İlaç Ara

HYTRIN 5 mg 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
51.25 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

HYTRIN 5 mg Tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

5 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür

Yardımcı maddeler

laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mısır nişastası, talk ve boyar madde olarak sarı boya FD&C no.6 ve mavi boya FD&C no.2 bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HYTRIN nedir ve ne için kullanılır?

2. HYTRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HYTRIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HYTRIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.HYTRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HYTRIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

— Terazosine veya bu ilaçlardan birine karşı alerjikseniz: alfuzosin, indoramin, prazosin, tamsulosin, doksazosin veya HYTRIN tabletlerinin içindeki diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa (bakınız yukarıda Yardımcı Maddeler)

Hamilelik

HYTRIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

— Konjestif kalp yetmezliği, yüksek tansiyon tedavisi görüyorsanız veya tansiyonu düşürmek için ya da başka nedenlere ilaç almakta iseniz,

— Sertleşme güçlüğü için ilaç alıyorsanız ya da ADE inhibitörleri veya diüretikler (idrar söktürücüler) grubuna giren ilaçlar alıyorsanız,

— Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

— Daha önce idrar yaparken düşmüş ya da bayılmışsamz,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HYTRIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HYTRIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 HYTRIN ‘nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

• Doktor tarafından özellikle önerilmediği sürece hamilelik esnasında HYTRIN kullanmamalıdır.

• Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren annelere terazosin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Her farklı dozdaki ilk HYTRIN tabletini aldıktan sonra 12 saat süreyle araba veya ağır makine kullanmaktan kaçınmak gerekir.

HYTRIN ile uyuşukluk ya da uyuklama ortaya çıkabilir. Araba veya ağır makine kullanmak zorunda olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

HYTRIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HYTRIN‘nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelerde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçların HYTRIN ile birlikte alınması konusunda doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuza danışmadan reçetesiz ilaçlar veya ilaç benzeri ürünler almayınız. Size reçete yazan her doktora HYTRIN almakta olduğunuzu söyleyiniz.

Yüksek kan basıncı ya da prostat büyümesi için alfa-blokör tedavisi alan bazı hastalarda hızlı oturma ya da kalkma sırasında oluşan düşük kan basıncının yarattığı baş dönmesi ya da denge bozukluğu görülebilir. Bazı hastalarda bu semptomlar, alfa-blokörlerle birlikte erektil işlev bozukluğu (impotens) için de ilaç kullanılırsa görülür. Bu semptomların görülme ihtimalini azaltmak için erektil işlev bozukluğu için ilaç kullanımına başlanmadan önce alfa-blokörün günlük dozunun düzenli olarak alınıyor olması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.HYTRIN’in saklanması

HYTRIN’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HYTRIN’i kullanmayınız.

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,

Saray Mah., Dr Adnan Büyükdeniz Cad., No .2 Kelif Plaza , Kat 12 -10, 34768 Ümraniye – İstanbul

Tel : 0216 636 06 00 Faks : 0216 425 09 69

Üretici:

Abbott S.R.L. Campoverde di Aprilia (LT) İtalya

DEVAMINI OKU

2.HYTRIN nedir ve ne için kullanılır?

• Her bir tablet 5 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir.

 HYTRIN 5 mg, blister ambalajda bir kutuda krem renkli 14 tablet ve 30 tablet olarak iki ayrı sunum şeklindedir.

 HYTRIN alfa blokör adı verilen bir ilaç grubuna girmektedir.

• Yüksek tansiyon şikayeti olan hastaların tedavisinde kullanılır. Kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.

• Ayrıca yaşlı erkeklerde sık görülen selim prostat büyümesi (SPH) (benign prostat hiperplazisi) adı verilen durumun tedavisinde kullanılmaktadır. Prostat bezinin çok büyümesi ve mesaneden idrar çıkışına engel olması bu duruma neden olmaktadır. Selim prostat büyümesi idrar akımının zayıf ya da kesintili olması, sık idrara gitme ihtiyacı ve/veya ani idrara gitme ihtiyacı gibi belirtilere yol açar. HYTRIN, prostat bezi ve mesanenin çıkışındaki kası gevşeterek bu belirtilerin giderilmesine yardımcı olur.

DEVAMINI OKU

3.HYTRIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

HYTRIN' in dozu hastanın bireysel yanıtına göre ayarlanmalıdır. Başlangıç Dozu

Tüm hastalar için önerilen başlangıç dozu, yatarken alınan 1 mg'dır. Bu doz aşılmamalıdır. Şiddetli tansiyon düşmesi olasılığını en aza indirmek için bu başlangıç doz uygulama rejimine kesinlikle uyulmalıdır.

Sonraki Dozlar

Selim Prostat Hiperplazisi (SPH)

SPH'li hastalarda arzu edilen klinik yanıtın sağlanması için doz yavaş yavaş artırılabilir. Genel olarak önerilen doz aralığı, günde bir defa uygulanan 5 ile 10 mg'dır. Belirtilerde iyileşme terazosin hidroklorür ile tedaviye başlandıktan sonraki iki hafta gibi erken bir sürede saptanır. Akış hızında iyileşmeler biraz daha sonra görülebilir. Eğer HYTRIN uygulamasına birkaç gün ya da daha uzun süreyle ara verilirse, tedaviye başlangıç doz uygulama rejimi kullanılarak başlanmalıdır.

Hipertansiyon

İstenilen kan basıncı yanıtını elde etmek için doz yavaş yavaş artırılabilir. Genel olarak önerilen doz günde 1 kez verilen 1 ile 5 mg arasındadır. Eğer HYTRIN uygulamasına birkaç gün ya da daha uzun süreyle ara verilirse tedaviye başlangıç doz uygulama rejimi kullanılarak başlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

- HYTRIN sadece ağızdan kullanım içindir.

- HYTRIN tabletleri bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda güvenilirlik ve etkinliğine dair herhangi bir veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, tavsiye edilen doz rejiminde değişiklik yapılmasına gerek olmadığını göstermiştir.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzla konuşmadan HYTRIN almayı kesmeyin.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer HYTRIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HYTRIN kullanırsanız

HYTRIN kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla HYTRIN kullanırsanız

HYTRIN,ni

HYTRIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HYTRIN

HYTRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi HYTRIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

HYTRINlin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

HYTRIN'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, HYTRIN' ni kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: - solunum güçlüğü,

Bu çok ciddi bir yan etkidir.

Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin HYTRIN'ne karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Başdönmesi, sersemlik veya bayılma (HYTRIN tablet ilk kez alındığında veya daha yüksek dozdaki tabletlere başlandığında bazı kişilerde başdönmesi, sersemlik veya bayılma meydana gelebilir. Yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında da bu etkiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, kendinizi daha iyi hissedene kadar yatmalı, bu etkilerin tekrarlamasını önlemek için önce birkaç dakika oturduktan sonra ayağa kalkmalısınız. Tabletlere alıştıktan sonra bu etkiler genellikle kaybolmaktadır),

- Güçsüzlük, kalp atımında hızlanma veya düzensizlik,

- Baş dönmesi,

- Görme bulanıklığı,

- Sırt ağrısı,

- Baş ağrısı,

- Kilo artışı,

- Kol ve bacaklarda ağrı,

- Cinsel dürtü azalması,

- Depresyon,

- Sinirlilik,

- Karıncalanma,

- İktidarsızlık

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Kendini kötü hissetme, şişme, uyku hali,

- Burun tıkanıklığı,

Bunlar HYTRIN in hafif yan etkileridir.

Bunlara ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir ama bunların nedeni mutlaka HYTRIN tablet olmayabilir:

- Ateş

- Boyun, göğüs, omuz veya karın ağrısı,

- Deride kızarıklık,

- Kabızlık,

- İshal,

- Kusma,

- Gaz,

- Hazımsızlık,

- Ağız kuruluğu,

- Gut,

- Eklemlerde ağrı,

- Endişe hali,

- Uyuma güçlüğü,

- Bronşit,

- Grip ve soğukalgınlığı belirtileri,

- Boğazda şişme ve anjin,

- Burun kanaması,

- Kaşıntı/döküntü,

- El ve ayaklarda şişme,

- Konjonktivit,

- Gözlerde kızarıklık,

- Sulanma,

- Batma,

- Kulaklarda çınlama ya da uğultu,

- Sık idrara gitme/idrar kaçırma ve idrar yolu enfeksiyonu.

- Kanın pıhtılaşma süresinde uzama,

- Uzun süreli ereksiyon (sertleşme).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU