İlaç Ara

JEVTANA 60 mg/1.5 ml infüzyonluk konsantre çözelti 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Satış Fiyatı
14925.28 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. JEVTANA nedir ve ne için kullanılır?

2. JEVTANA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. JEVTANA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. JEVTANA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.JEVTANA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

JEVTANA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Kabazitaksel, diğer taksanlar veya polisorbat 80 dahil, JEVTANA’mn içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı ciddi alerji (aşın duyarlılık reaksiyonu) geçirdiyseniz
 • Beyaz kan hücresi sayınız çok düşük ise (nötrofıl sayısı 1500 /mm3 veya daha az ise)
 • Karaciğer fonksiyonlannızda bozukluk varsa
 • Size kısa süre önce sarı humma aşısı uygulandıysa veya yakın zamanda uygulanacaksa.
 • Yukandaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, size JEVTANA uygulanmaması gerekir. Emin değilseniz, JEVTANA uygulanmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

  JEVTANA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Her JEVTANA tedavisi öncesinde yeterli kan hücreniz olup olmadığının ve karaciğer/böbrek işlevlerinizin yeterli olup olmadığının saptanması için kan testleri yapılacaktır.

  Aşağıdaki durumları hemen doktorunuza bildiriniz. Eğer,

 • Ateşiniz varsa
 • JEVTANA tedavisi sırasında beyaz kan hücresi sayınızın düşme olasılığı vardır. Bu nedenle doktorunuz kan değerlerinizi ve genel olarak enfeksiyon bulgulan açısından durumunuzu izleyecektir. Kan hücresi sayınızı korumak için başka ilaçlar verebilir. Kan değerleri düşük hastalarda yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar gelişebilir. Ateş en erken enfeksiyon bulgusu olabilir, bu nedenle ateşiniz yükseldiğinde doktorunuzu arayınız.

 • Daha önce herhangi bir alerjiniz olduysa
 • JEVTANA ile tedavi sırasmda ciddi aleıjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

 • Ciddi ya da sürekli ishal, bulantı ve kusmanız varsa
 • Bunların hepsi ciddi dehidratasyona (vücudun su kaybetmesine) neden olabilir. Doktor tedavisine İhtiyacınız olabilir.

 • Beyaz kan hücresi sayınız düşükse, yaşlıysanız, naproksen ya da ibuprofen gibi non steroidal antienflamatuar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlar, aspirin ya da varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyen antiagregan veya antikoagülan ilaçlar kullanıyorsanız, daha önce kann bölgenize radyoterapi uygulandıysa, daha önce ülser veya mide-barsak kanaması geçirdiyseniz
 • JEVTANA ile tedavi sırasında, ölümcül olabilen mide-barsak kanaması veya delinmesi, barsak tıkanması, kalın barsak İltihabı ortaya çıkabilir. Karın ağrısı, karında hassasiyet, ateş, geçmeyen kabızlık veya ishal bunlann erken belirtileri olabilir. Sizde bu etkiler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz.

 • Ellerinizde veya ayaklarınızda uyuşma, karıncalanma, yanma veya his azalması varsa
 • Böbrek sorunlarınız varsa
 • Tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkarsa
 • Günlük idrar miktarınızda anlamlı düzeyde artış veya azalma olursa
 • Bu durumlardan herhangi biri olursa doktorunuz JEVTANA dozunu azaltabilir ya da tedaviyi kesebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  JEVTANA’nın yiyecek ve içecek iie kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JEVTANA gebe kadınlarda ya da korunmayan ve çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JEVTANA emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

  Üreme yeteneği

  Eşiniz gebe ise veya gebe olma olasılığı varsa, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanınız. JEVTANA sperminizde bulunabilir ve fetüse zarar verebilir. Tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 6 ay İçinde çocuk sahibi olmamanız ve sperm saklanması konusunda danışmanlık almanız önerilir, çünkü JEVTANA erkeklerde üremeyi etkileyebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacı kullandığınızda yorgunluk veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, belirtiler düzelene dek araç ya da alet/makine kullanmayınız.

  JEVTANA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç 14 mİ bira ya da 6 mİ şaraba eşdeğer olmak üzere %15 a/a etanol (alkol) içermektedir. Bu ilaç alkolizm sorunu olanlar için zararlı olabilir.

  Karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi hastalığı olan yüksek riskli hastalarda dikkatli olunmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar JEVTANA etkisini ya da JEVTANA diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Bu ilaçlar aşağıdaki listelenmiştİr:

 • Ketokonazol, rifampisin, rifabutin, rifapentin, itrakonazol, klaritromisin, atazanavir, indİnavİr, nefazodon, nelfınavir, ritonavir, sakinavir, telitromisin, vorikonazol – çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin – nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • St. John’s Wort (Sarı kantaron) – depresyon ve benzeri durumlarda kullanılan bitkisel bir ürün.
 • İnfüzyon sırasında (1 saat) ve infüzyon bittikten sonraki 20 dakika içinde kullanılan bazı ilaçlar: statinler (simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin veya pravastatin gibi kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan ilaçlar), valsartan (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç), repaglinid (kan şeker seviyelerinin kontrolüne yardımcı olan bir ilaç)
 • JEVTANA ile tedavi olduğunuz dönemde, aşı olacaksanız doktorunuza başvurunuz
 • 5.JEVTANA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra JEVTANA’i kullanmayınız.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

  Ruhsat sahibi:

  Sanofı aventİs İlaçlan Ltd. Şti.

  Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli – İstanbul Tel: 0212339 1000 Faks: 0212 339 10 89

  Üretici;

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

  JEVTANA 60 MG/1.5 ML İNFÜZYONLUK KONSANTRE ÇÖZELTİ VE ÇÖZÜCÜ

  HAZIRLAMA KILAVUZU

  Bu bilgi kullanıcı için Bölüm 3 ve Bölüm 5’deki bilgileri desteklemektedir.

  İnfüzyonluk çözeltinin hazırlanması öncesinde bu prosedürün tümünü okumanız önemlidir.

  Geçimsizlikler

  Bu tıbbi ürün seyreltme işlemi için başka hiçbir tıbbi ürün ile karıştırılmamalıdır.

  Raf ömrü ve saklamaya yönelik özel önlemler

  JEVTANA 60 mg konsantre ve çözücü ambalajı için:

  Dondurmayınız.

  Açıldıktan sonra:

  Konsantre ve çözücü flakonlan tek kullanımlıktır ve açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmayacak ise saklama süresi ve koşullan kullanıcının sorumluluğundadır. Mikrobiyolojik açıdan iki basamaklı seyreltme işlemi kontrollü ve aseptik koşullar altında yapılmalıdır (bkz “Hazırlama ve Uygulama Önlemleri”).

  JEVTANA 60 mg konsantrenin çözücü ile ilk seyreltilmesi sonrasında:

  Kimyasal ve fiziksel kullanım stabİlitesi oda sıcaklığında 1 saattir.

  İnfüzvon posetinde/torbasında final seyreltme sonrasında:

  İnfüzyonluk çözeltinin kimyasal ve fiziksel stabilitesinin oda sıcaklığında (15°C – 30°C) 8 saate kadar devam ettiği (1 saatlik infüzyon süresi dahil) ve buzdolabı koşullannda 48 saat devam ettiği gösterilmiştir.

  Mikrobiyolojik açıdan, infüzyonluk çözelti hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, saklama süresi ve koşullan kullanıcının sorumluluğundadır ve seyreltme işlemi kontrollü ve valide aseptik koşullar altında yapılmadığı takdirde, normalde 2°C – 8°C’de 24 saati aşmamalıdır.

  Hazırlama ve uygulama önlemleri

  Diğer antineoplastik ilaçlarda olduğu gibi, JEVTANA çözeltisinin hazırlanması sırasında koruyucu araç kullanımı, kişisel koruyucu ekipman {eldiven vb.) ve hazırlama işlemleri dikkate alınmalıdır.

  Hazırlama sırasında JEVTANA deri ile temas ettiğinde hemen su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Mukoza membranlanna teması halinde hemen ve iyice su ile yıkanmalıdır.

  JEVTANA yalnızca sitotoksik ilaçlann hazırlanması konusunda eğitilmiş personel tarafından hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Ürün, gebe personel tarafından hazırlanmamalıdır.

  Karıştırma ve seyreltme öncesinde bu bölümün TAMAMINI dikkatlice okuyunuz. JEVTANA uygulama öncesinde İKİ kez seyreltilmelidir. Aşağıda sunulan hazırlama talimatlarına uyunuz. DİKKAT: Hem JEVTANA hem de çözücü flakonu, karışımın hazırlanması sırasında oluşan sıvı kaybım telafi etmek amacıyla fazladan eklenmiş bir miktar çözelti içermektedir.

  Bu fazladan eklenen miktar, çözücü içeriğinin TAMAMI İLE seyreltme sonrasında, 10 mg/ml konsantrasyonunda kabazitaksel içeren bir önkanşımı garantilemek içindir.

  İnfüzyonluk konsantre çözeltiyi infüzyon çözeltisine eklemeden önce, her zaman ambalajda tedarik edilen çözücü ile seyreltiniz.

  Hazırlama Basamakları

  İnfüzyonluk çözeltinin hazırlanmasında aşağıdaki iki basamaklı seyreltme işlemi aseptik koşullarda yürütülmelidir.

  Basamak 1: İnfüzyonluk konsantre çözeltinin tedarik edilen çözücü ile ilk seyreltilin esi işlemi

 • JEVTANA konsantre flakonu (dolum hacmi: 1.83 mİ) ve çözücü (dolum hacmi: 5.67mL) alınır. Bu dolum hacmi, önkanşımın hazırlanması sırasındaki sıvı kaybını telafi etmek amacıyla, JEVTANA’mn geliştirilmesi sırasında belirlenmiştir. Bu fazladan eklenen miktar, JEVTANA ile birlikte verilen çözücü içeriğinin tamamı kullanılarak sulandırma sonrasında, flakondan 10 mg/ml (bir flakonda 60 mg) kabazitaksel içeren en az 6 mİ önkanşım çekilebilmesini sağlamak içindir.
 • Konsantre çözelti flakonu içindeki çözelti berrak olmalıdır.
 • Bir enjektör ile çözücü içeriğinin tümü kısmen ters çevrilerek çekilir ve JEVTANA konsantre flakonuna eklenir. Çözücü enjeksiyonu sırasında köpüklenmeyi önlemek için iğne konsantre flakonunun duvanna doğru tutularak yavaşça enjekte edilir.
 • Enjektör ve iğne çıkarılır, el ile yavaşça, birkaç kez ters çevrilerek ve berrak/homojen bir çözelti elde edilinceye dek karıştırılır. Bu İşlem yaklaşık 45 saniye sürmelidir.
 • Çözelti yaklaşık 5 dakika dinlendirilir ve tekrar berrak/homojen olup olmadığı kontrol edilir. Bu sürenin sonunda köpüğün olması normaldir.
 • Elde edilen konsantre-çözücü karışımı 10 mg/ml kabazitaksel içermektedir (en az 6 mİ çekilebilir hacimli). Ardından hemen ikinci basamaktaki seyreltme işlemine geçilir.

  Basamak 2: İnfüzyonluk çözeltinin hazırlanması

 • Hasta için gerekli olan doza uygun hacimde ve 10 mg/ml konsantrasyonundaki konsantre-çözücü karışımı dereceli bir enjektör ile çekilir. Örneğin, 45 mg JEVTANA için 4.5 mİ konsantre-çözücü karışımı gerekmektedir. Uygun doz için birden fazla konsantre-çözücü flakonu gerekebilir.
 • Bu çözelti flakonunun duvarında köpük olabileceğinden enjektör iğnesinin çekilirken ortadan yerleştirilmesi tercih edilir.
 • PVC içermeyen İnfuzyon torbası kullanılır ve çekilen miktar %5 glukoz çözeltisi veya 9 mg/ml (%0.9) sodyum klorür çözeltisi içine alınır. İnfüzyonluk çözeltinin konsantrasyonu 0.10 -0.26 mg/ml olmalıdır.
 • Enjektör çıkarılır ve infuzyon poşeti/torbası içeriği el ile döndürülerek karıştırılır.

JEVTANA infüzyonluk çözelti hemen kullanılmalıdır. Bununla birlikte, kullanım sırasındaki saklama süresi “Raf ömrü ve saklamaya yönelik özel önlemler” bölümünde belirtilen özel koşullarda daha uzun olabilir.

Tüm parenteral ürünlerde olduğu gibi, elde edilen infüzyonluk çözelti kullanılmadan önce görsel olarak incelenmelİdir. İnfüzyonluk çözelti aşırı doymuş olduğundan zaman içinde kristalleşebilir. Bu durumda çözelti kullanılmamalı ve imha edilmelidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

Uygulama Yolu

JEVTANA 1 saatlik infuzyon olarak uygulanır.

Uygulama sırasında 0.22 pm’lik dahili filtre kullanılması önerilmektedir. JEVTANA uygulaması için poliüretan ve polivinil klorür (PVC) infüzyon seti kullanmayınız.

DEVAMINI OKU

2.JEVTANA nedir ve ne için kullanılır?

Bu tıbbi ürün etkin madde olarak kabazitaksel içermektedir. Kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmasını durdurarak etki gösterir. Kabazitaksel kanser tedavisinde kullanılan taksan adı verilen bir ilaç grubundandır.

JEVTANA konsantre açık sarı-kahverengimsi san renkte yağlı çözeltidir. Çözücü ise berrak ve renksiz bir çözeltidir. 1 kutu içinde 1 adet konsantre çözelti ve 1 adet çözücü bulunmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.JEVTANA nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Uygulanacak doz vücut yüzey alanınıza bağlıdır. Doktorunuz almanız gereken dozu saptamak İçin vücut yüzey alanınızı metrekare (m2) cinsinden hesaplayacak ve alacağınız doza karar verecektir.
 • Size genellikle her 3 haftada bir infüzyon (damar içine damla damla gidecek şekilde) uygulanacaktır.
 • Uygulama yolu ve metodu

  Aleıjik reaksiyon riskini azaltmak için size, JEVTANA uygulanmadan önce antialerjik ilaçlar verilecektir.

 • JEVTANA size bir doktor veya bir hemşire tarafından uygulanacaktır.
 • Uygulama öncesinde JEVTANA’nın hazırlanması (seyreltilmesi) gerekmektedir. JEVTANA’nm doktor, hemşire ve eczacılar tarafından hazırlanması ve uygulanması için gerekli bilgiler bu talimatın sonunda yer almaktadır.
 • JEVTANA toplardamarlarınızdan birine (intravenöz olarak) serum yolu İle (infüzyon) uygulanacaktır. İnfüzyon hastanede yaklaşık 1 saat boyunca uygulanacaktır.
 • Tedavinizin bir parçası olarak, size her gün ağızdan alınacak bir kortikosteroid ilaç da (prednizon ya da prednizolon) verilecektir.
 • Eğer ilacın kullanımına ilişkin sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  JEVTANA’nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerdeki güvenliliği ve etkililiği saptanmadığından kullanılmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda JEVTANA İçin özel bir doz ayarlanması önerilmez.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği: Önlem olarak JEVTANA karaciğer yetmezliği olan hastalara uygulanmamalıdır

  Böbrek yetmezliği: Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi dikkatli uygulanmalı ve hasta tedavi sırasında yakından izlenmelidir.

  Eğer JEVTANA ’mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla JEVTANA kullanırsanız

  JEVTANA    size    hastanede    ve    uzman    sağlık    personeli    tarafından uygulanacağından

  kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmanız ihtimali yoktur. Size kullanmanız gerekenden daha fazla JEVTANA uygulandığını düşünüyorsanız doktorunuzla konuşunuz.

  JEVTANA'i kullanmayı unuttuysanız

  JEVTANA size hastanede ve uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından kullanmayı unutma ihtimaliniz yoktur.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  JEVTANA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  JEVTANA    size    hastanede    ve    uzman    sağlık    personeli    tarafından uygulanacağından

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi JEVTANA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Doktorunuz bu yan etkileri sizinle tartışacak ve tedavinin risklerini ve yararlarını size açıklayacaktır.

  Aşağıdakilerden biri olursa JEVTANA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ateş. Bu durum çok yaygın görülür (10 hastanın 1 finden fazla)
 • Vücuttan ciddi sıvı kaybı (dehidratasyon). Bu durum yaygın görülür (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın Tinden fazla). Sizde şiddetli veya uzun süren ishal, ateş, bulantı veya kusma olması halinde ortaya çıkabilir.
 • Mide ve barsak kanaması ve delinmesi (sıklığı bilinmiyor). Bu durum şiddetli ya da geçmeyen mide ağrısı ile görülebilir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler şunlardır:Çok yaygın (10 hastanın lfinden fazla):
 • Kırmızı kan hücresi sayısında azalma (kansızlık) ya da beyaz kan hücresi (İnfeksiyonlarla mücadele eden hücreler) sayısında azalma
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (kanama riskinde artışa neden olur)
 • İştahsızlık (anoreksi)
 • Tat alma duyusunda değişiklik
 • Nefes darlığı
 • öksürük
 • Bulantı, kusma, ishal ve kabızlığı içeren sindirim sistemi sorunları
 • Karın ağnsı
 • Kısa süreli saç kaybı (olguların çoğunda saç uzaması normale döner)
 • Sırt ağrısı
 • Eklem ağnsı
 • Kanlı idrar
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Yaygın (10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l'inden fazla):

 • İdrar yolu infeksiyonu
 • Ateş ve enfeksiyona yol açan, beyaz kan hücresi sayısında azalma
 • El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma ya da duyu kaybı
 • Baş dönmesi

 • Baş ağnsı
 • Kan basıncında azalma veya artma
 • Midede rahatsızlık, mide yanması veya geğirme
 • Mide ağrısı
 • Hemoroit
 • Kas spazmlan
 • İdrar yaparken ağrı veya sık idrara çıkma
 • İdrar kaçırma
 • Böbrek hastalığı veya böbrekle ilgili sorunlar
 • Ağızda veya dudaklarda yara
 • Enfeksiyonlar veya enfeksiyon riski
 • Yüksek kan sekeri
 • *

 • Kan potasyum değerinde düşme
 • Zihin bulanıklığı
 • Kaygılı hissetme
 • Ellerde ve ayaklarda anormal his, his kaybı veya ağn

 • Kulak çınlaması
 • Denge bozukluğu
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Bacaklarda pıhtı oluşumu
 • Sıcak ve al basması
 • Ağız veya boğaz ağrısı
 • Rektal kanama
 • Deride kızanklık
 • Kas rahatsızlığı, sızlama veya ağn
 • Bacaklarda veya ayaklarda şişme
 • Titreme.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Kolit, enterokolit (ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması)
 • Gastrit (mide mukozası İltihabı)
 • Nötropenik enterokolit (beyaz kan hücrelerinde düşüşün eşlik ettiği ince ve kalın barsak iltihaplanması)
 • Mide veya barsak kanaması ve delinmesi
 • Barsak tıkanması

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU