntüsünün ortaya çıktığı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa, HİPERSAR PLUS kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza danışınız.

  HİPERSAR PLUS hassas kişilerde veya bir aleıjik reaksiyon neticesinde kan basıncının çok fazla düşmesine neden olabilir. Bu şiddetli baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir. Eğer bu belirtiler ortaya çıkarsa, HİPERSAR PLUS kullanmayı durdurunuz, derhal doktorunuza danışınız ve düz uzanınız.

  Aşağıda belirtilenler, HİPERSAR PLUS kullanımı ile ilgili bugüne kadar bilinen diğer yan etkilerdir:

  Ortaya çıkması halinde, bu yan etkiler sıklıkla hafiftir ve tedaviyi bırakmanız gerekli değildir.

  Yaygın yan etkiler:

  Sersemlik, güçsüzlük, başağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ayak bilekleri, ayaklar, bacaklar, eller veya kollarda şişme.

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  Kalp çarpıntısı (palpitasyonlar), kızarıklık, egzema, baş dönmesi (vertigo), öksürük, hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kas krampları ve adale ağrısı, eklem yerleri, kollar ve bacaklarda ağrı, sırt ağrısı, erkeklerde ereksiyon güçlüğü, idrarda kan.

  Yaygın olmayan sıklıkla kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki yağ seviyelerinde artış, kandaki üre ve ürik asitte artış, kreatinin artışı, kandaki potasyumda artış veya azalma, kandaki kalsiyumda artış, kandaki şekerde artış, karaciğer fonksiyon testlerinde artış. Doktorunuz bunları kan testinden görecek ve ne yapılması gerektiğini söyleyecektir.

  Seyrek görülen yan etkiler:

  Hasta hissetme, bilinç bozukluğu, ciltte kabarıklıklar (sivilceler), akut böbrek yetmezliği.

  Seyrek olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kan üresinde azot artışı, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde artış. Doktorunuz kan testinden bunlar hakkında bilgi sahibi olacak ve herhangi birşey yapılması gerekiyorsa size söyleyecektir.

  Olmesartan medoksomil veya hidroklorotiyazidin tek başına, görülen yan etkiler şunlardır: Olmesartan medoksomil:

  Yaygın yan etkiler:

  Bronşit, öksürük, burun akması veya dolması, boğaz ağrısı, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, bulantı, gastroenterit, eklem yerlerinde veya kemiklerde ağrı, sırt ağrısı, idrarda kan, idrar yolu nefeksiyonu, grip benzeri belirtiler, ağrı.

  Yaygın olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki yağ seviyelerinde artış, kandaki üre ve ürik asitte artış, karaciğer ve kas testlerinde artış.

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  Nefes alma problemleri yanında kan basıncının hızla düşmesine hatta bayılmaya (anaflaktik reaksiyonlar), yüzde şişmeye neden olabilecek tüm vücüdu etkileyebilen hızlı alerjik reaksiyonlar, anjina (göğüste ağrı veya rahatsızlık hissetme, hasta hissetme, alerjik cilt döküntüleri, kaşınma, ekzantem (cilt döküntüsü), ciltte kabarıklıklar (sivilceler).

  Yaygın olmayan sıklıkla kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Trombosit olarak bilinen kan hücreleri sayısında azalma (trombositopeni)

  Seyrek görülen yan etkiler

  Böbrek fonksiyonlarının bozulması, enerji azlığı

  Seyrek olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki potasyumda artış.

  Hidroklorotiyazid:Çok yaygın yan etkiler:

  Kanda yağ ve ürik asit seviyelerinde artışı içeren kan testleri.

  Yaygın yan etkiler:

  Kafası karışmış hissetme, karın ağrısı, mide rahatsızlığı, şişkinlik hissi, bulantı, kusma, kabızlık, idrara glukoz geçişi.

  Yaygın olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki kreatinin, üre, kalsyum ve şekerde artış, kandaki klorürler, potasyum, magnezyum ve sodyum seviyelerinde azalma. Serum amilazında artış (hiperamilazemi)

  Yaygın olmayan yan etkiler:

  İştah kaybı, ciddi solunum zorluğu, anaflaktik cilt reaksiyonları,(hipersentivite reaksiyonları), önceden varolan miyopun kötüleşmesi,eritem, ışığa deri hassasiyeti, kaşınma, deride ufak kanamalara bağlı mor noktalar veya lekeler (purpura), ciltte kabarıklıklar (sivilceler)

  Seyrek görülen yan etkiler:

  Şiş ve ağrılı tükrük bezleri, beyaz kan hücreleri sayısında azalma, kan trombositleri sayısında azalma, anemi, kemik iliği hasarı, huzursuzluk, “dipte” veya depresyonda hissetme, uyuma problemleri, ilgisiz hissetme (apati), sızlama ve uyuşukluklar, havale, baktığınız cisimlerin sarı görünmesi, bulanık görme, göz kuruluğu, düzensiz kalp atışı, kan damarlarının iltihabı, kan pıhtıları (trombosis veya embolizm), akciğer iltihabı, akciğerlerde sıvı birikimi, pankreas iltihabı, sarılık, safra kesesi iltihabı, döküntü, eklem ağrıları ve soğuk eller ve parmaklar gibi ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalığın (lupus eritematozus) belirtileri, alerjik cilt reaksiyonları, derinin soyulması ve deride su kabarcıklanması, bulaşıcı olmayan böbrek iltihabı (interstisyel böbrek dokusu iltihabı) non-infectious inflammation of the kidney (interstital nephritis), ateş, kas güçsüzlüğü (bazen hareket etmekte zorluk oluşturan)

  Çok seyrek görülen yan etkiler:

  Kanda klorür seviyesinin anormal olarak azalmasına yol açan elektrolit düzensizlikleri (hipokloremik alkolozis), barsak hareketinin durması (paralitik ileus)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU