İlaç Ara

HYPERHEP-B 5 ml flakon

Firma Bilgileri
Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
7946.77 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Mor Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

HYPERHEP B 5 mL IM enjeksiyon için çözelti içeren flakon Kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakon, 220 IU/mL minimum Hepatit B etkinliğine sahip insan immünglobulin proteinleri içerir.

Yardımcı maddeler

Glisin, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HYPERHEP-B nedir ve ne için kullanılır?

2. HYPERHEP-B’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HYPERHEP-B nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HYPERHEP-B’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.HYPERHEP-B kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYPERHEP-B’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İnsan immünoglobulinine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

• IgA yetersizliğinize bağlı dolaşımınızda IgA antikorunuz varsa.

HYPERHEP-B’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Kas içi (intramüsküler) enjeksiyonun tehlikeli olabileceği derecede pıhtılaşmasında görev alan hücre parçalarının (trombosit) sayısında azlık (trombositopeni) veya pıhtılaşma (koagülasyon) bozukluğunuz varsa,

• İnsan immünoglobulininden elde edilen ürünlere karşı aleıji geçmişiniz varsa HYPERHEP B dikkatli kullanılmalıdır.

HYPERHEP-B’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HYPERHEP-B’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERHEP B’nin gebe kadınlarda kullanımının emniyeti kanıtlanmamıştır. Eğer hamile iseniz doktorunuzun açıkça gereksinim duyduğu durumlarda, yarar / risk oram dikkate almak şartıyla size uygulayacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERHEP B anne sütüne geçer ve bebeğinize koruyucu antikorların transferini etkileyebilir. Bu nedenle, eğer emziriyorsanız doktorunuzun kontrolünde immünglobulin kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

HYPERHEP-B’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir uyarıya gerek olan yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HYPERHEP B uygulanmasının kızamık aşısı ile etkileşmediği bilinmesine rağmen, HYPERHEP B’nin başka canlı virüs aşılan ile etkileşip etkileşmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu tür aşılann yapılmasının hepatit B uygulanmasından 3 ay sonrasına ertelenmesinde yarar vardır. Hepatit B aşılaması eş zamanlı olabilir; fakat İmmün yanıt ile etkileşmeden farklı enjeksiyon bölgesine yapılabilir. Başka ile etkileşimler bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

5.HYPERHEP-B’in saklanması

HYPERHEP B’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2°-8°C arası sıcaklıklarda (buzdolabında), serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır. Dondurmayınız. Aşırı ısı ve ışıktan korunmalıdır. Çözelti içinde partikül (çözeltinin içerisinde yüzen veya dibe çöken parçacıklar) veya çözeltide renk değişikliği gözlemlendiğinde kullanılmamalıdır. Tek bir kullanım içindir.

Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HYPERHEP-B’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız HYPERHEP B’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Dem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No.172 34755 Ataşehir-İstanbul Tel: 0216 4284029 Faks: 0216 4284089

Üretici:

Grifols Therapeutics Inc.

8368 US 70 BUS HWY W.

Clayton, NC 27520, A.B.D

A AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. Uygulama Şekli:

İntramüsküler olarak uygulanır. İntravenöz enjeksiyon YAPMAYINIZ!

İntramüsküler uygulama ya kalçanın anterolateral bölgesine veya üst kolun deltoid kası bölgesine yapılabilir. Yaygın olarak gluteal bölgeye siyatik sinir tahribatı tehlikesi nedeniyle enjeksiyon yapılmamalıdır. Uygulanacak materyalin hacmine bağlı olarak hangi kasa enjeksiyon yapılacağına bireysel olarak karar verilmelidir. Çok dozlu uygulama veya büyük hacimli bir uygulama gluteal bölgeye yapılacaksa, merkezi bölgeye yakınlık kesinlikle engellenmelidir, üst dış kadran tercih edilmelidir.

Parenteral ürünlerin tamamı uygulanmadan önce partikül bulunup bulunmadığı veya renk bozukluğu olup olmadığı kontrol edildikten sonra uygulanmalıdır.

DEVAMINI OKU

2.HYPERHEP-B nedir ve ne için kullanılır?

HYPERHEP B, kas içine uygulanan ve insan immünoglobulin proteini içeren, mikroplardan arındırılmış bir çözeltidir.

HYPERHEP B; Hepatit B virüsüne maruz kalmışsanız pasif bağışıklık sağlamaktadır. Genelde HYPERHEP B; Hepatit B aşısı ile birlikte kullanılmaktadır.

Virüs içeren kan, plazma, seruma maruz kalmışsanız (öm; iğne batması); Hepatit B taşıyan anneden yeni doğan bebeğe virüs geçmişse; Hepatit B virüsü taşıyan kimselerle cinsel temasta bulunulmuşsa; Hepatit B’li kişilerle aile içinde temas olmuşsa (öm; aym diş fırçasını, tıraş bıçağını kullanmak) HYPERHEP B kullanılmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.HYPERHEP-B nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

HYPERHEP B’nin uygun kullanım dozu ve sıklığı, sizin virüsü hangi yolla aldığınıza göre değişmektedir.

Eğer virüs içeren kana akut olarak maruz kalmışsanız (iğne batması, ısırık v.b) HYPERHEP B, maruziyetten hemen sonra en kısa sürede, eğer mümkünse 24 saat içinde uygulanmalıdır.

Hepatit B’si olan annelerden doğan bebeklerde 0.5 mL HYPERHEP B, yeni doğana tercihen doğumun ilk 12 saati içerisinde kas içine uygulanmalıdır.

Eğer cinsel partnerinizde akut Hepatit B olduğundan şüpheleniyorsanız, son cinsel temasınızdan sonraki 14 gün içinde veya cinsel temasınızın devam etmesi durumunda, tek doz HYPERHEP B ve hepatit B aşılan serisi uygulanacaktır.

12 aydan küçük olan çocuğunuz ve hepatit B’si olan ebeveynlerden hepatit B kapmış ise 0.5 mL HYPERHEP B ve hepatit B aşısı ile koruyucu tedavi olarak uygulanmaktadır. Aile içinde yaşayan birey bir HBV taşıyıcısı haline gelmişse, aile içinde yaşayanlann tamamı hepatit B aşısı olmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Kas içine uygulanır. İntravenöz (damar içine) enjeksiyon YAPILMAZ.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

incelenmemiştir. Bu tür hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek / Karaciğer Yetmezliği: HYPERHEP B’nin böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenilirliği ve etkinliği incelenmemiştir. Bu tür hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer HYPERHEP B ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HYPERHEP-B kullanırsanız

HYPERHEP B’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HYPERHEP-B'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

HYPERHEP B ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

V HYPERHEP B ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi HYPERHEP-B’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın:    10 hastanın en az 1 ’inde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek:    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek:    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

• Aleıjik reaksiyonlar (Kızarma, ürtiker, nefes darlığı)

• Baş ağnsı

• Bulantı, kusma

• Sırt ağnsı, bel ağnsı, eklem ağnsı, kas ağnsı

• Ateş, titreme

Seyrek:

• Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (anafılaksi)

• Kalp çarpıntısı (taşikardi), kalbin yavaş atması (bradikardi), tansiyonun düşmesi (hipotansiyon), terleme, baş dönmesi

Bilinmiyor:

• Eller ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyoödem)

• Enjeksiyon yerinde lokal ağn ve hassasiyet

DEVAMINI OKU