İlaç Ara

JURNISTA 4 mg 28 uzatılmış salınımlı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

JURNISTA 4 mg uzatılmış salimli tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir JURNISTA uzatılmış salimli tablet, 4,36 mg hidromorfon hidroklorür içermektedir ve 4 mg hidromorfon hidroklorür salıverir. Bu miktar 3,56 mg hidromorfon’a eşdeğerdir.

Yardımcı maddeler

Polietilen oksit 200K, polietilen oksit 2000K, povidon K29-32, magnezyum stearat, butil hidroksitoluen E321, sodyum klorür, hipromelloz, siyah demir oksit E172, laktoz anhidröz (inek sütü), selüloz asetat, makrogol 3350, titanyum dioksit E171, makrogol 400, sarı demir oksit E172, kırmızı demir oksit E172, propilen gliko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. JURNISTA nedir ve ne için kullanılır?

2. JURNISTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. JURNISTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. JURNISTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.JURNISTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

JURNISTA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

–    Hidromorfon hidroklorür veya JURNISTA’nın bileşiminde bulunan diğer bileşenlere (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

–    Size ciddi mide ve/veya barsak daralması veya tıkanıklığı teşhisi konmuşsa,

–    Barsak düğümlenmesine neden olabilecek bir ameliyat geçirdiyseniz,

–    Ani başlangıçtı (akut) ya da ameliyat sonrası ağrınız varsa,

–    Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

   Ciddi solunum sıkıntınız veya ani gelişen (akut) şiddetli astımınız varsa,

–    Karnınıza şiddetli ani bir ağrı saplanıyorsa ve bunun nedeni için bir tanı konmamışsa,

   Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen, depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız veya son 14 gün içinde aldıysanız,

–    Buprenorfm, nalbufın veya pentazosin adlı ilaçları alıyorsanız,

Yukarıda sıralanan durumlardan biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

JURNISTA doğum yapmakta olan kadınlara veya komadaki hastalara verilmemelidir.

JURNISTA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

JURNISTA’yı kullanmadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Bazı bireylerin bu ilacın kullanımı sırasında özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir.

JURNISTA, solunum zorlukları ve alerjik tepkiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir. JURNISTA’yı kullanırken bu yan etkilerin görülebileceğini ve bu yan etkilerin oluştuğunu gösteren belirli belirtileri biliyor olmanız önemlidir. Lütfen bu Kullanma Talimatı’nın "4Olası yan etkiler nelerdir?" bölümünün "Ciddi yan etkiler" başlığı altında sıralananlara bakınız.

Eğer:

–    KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) dahil akciğerlerinizde sorunlar veya nefes alma güçlüğünüz varsa,

   Morfin türevi ağrı kesiciler alıyorsanız,

   Baş ağrıları veya kafa yaralanmaları varsa,

–    Uzun süreli (kronik) kabızlık varsa,

–    Aniden şiddetli ishal (diyare) gelişirse,

–    Barsağınızda tıkanma veya inflamatuvar barsak hastalığı gibi herhangi bir barsak hastalığınız varsa,

–    Pankreas iltihabı (pankreatit) veya safra yolu hastalığınız varsa,

–    Böbrekleriniz, karaciğeriniz, kalbiniz ya da böbrek üstü bezinizde bir sorun varsa,

–    Tiroid beziniz yetersiz hormon salgılıyorsa (hipotiroidizm),

–    Prostat büyümesi varsa,

–    İdrar yapmada sorununuz varsa,

–    Alkol veya ilaç bağımlılığınız varsa veya alkolün bırakılmasına karşı ciddi tepki (bazen deliryum tremens olarak adlandırılır) gösterdiyseniz,

–    Merkezi sinir sistemi (MSS) depresyonu belirtileri (şiddetli sersemlik, düşük vücut ısısı ve bazen koma gibi) varsa,

   Bayılma atakları ya da sara (epilepsi veya konvülziyonlar) varsa,

–    Toksik psikoz (enfeksiyon sonrası ciddi bir zihinsel bozukluk) varsa,

–    Omurganın anormal eğriliği (kifoskolyoz)    varsa,

Doktorunuza söyleyiniz ve JURNISTA’yı dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse doktorunuza söyleyiniz:

–    Ağrılarınızı hafifletmek için omurilikte ağrıyı ileten sinir yollarının kesilmesi (kordotomi) ya da benzer amaçlı bir ameliyat olacaksanız. Bu tür bir ameliyattan kısa bir süre önce ya da kısa bir süre sonra JURNISTA kullanmamalısınız; dolayısıyla doktorunuz ilacı ne zaman bırakmanız gerektiğini ve ne zaman hangi dozda başlayabileceğinizi söyleyecektir.

   Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz. Bu durumda yan etkilerle daha fazla karşılaşabilirsiniz; bunu önlemek için doktorunuz tedavinize daha düşük dozla başlayabilir.

Merkezi Sinir Sistemi depresanlarıyla kullanım (alkol ve bazı narkotik ilaçlar dahil)

Eğer merkezi sinir sisteminizi yavaşlatacak başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (örneğin; sizi uykulu yapan, gerginliğinizi ya da farkındalığınızı azaltan ilaçlar). Yatıştırıcılar, alkol ve bazı narkotik ilaçlar dahil olmak üzere bu tip ilaçlan (MSS depresanları) JURNISTA ile birlikte almak, şiddetli uyuşukluğa, azalmış farkındalığa, yavaş ve derin nefes alma ile solunum güçlüğüne, koma ve ölüme neden olabilir.

Kabızlık

Kabızlık JURNISTA gibi ilaçlann yaygın bir yan etkisidir ve tedavi edilmeden düzelmez. JURNISTA kullanırken, kabızlığın önlenmesi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar (laksatifler) ve dışkı yumuşatıcıların kullanımı için doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Tuvalete çıktığınızda

Dışkınızda JURNISTA tablete benzer bir şey görebilirsiniz. Endişelenmeyiniz. Bu yalnızca vücudunuzdan değişime uğramaksızın geçen tabletin kabuğudur. Tabletin işe yaramadığı anlamını taşımaz.

Sporda ilaç testi

JURNISTA’nm içerdiği etkin madde doping testinde pozitif sonuç vermektedir. JURNISTA aldığınız sırada size test yapılırsa spordan diskalifiye edilebilirsiniz.

Çocuk veya gençseniz

JURNISTA, 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerde kullanılmamalıdır. Bu kişilerde eminiyetli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

JURNISTA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

– JURNISTA tabletinizi yemekle birlikte veya aç kamına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde JURNISTA kullanımı önerilmemektedir. Anneleri hamileliği süresince uzun süre hidromorfon kullanırsa, yenidoğan bebeklerde yoksunluk etkileri (tiz sesle ağlama, sinirlilik, nöbetler, az beslenme ve ishal) görülebilir.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, JURNISTA almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız JURNISTA kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesi sütünüze geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

JURNISTA sersemlik hissetmenize neden olabilir. İlacın bu belirtilerinin düzeldiğinden emin olmadan herhangi bir araç ve makineyi kullanmayınız veya tehlikeli işler yapmayınız. Kullandığınız ilaç veya dozu değişirse, özellikle dikkatli olunuz.

JURNISTA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

JURNISTA laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar JURNISTA’nın etki gösterme biçimini değiştirebilir veya yan etkilerini arttırabilir.

Eğer;

–    Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son 14 gün içinde aldıysanız,

–    Morfinle ilişkili diğer ağrı kesicileri (buprenorfın, nalbufın veya pentazosin) kullanıyorsanız JURNISTA kullanmayınız. Bu ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde varsa JURNISTA almadan önce doktorunuza söyleyiniz:

–    Sizi uyutan veya sersemliğe neden olan Merkezi Sinir Sisteminizi yavaşlatan (MSS depresanlan) ilaçlan (sedatifler, uyku ilaçları, ameliyat için kullanılan ilaçlar (anestezikler ya da tranklizanlar) veya sakinleştiriciler gibi) alıyorsanız,

–    Mental problemler için bazı ilaçlar (antipsikotikler), alkol ve bazı narkotik ilaçlar,

–    Bel ağrısının tedavisinde kullanılan kas gevşeticileri alıyorsanız.

Alkol ile JURNISTA

JURNISTA’nın yanında alkol de alıyorsanız, sizde normalden daha fazla sersemliğe neden olabilir ya da soluk alıp vermenizin yüzeyselleşmesi, solunumun durması ve bilinç kaybı gibi ilacın ciddi yan etkilerinin görülme riskini arttırır. Bu nedenle JURNISTA kullanırken alkol almanız önerilmez.

5.JURNISTA’in saklanması

JURNISTA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz JURNISTA’i kullanmayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra JURNISTA’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:    Johnson and Johnson Sıhhi Ma1. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ertürk Sokak Keçeli Plaza No: 13 34810 Kavacık/Beykoz/İstanbul Tel: 0216 538 20 00

Üretim yeri:    Alza Corporation 700 Eubanks Drive, Vacaville/CA/ABD

DEVAMINI OKU

2.JURNISTA nedir ve ne için kullanılır?

-    JURNISTA etkin madde olarak hidromorfon hidroklorür içerir. JURNISTA, opioid analjezik (morfin bazlı ağrı kesici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

-    JURNISTA, açık bej, yuvarlak, bir tarafında siyah basılmış “HM 4” yazısı bulunan tablettir. 28 tabletlik formu ile kullanıma sunulmaktadır.

-    JURNISTA, yetişkinlerde şiddetli ağrı tedavisi için kullanılmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.JURNISTA nasıl kullanılır ?

JURNISTA’yı her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Eğer düzenli olarak morfin benzeri bir ağrı kesici kullanmıyorsanız, JURNISTA’nın olağan başlangıç dozu her gün aynı saatte alman 8 mg’lık bir tabletten fazla olmamalıdır. Morfın-benzeri bir başka ağrı kesiciden JURNISTA’ya geçiyorsanız, doktorunuz başlangıç olarak size farklı dozda JURNISTA reçete edebilir.

Ağrınız kontrol altına alınıncaya kadar doktorunuz kullandığınız dozu arttırabilir. Doz artışları en az üç günlük aralıklarla yapılmalıdır (örneğin ilk dozu Pazartesi günü almışsanız, dozunuz en erken Perşembe günü arttırılabilir).

Uygulama yolu ve metodu

JURNISTA tabletinizi bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

İlacınızı çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz. Aksi takdirde ilaç vücudunuza çok çabuk salınacağından fazla doz alma tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz.

Tabletleri ezip enjekte etmeyiniz. Bu yolla alındığında bazı yardımcı maddeler ölüme neden olabilir.

JURNISTA tabletini her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz. Bu ilacı yemek ile beraber ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

JURNISTA’nın 18 yaşın altındaki çocuk ve adolesanlarda (ergen) kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

JURNISTA 60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalar tedaviye düşük dozda başlatılmalı ve doz ayarlanması sırasında yakından izlenmelidir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz aralığının artırılması göz önünde bulundurulmalı ve ayrıca bu hastalar idame tedavisi boyunca izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalar tedaviye düşük dozda başlatılmalı ve doz ayarlanması sırasında yakından izlenmelidir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer JURNISTA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JURNISTA kullanırsanız

Acilen doktorunuza ya da size en yakın hastanenin acil bölümüyle iletişime geçiniz.

Mümkünse hangi tabletlerden kaç adet aldığınızı söyleyiniz.

Bir aşırı doz kullanımı söz konusu ise, kendinizi sersemlemiş gibi hissedebilir ve nefes alma güçlüğü çekebilirsiniz. Doz aşımınıza bağlı olarak soğuk ve terli bir cilt, küçülmüş gözbebekleri, düşük kan basıncı ve koma (bilinç kaybı) olabilir. Çok fazla miktarda aşırı doz alan birinin nefes alması durabilir, kalp krizi geçirebilir ve ölebilir.

JURNISTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

JURNISTA'i kullanmayı unuttuysanız

JURNISTA dozunu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız ve ertesi günden itibaren son aldığınız saatten 24 saat sonra ilacınızı alarak tedavinize devam ediniz. Emin olmadığınız durumlarda doktor ya da eczacınıza başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

JURNISTA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

JURNISTA tedavisini bırakmanızın zamanı geldiğinde, doktorunuz aldığınız dozu yavaş yavaş azaltacaktır (genellikle iki günde bir dozu yarıya indirerek). Mümkün olan en düşük doza ulaştığınızda doktorunuz JURNISTA’yı ne zaman bırakabileceğinizi size bildirecektir. JURNISTA dozu azaltılan ya da ilacı kullanmayı aniden bırakan bazı kişilerde yoksunluk belirtileri görülür.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde doktorunuza söyleyiniz:

-    Huzursuzluk ve gerginlik

-    Gözbebeklerinin büyümesi

-    Kızarma veya terleme

-    Nedensiz ağlama

-    Bulantı, kusma veya ishal

-    Mide ağrıları veya eklem ağrıları

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi JURNISTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa JURNISTA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Çok yaygın

•    Kabızlık, bulantı, kusma

•    Uyku hali veya normalden daha güçsüz hissetme, baş ağrısı, baş dönmesi hissi

•    Soluk kesilmesi

•    İshal; mide ağrısı; mide ve barsakların enflamasyonu (iltihaplanması)

•    Hazımsızlık; yemeklerin boğaza geri gelmesi (reflü) durumunun kötüleşmesi; ağızda kuruma

•    Vücudun susuz kalması (dehidratasyon); iştahta azalma; kilo kaybı

•    Gerçekte olmayan şeyleri görme, sesleri duyma (halüsinasyonlar)

•    Aklı karışmış hissetme, kendini endişeli, gergin veya huzursuz hissetme

•    Mizacın çökkünleşmesi (depresyon) ya da mevcut bir depresyonda kötüleşme, duygu durum değişiklikleri

•    Kendini uykulu hissetme; uyuyamama; anormal rüyalar görme

•    Unutkanlık

•    Kaslarda titremeler ya da kramplar; deride karıncalanma ya da his kaybı; özellikle deride olmak üzere dokunma ya da his kaybı

•    Bulanık görme; dönme hissi (vertigo)

•    Kan basıncının (tansiyonun) yükselmesi

•    Terlemede artış; kaşıntı; ciltte döküntüler veya al basması (yüz ve boyunda ani kızarıklık)

•    Ağrı; eklem ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı ya da bacaklarda ağrı

•    İdrar yaparken yanma

•    İlacın kesilmesi sonrasında ilaca karşı güçlü bir arzu duymak (ilaç bağımlılığı)

•    Sıvı birikmesine bağlı olarak şişme (ödem),

•    Ateş veya titremeler; göğüste rahatsızlık hissi

•    Düşmeler; morarmalar.

Yaygın olmayan

•    Akciğerlerdeki hava yollarının daralması sebebiyle nefes alma güçlüğü (hırıltılı nefes alma)

•    Burun akıntısı

•    Barsakların enflamasyonu (iltihabi hastalığı) veya tıkanması; kalın barsakların iç duvarında cepleşmeler; hemoroidler (basur)

•    Bağırsak hareketlerinde bozukluk (ishal ve kabızlık arasında değişkenlik gibi); normal olmayan dışkı (dışkıda kan görülmesi gibi); karında şişlik; gaz çıkarma; geğirme

•    Yutma güçlüğü

•    Vücutta su tutulumu (sıvı retansiyonu)

•    İştahta artış

•    Panik ataklan; kuşkucu düşünceler (paranoya), kayıtsızlık, yerinde duramama veya gerginlik; ağlama

•    Aşın neşe hali (öfori)

•    Cinsel istekte azalma

•    Uyku sorunlan

•    Beyinle ilgili hastalıklar (ensefalopati)

•    Uyanıklık halinin azalması veya kaygısızlık; konsantre olabilmede zorluk; kelime bulmada veya konuşmada zorlanma

•    Bayılma hissi ya da bayılacakmış gibi hissetme; koordinasyonun yok olması; denge sorunları

•    Kontrol altına alınamayan seğirme, sıçrama veya kıvranma şeklinde hareketler; kasların aniden seğirmesi; özellikle ciltte olmak üzere dokunma veya hissetme duyusunun artışı

•    Tad hissinde değişiklik

•    Çift görme, göz kuruluğu

•    Kulak çınlaması

•    Kalp atışında artış, duraklama veya düzensizleşme (kalp çarpıntısı) gibi kalp atışındaki değişiklikler

•    Düşük kan basıncı

•    Ciltte kızarıklık

•    İdrarı yapma güçlüğü, idrarı başlatma güçlüğü veya idrar miktarının artması şeklindeki idrarla ilgili sorunlar

•    Sık idrara gitme

•    İktidarsızlık veya cinsel ilişki sırasında sorunlar

•    Grip benzeri belirtiler (ateşi varmış ya da üşüyormuş gibi hissetme)

•    Yürümede sorunlar

•    Kendini gergin, anormal veya genel olarak kötü hissetme

•    İlaç aşın dozu

•    Kandaki oksijen düzeylerinin azalması; kandaki potasyum düzeylerinin azalması, kandaki karaciğer enzim düzeylerinin yükselmesi

Seyrek

•    Hızlı ve derin soluma (hiperventilasyon); hapşırma

•    Barsaklarda delinme; bağırsak duvarında kasılma kaybı;oniki parmak barsağında enflamasyon (iltihaplanma); anüste yırtılma

•    Mide boşalmasında bozukluklar; tabletin kabuk kısmının midede kalıp barsaklara geçememesi; dışkı yaparken ağn

•    Saldırganlık

•    Bayılma atağı ya da sara nöbeti

•    Huzursuzluk veya hiperaktivite; abartılı ya da artmış refleksler

•    Düşünmede, bilgiyi hatırlamada ya da problem çözmede güçlük

•    Göz bebeklerinin küçülmesi

•    Kalp atışlarının yavaşlaması

•    Ciltte yanma hissi

•    Sarhoş ya da akşamdan kalma gibi hissetme

•    Vücut sıcaklığında azalma

•    Kanda "amilaz" adlı enzim düzeylerinde yükselme

•    Kanda ürik asit düzeylerinde yükselme (bu durum gut hastalığına neden olabilir)

•    Cinsiyet hormonlarının düzeyinde azalma (örneğin kandaki testesteron düzeylerinde azalma)

Bilinmiyor

•    Solunum yetmezliği; ağır bilinç bulanıklığı (konfüzyon); adet düzensizlikleri

JURNISTA'nın etkin maddesi hidromorfon hidroklorür içeren diğer ürünlerin kullanımı sırasında görülen yan etkiler

•    İlaca bağımlı hale gelme (bağımlılık) ya da ilaca artık yanıt alınamaması (tolerans gelişimi); safra kesesi taşı ataklan.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU