İlaç Ara

INAPROL 50 gr jel

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
12.62 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

İNAPROL jel Haricen kullanılır.

Etken Madde

1 g jel 100 mg naproksen içerir.

Yardımcı maddeler

Karbopol, sodyum metabisülfıt, trietanolamin, lavanta esansı, etil alkol, deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. INAPROL nedir ve ne için kullanılır?

2. INAPROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. INAPROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. INAPROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.INAPROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INAPROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Sodyum metabisülfıt içerdiğinden bazı kişilerde nadiren ciltte döküntü, kaşıntı, nefes darlığı, alerjik şok gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu gibi hallerde tedaviyi kesmek gerekir.

Eğer,

 • Hasta 2 yaşından küçükse kullanmayınız.
 • INAPROL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Göze ve çevresine, mukozalara ve açık yaralara uygulanmamalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde naproksen kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya aleıjik hastalık ya da asetil şali silik asit duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşuşu hızlanabilir.
 • Bunama riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
 • Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve tansiyonda yükselme dahil olmak üzere tuz kısıtlamasının söz konusu olduğu bir durum söz konusu ise doktorunuza bildiriniz. 10 günden sonraki kullanımlarda bu risklerde artış olmaktadır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  INAPROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Naproksen, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  İNAPROL’ün taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  INAPROL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum metabisülfıt, lavanta esansı ve alkol içerir. Bileşimindeki bu maddelere karşı aşırı duyarlılık durumunda, ilacı kullanmadan önce bir hekime danışılması önerilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

  5.INAPROL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra INAPROL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz INAPROL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş. Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad.No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: (212)365 15 00 Faks: (212) 276 29 19

  Üretim yeri:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A Ş.

  Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 34398 Maslak-İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.INAPROL nedir ve ne için kullanılır?

  İNAPROL 50 gramlık tüp ambalajlarda topikal olarak kullanılan antiinflamatuvar ve ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır.

  İNAPROL etkin madde olarak naproksen içerir.

  İNAPROL, kas-iskelet sistemi yumuşak dokularının kısa ve uzun süreli rahatsızlıklarında ağrı ve iltihaplanmayı giderir.

  İNAPROL, aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrı kesici ve inflamasyon giderici olarak etkilidir:

  • Omurga ve eklemlerde, aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (osteoartrit, romatoid artrit)
  • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (periartrit, tendinit, tenosinovit, bursit)
  • Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları
  DEVAMINI OKU

  3.INAPROL nasıl kullanılır ?

  İNAPROL, günde 2-6 defa ağrılı yere tamamen emilene kadar hafifçe ovularak sürülür.

  Uygulama yolu ve metodu

  Cilt üzerine haricen uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

  Eğer İNAPROL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla INAPROL kullanırsanız

  İNAPROL kullanımına bağlı herhangi bir doz aşımı bildirilmemiştir.

  İNAPROL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INAPROL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INAPROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi INAPROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecek şiddette hafif lokal iritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkiler görülebilir.

  Bileşimindeki naproksenin sistemik kullanımına bağlı yan etkiler, görülme sıklığına göre aşağıda listelenmiştir:

  Aşağıdakilerden biri olursa INAPROL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Deri döküntüleri
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İNAPROL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme
 • Bunlar İNAPROL’ün hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU