İlaç Ara

IRDA 150 mg 28 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
26.64 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

İRDA 150 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

İrbesartan

Yardımcı maddeler

Cellactose 80, mikrokristalin selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikondioksit 200 susuz, magnezyum stearat, film kaplama materyali (Opadry YS-1 7003 White): Titanyum dioksit (E171), HPMC 2910/Hypromellose 3cp, HPMC 2910/Hypromellose 6 Cp, macrogol/peg 400, polysorbate 80.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IRDA nedir ve ne için kullanılır?

2. IRDA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IRDA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IRDA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.IRDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IRDA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

–    İrbesartan maddesine veya IRDA’nın içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.

–    Hamile iseniz

–    Bebek emziriyorsanız

Diyabet hastasıysanız veya böbreklerinizde bozukluk varsa, IRDA’yı aliskiren denilen bir maddeyi içeren ilaçlarla (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir başka ilaç) birlikte kullanmayınız.

İRDA, çocuklarda ve ergenlerde (18 yaşın altındaki) kullanılmamalıdır.

IRDA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuz IRDA tedavisine başlamadan; öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir.

Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmek isteyebilir.

–    Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,

–    Potasyum tutucu diüretik ilaç kullanıyorsanız (kanınızdaki potasyum düzeyi artabilir)

–    Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primer aldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacın etki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. IRDA benzeri ilaçların kullanılması önerilmemektedir.

Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız, (Doktorunuzun şeker için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)

Şekeri “tolere” edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi yakından takip etmek isteyebilir.

–    Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. İRDA ve lityum’un birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Aliskiren içeren bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı (1 bardak su) ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kalmayı planlıyor iseniz veya hamile olma olasılığınız var ise mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamileliğiniz öncesi veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez İRDA tedavisini durduracaktır ve size İRDA dışında başka bir uygun tedavi önerecektir. Hamileliğiniz süresince İRDA kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında İRDA kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanma yeterliliği üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır. İRDA’nın araç ve makine kullanımını etkilemesi olası değildir. Ancak yüksek kan basıncı tedavisi esnasında ara sıra baş dönmesi ve dengesizlik meydana gelebilir. Bu durumda araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

IRDA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mm ol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler: tansiyon düşürücü etki artabilir.
 • Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): serumdaki potasyum düzeyi artabilir.
 • Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenme görülebilir.
 • Steroid yapılı olmayan iltihap giderici ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): İRDA’nın kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.
 • • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan aliskiren içeren ilaçlar (tansiyon düşüklüğü, kanda potasyum artışı ve böbrek işlevlerinde değişiklik riski artabilir)

  5.IRDA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra IRDA’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A Ş.

  İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

  Üretim yeri:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A Ş.

  Sancaklar, 81100 DÜZCE

DEVAMINI OKU

2.IRDA nedir ve ne için kullanılır?

İRDA 150 mg irbesartan etkin maddesini içerir. Anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü ilaç grubuna dahildir. Anjiotensin-II vücutta üretilen bir maddedir. Kan damarlarında bulunan reseptörlere bağlanarak kan damarlarının daralmasına yol açar. Kan damarları daralınca içinde dolaşmakta olan kanın basıncı artar. İRDA, anjiyotensin-II adlı bu maddenin reseptörlere bağlanmasını engeller. Bu şekilde kan damarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür. İRDA, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet (şeker) hastalarında, böbrek fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlatır.

28 ve 90 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Piyasada ayrıca İRDA 75 mg ve 300 mg film kaplı tablet formları da mevcuttur.

Doktorunuz size IRDA’yı aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

-    Yüksek kan basıncı tedavisinde (esansiyel hipertansiyon)

DEVAMINI OKU

3.IRDA nasıl kullanılır ?

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Yüksek kan basıncı hastalan:

Tedaviniz genellikle günde 1 kez, 150 mg İRDA dozuyla başlar. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen 24 saatlik kan basıncı kontrolü, 75 mg’lık dozdan daha iyidir. Bununla birlikte, özellikle kan diyalizi olan hastalar ve 75 yaşın üzerindeki hastalarda tedaviye 75 mg’lık doz ile başlanması düşünülmelidir.

Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli kontrol altında tutulamayan hastalarda, doz 300 mg’a yükseltilebilir.

Yüksek kan basıncı ve tip II diyabet (seker hastalığı) hastalığına eslik eden böbrek yetmezliği olan hastalar:

Tedavi 150 mg, günde tek doz İRDA ile başlatılır ve devam dozu olarak günde bir kez 300 mg tercih edilir.

Uygulama yolu ve metodu

İRDA ağızdan kullanılır. Tabletleri yeterli miktar sıvı ile yutunuz (ör. bir bardak su). Tabletleri aç veya tok karnına alabilirsiniz. İlacınızı her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

75 yaşın üzerindeki hastalarda 75 mg’lık doz ile başlanması düşünülmesine rağmen yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek bozukluğunuz mevcutsa, doz ayarlaması gerekmez; ancak tedaviye düşük dozla günde 75 mg İRDA ile başlanır (Günde 1 kez İRDA 75 mg almanız gerekir).

Özellikle kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi) olan hastalarda veya 75 yaş üstü hastalarda, tedavinin başlangıcında doktorunuz düşük doz tavsiye edebilir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetersizliği olan hastalarda yeterli deneyim yoktur.

Damar içi (intravasküler) hacim eksikliği:

İRDA tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Eğer İRDA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla IRDA kullanırsanız

Fazla kullanılması durumunda en sık rastlanan belirtilerinin düşük tansiyon ve kalp atımının hızlanması olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca kalp atımının yavaşlaması da görülebilir. Hastanın kusturulması ve/veya midesinin yıkanması önerilir.

İRDA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IRDA'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız; sonraki dozu normalde olması gerektiği gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IRDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İRDA tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.
 • Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar görebilir.
 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi IRDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, İRDA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk
 • Göz kapaklarının, yüzün ya da dudaklann şişmesi
 • Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazın şişmesi
 • Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, ürtiker
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Bildirilen diğer yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Çok yaygın (10 hastanın en az l'ini etkileyebilen) yan etkiler
 • Kandaki potasyum seviyesinde artış
 • Yaygın (100 kullanıcının 1 ila 10’unu etkileyebilen) yan etkiler:
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Kusma
 • Yorgunluk
 • Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında ani düşme
 • Kas-iskelet ağrısı
 • Kandaki hemoglobin düzeyinde düşme (diyabete bağlı ilerlemiş böbrek hastalığı olanlarda)
 • Yaygın olmayan (1.000 kullanıcının 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler
 • Kalp atımının hızlanması
 • Yüzde kızarma
 • Öksürük
 • İshal
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu/mide yanması
 • Sarılık
 • Cinsel fonksiyonlarda azalma
 • Göğüs ağrısı
 • Piyasaya çıkmasından bugüne kadar bildirilen fakat sıklıkları belirlenmemiş yan etkiler:
 • Baş ağrısı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Kulak çınlaması
 • Tat değişikliği
 • Sarılık, anormal karaciğer işlevi
 • Eklem ve kas ağrısı, kas krampları
 • Böbrek yetmezliği de dahil böbrek işlev bozuklukları
 • Kan damarlarında iltihaplanma (lökositoklastik vaskülit)
 • İskelet kas yıkımı (nadir olarak)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU
  Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi