İlaç Ara

HYPERIUM 1 mg 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Satış Fiyatı
34.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

1/4

ı

HYPERIUM1 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 1 mg Rilmenidin içermektedir.

Yardımcı maddeler

4.5 mg Sodyum nişasta glikolat, Mikrokristalin selüloz, 47 mg Laktoz, Parafin 54/56, Anhidr kolloidal silis, Magnezyum stearat, Talk, Beyaz balmumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HYPERIUM nedir ve ne için kullanılır?

2. HYPERIUM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HYPERIUM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HYPERIUM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.HYPERIUM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYPERIUM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Tablet içeriğindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden birine karşı aşın duyarlılık
 • Şiddetli depresyon
 • Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 15 mL/dak altında ise)
 • Sultoprid ile birlikte
 • Bu ilaç genel olarak aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Alkol ile birlikte
 • Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan beta-blokerler ile birlikte (bisoprolol, karvedilol, metoprolol)
 • HYPERIUM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Tedavi ani olarak kesilmemeli, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.
 • Bu tedavi tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.
 • Tedavi suresince alkol kullanılmamalıdır.
 • HYPERIUM’u kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz ya da kalp hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  HYPERIUM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Dozlar, sabahlan yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

     Gebe kadınlarda ilacın güvenli olduğunu gösteren çalışma yoktur. Bu nedenle gebelikte kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

     Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

 • Araç ve makina kullanımı

  Normal dozlardan daha yüksek dozlada alındığında veya dikkati azaltıcı etkileri bilinen diğer ilaçlarla beraber kullanıldığında, araç, makine vs. kullanan kişilerde muhtemel bir uyku hali görülebilir. Bu durumda araç ve makine kullanılmamalıdır,

  HYPERIUM’un içeriğinde bulunan bazı madeler hakkında önemli bilgiler

  HYPERIUM, her tablette:

 • 47mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine karşı duyarlılığınız ve aleminiz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
 • 4.5 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlarla etkileşimi engellemek için doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz, özellikle sultoprid, alkol ve kalp yetmezliğinde kullanılan beta blokerler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol) ile birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.HYPERIUM’in saklanması

  HYPERIUM1 mgi çocukların görebileceği veya ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

  Ambalajında, kuru yerde 30C°’m altında, oda sıcaklığında saklayınız.

  Ruhsat Sahibi:    LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile

  Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

  Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No.l, Kat: 22-23-24

  34398 Maslak İstanbul

  Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

  Üretici:    Les Laboratoires SERVIER Industrie

  45520 Gidy, FRANSA

  DEVAMINI OKU

  2.HYPERIUM nedir ve ne için kullanılır?

  • HYPERIUM yüksek kan basıncım (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaç olup antihipertansif ilaçlar grubuna aittir
  • HYPERIUM, 30 tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.
  • Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.HYPERIUM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve daz sıklığı için talimatlar

  Tavsiye edilen doz 1 mg’dır.

  Bir ay zarfında yeterli yanıt alınamazsa, günlük doz bir sabah, bir akşam alınmak üzere (yemeklerden önce) 2 mg’a çıkarılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.

  “Tabletlerinizi hergün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır ve tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır ”

  Değişik yaş gruplan

  Sadece yetişkinlerin kullanımı içindir

  özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği

  Prensip olarak, kreatinin klerensi 15mL/dak’dan yüksek olan böbrek yetmezliği olan hastalarda dozlar aynıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Doktorunuz HYPERIUM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi etken kesmeyiniz çünkü hipertansiyon uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıktır.
 • Eğer HYPERIUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla HYPERIUM kullanırsanız

  HYPERIUAfdan almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Bugüne dek hiçbir doz aşımı vakası bildirilmemiş olmakla beraber teorik olarak aşırı doz alımlannda görülecek belirtiler, hipotansiyon (düşük kan basıncı) ve dikkat bozuklukları olacaktır. Bu durumda derhal mide yıkanmalı ve takiben sempatomimetik ilaçlar uygulanmalıdır.

 • Eğer HYPERIUM’ı almayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

  HYPERIUM ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  İlacın kesilmesine bağlı kan basıncında yükselme olabilir. İlacı birden bire kesmeyiniz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi HYPERIUM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Yaygın:

  Çarpıntı Uyku hali Pruritis (kaşıntı)

  Cilt sorunları (dökülme, kaşınma)

  Cinsel fonksiyonda bozulma

  Mide ağnsı

  Ağız kuruluğu

  İshal

  Kabızlık

  Kaslarda kramp

  Yorgunluk

  Ellerde ve ayaklarda soğukluk hissi

  Ödem

  Anksiyete

  Depresyon

  Uykusuzluk

  Yaygın olmayan:

  Ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi

  sıcak basması

  bulantı

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etld ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DEVAMINI OKU