İlaç Ara

KARVEZIDE 300 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet {Sanofi-Synthelabo}

Firma Bilgileri
Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ]
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KARVEZIDE 300 mg / 12,5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 300 mg İrbesartan ve 12,5 mg Hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat (inek kaynaklı), mikrokristalize selüloz, kroskarmelloz sodyum, Hipromelloz, saf su, silikon dioksit, magnezyum stearat, karnauba mumu, titan dioksit (E 171), makrogol 3000, sarı ve kırmızı demir oksit (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KARVEZIDE nedir ve ne için kullanılır?

2. KARVEZIDE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KARVEZIDE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KARVEZIDE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KARVEZIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KARVEZIDE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•    İrbesartan maddesine veya hidroklorotiyazid maddesine karşı veya KARVEZIDE’in içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

•    Aynı gruba dahil olan (Anjiotensin-II reseptör antagonistleri) ilaçlardan herhangi birine karşı aleıjiniz varsa,

•    Sülfonamid adı verilen bir maddeden türetilmiş ilaçlara (hidroklorotiyazid maddesi de bir sülfonamid türevidir) karşı alerjiniz varsa,

•    Ciddi böbrek bozukluğunuz varsa,

•    Tedavisi güç potasyum düşüklüğü veya kalsiyum yüksekliğiniz varsa,

•    Ciddi karaciğer bozukluğunuz veya safra yollarıyla ilgili bozukluğa bağlı ileri karaciğer hastalığınız (siroz) ve safra akımının yavaşlaması veya durması (kolestaz) gibi hastalıklarınız varsa,

•    İdrar yapamama gibi bir bozukluğunuz varsa,

•    Hamile iseniz,

•    Bebek emziriyorsanız,

•    18 yaşından küçükseniz.

•    Şeker hastalığınız (diyabet) veya böbrek işlev bozukluğunuz var ve tedavi için aliskiren (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.

KARVEZIDE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

•    Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuz KARVEZIDE tedavisine başlamadan; öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir.

•    Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmek isteyebilir.

•    Nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan vücudun pek çok sistemini etkileyen iltihabı bir doku hastalığı olan sistemik lupus eritamatöz (SLE) hastalığı sizde varsa; doktorunuz muhtemel bir alevlenmeye karşı önlem almak üzere, sizi yakından takip etmek isteyebilir.

•    Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,

•    Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,

•    Güneş yanıkları belirtileri ( kızarıklık, kaşıntı, kabarcık oluşumu) ile güneş yanığı belirtileri normale göre daha hızlı oluşuyorsa

• Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primer aldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacın ün beÇtkiiTomeıkan’bniittgiıızmedemiıylemcg^aireUiikteıraieevaıpımahnıamanııajktadıır.jitciKARMıEZIDıEzabonızeri

adrcsTi^faW’ii’ ıMöıflM    :


ıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyQ3NRM0FyaklUZlAxS3k0S3k0


•    Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız (Doktorunuzun şeker için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)

• Şekeri “tolere” edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi yakından takip etmek isteyebilir.

•    KARVEZIDE içinde bulunan idrar söktürücü (hidroklorotiyazid) etkin maddesi; elektrolit adı verilen potasyum, sodyum, klor, kalsiyum, magnezyum gibi maddelerin kandaki seviyelerinde değişikliklere yol açabilir. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleri isteyerek, bu maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmek isteyebilir.

•    Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. KARVEZIDE ve lityum’un birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

•    Doping maddesi kullanıp kullanmadığınızı belirlemek için size test yapılması söz konusuysa, bunu doktorunuza söyleyiniz. KARVEZIDE anti-doping testlerinde pozitif sonuçlara yol açabilir.

•    Önceden astım veya alerji geçirdiyseniz, doktorunuza söyleyiniz. KARVEZIDE içinde bulunan hidroklorotiyazid maddesine karşı aleıji geliştirebilirsiniz.

•    Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize KARVEZIDE kullandığınızı söyleyiniz; tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

•    Aşırı susama, ağız kuruluğu, genel halsizlik, uyuşukluk, kas ağrısı veya kramplar, bulantı, kusma veya kalbin çok hızlı atması gibi belirtileriniz var ise doktorunuza mutlaka söylemelisiniz.

•    Daha önceden sülfonamid veya penisilin alerjniz var ise geçici miyopiye (uzağı görememe) ve akut dar açılı glokoma (göz tansiyonu) yol açan bir reaksiyona görülebilir.

•    Aliskiren (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Uyarılar ve önlemler

KARVEZIDE’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. KARVEZİDE’i kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

Bu    tt^rjieÇ&Çferjifk    Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvum/EImza/Kontrol

adresiÖtdülaroKARVEZdDiEymvüöutatarafmdün ©mttmx8si#Löt’kil©me2Y’Tabt6tferiı>yemüktöM’Öüöe ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

Alkol ile birlikte kullanımı yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında baş dönmesi ve göz kararmasıyla kendini gösteren tansiyon düşmesini şiddetlendirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız; KARVEZIDE kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacı bırakmanızı ve KARVEZIDE dışında başka bir ilacı almanızı tavsiye edecektir. KARVEZIDE hamilelikte kontrendikedir.

Hamileliğiniz süresince KARVEZIDE kullanmamanız gerekir.

KARVEZIDE tedavisi almış iseniz bebeğinizin düşük tansiyon riski açısından yakından gözlenmesi gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında, KARVEZIDE kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

KARVEZIDE, araç ve makine kullanma becerinizi muhtemelen etkilemez. Ancak yüksek kan basıncının tedavisi sırasında bazen baş dönmesi ve dengesizlik hissi meydana gelebilir.

Eğer:

•    Baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız, araç ve makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

KARVEZIDE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KARVEZIDE film kaplı tablet içinde yardımcı madde olarak laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla KARVEZIDE’in birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

•    Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler (özellikle furosemid ve böbrekte Henle kıvrımı denilen belli bir bölgeyi etkileyen idrar söktürücüler): tansiyon düşürücü etki artabilir.

•    Yüksek tansiyon için alınan aliskiren: doktorunuz kullandığınız dozu değiştirebilir veya başka önlemler almak isteyebilir.

•    Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): serumdaki potasyum düzeyi artabilir.

•    Kandaki potasyum seviyesinin bozulmasından etkilenen ilaçlar (örneğin, dijital glikozidleri denen kalp ilaçlan ve kalpte ritm bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçlar): serumdaki potasyum seviyesinin düzenli biçimde izlenmesi gerekir.

Bu bei^ekityumiı liıçıererr hilaçlacnu SaruHidantUtyumk ıdüzayıiştıyüıkseilabitbr,ebliıttyıutuar ıhağk ızehiriatMne

adresin^ELkcnlKalıedilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyQ3NRM0FyaklUZl AxS3kOS3kO

•    Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): KARVEZIDE’in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.

KARVEZIDE’in içinde hidroklorotiyazid bulunması nedeniyle muhtemel bir ilaç etkileşimine karşı, aşağıda sayılan ilaçlardan birini şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

•    Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan şeker ilaçları ve insülin): Doktorunuzun ilaç dozunu ayarlaması gerekebilir.

•    Kolestiramin gibi anyon değiştirici reçine içeren ilaçlar: İlacınızın emilimi bozulabilir.

•    Kortikosteroidler ve ACTH (adrenokortikotrofık hormon): Elektrolit (kanda bulunan sodyum, klor gibi maddeler) kaybı ve kanda potasyum düşüklüğü şiddetlenebilir.

•    Dijital glikozidleri: Kalpte ritm bozukluğu başlayabilir.

•    Steroid yapılı olmayan antiinflamatuar ilaçlar: İlacınızın etkisini azaltabilir.

•    Kas gevşetici ilaçlar (depolarize edici olmayan; örn. tubokürarin gibi): KARVEZIDE bu ilaçların etkisini güçlendirebilir.

•    Gut hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar: KARVEZIDE kanda ürik asid adlı maddenin seviyesini arttırabilir ve bu ilaçların dozunun arttırılmasına gerek duyulabilir.

•    Kalsiyum tuzlan: KARVEZIDE kanda kalsiyum seviyesini arttırabilir. Kalsiyum dozunun ayarlanması için kandaki kalsiyum seviyelerinin düzenli izlenmesi gerekebilir.

•    Kan basıncınızı düşürmek için başka ilaçlar kullanıyorsanız, kanser tedavisi görüyorsanız, ağrı kesiciler ve romatizma ilaçlan ve steroid alıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.

•    Epilepsi(sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin: kandaki sodyum seviyesini düşürebilir. Kandaki elektrolit seviyesinin izlenmesi gerekebilir. KARVEZIDE ile birlikte karbamazepin kullanımınız süresince kandaki elektrolit (kanda bulunan mineraller) seviyelerinin izlenmesi gereklidir.

5.KARVEZIDE’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KARVEZIDE’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Sanofı Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli İstanbul Tel: (212)339 10 00 Faks: (212) 339 10 89

Üretim yeri:

Sanofı İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz / Kırklareli Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyQ3NRM0FyaklUZl AxS3kOS3kO

DEVAMINI OKU

2.KARVEZIDE nedir ve ne için kullanılır?

•    KARVEZIDE irbesartan ve hidroklorotiyazid adlı iki etkin maddenin kombinasyonudur.

•    KARVEZIDE 300 mg irbesartan ve 12,5 mg hidroklorotiyazid içerir.

•    İrbesartan anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü (antihipertansif) ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin-II vücutta üretilen bir maddedir ve kan damarlarında bulunan reseptörlerine bağlanarak damarlarını büzer. Bu durum kan basıncının artmasına yol açar. İrbesartan anjiyotensin-II maddesinin bu reseptörlere bağlanmasını önler. Bu sayede kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.

•    Hidroklorotiyazid, tiyazid grubu idrar söktürücü (diüretikler) ilaçlardandır. İdrar çıkarılmasını artırır ve bu sayede kan basıncının düşmesine neden olur.

•    KARVEZIDE içindeki bu iki etkin madde birlikte, bu ilaçların tek başlarına verildiklerinde görülene nispeten kan basıncını daha ileri şekilde düşürürler.

•    KARVEZIDE yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

•    Doktorunuz size KARVEZIDE’i aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:

— Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için

Bu belge 5030 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca^el ektronik olarak imzalanınışttr^Doküman htto:Z/ebş-titck.gov.tr/BasvuruZEImza/Kontrol ,.

adresini!

oranda kontrol altına alınamadığı için • KARVEZIDE, 28 film kaplı tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.KARVEZIDE nasıl kullanılır ?

•    Tek başına hidroklorotiyazid veya 300 mg irbesartan kullanılmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınmadığında, doktorunuz diğer dozaj formu olan KARVEZIDE 300 mg/12,5 mg film kaplı tablet ile tedaviye başlayabilir.

•    Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

•    Bir günde 300 mg irbesartan/25 mg hidroklorotiyazid’den daha yüksek dozda alınması tavsiye edilememektedir.

•    Kan basıncınızın tedaviye verdiği cevaba göre; doktorunuz tedavinize başka bir ilaç ilave edebilir.

•    Tedaviye başlandıktan 6-8 hafta sonra, ilacın kan basıncını düşürücü etkisi en üst seviyeye ulaşır.

KARVEZIDE tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz KARVEZIDE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Bu betge^Q7Q|^yılı    K^uıntıuyarıtıca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresiSeıSontm eml^ııırAjUTCrm^Mıroımi imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyQ3NRM0FyaklUZl AxS3kOS3kO

•    KARVEZIDE ağızdan alınır.

•    Tabletleri bir bardak su ile, doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

•    Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Hidroklorotiyazid içerdiğinden, KARVEZIDE’in ciddi böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda (böbrek testlerinde kreatinin adlı maddenin atılım hızının 30 ml/dak.’dan az olması durumu) kullanılması önerilmemektedir. Kreatinin böbreklerden atıhmının 30 ml/dak.’dan fazla veya eşit olan böbrek hastalarında ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir. KARVEZIDE ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

Damar içi (intravasküler) volüm eksikliği:

KARVEZIDE tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Eğer KARVEZIDE’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KARVEZIDE kullanırsanız

KARVEZIDE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KARVEZIDE'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız; sonraki dozu normalde olacağı gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KARVEZIDE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KARVEZIDE tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

•    Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.

•    Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar

Bu    Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresifiaenKonrroı 'edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyQ3NRM0FyaklUZl AxS3kOS3kO

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KARVEZIDE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KARVEZIDE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması

•    Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma

•    Nefes almada zorluk ve hırıltılı nefes

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KARVEZIDE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

İrbesartan/Hidroklorotiyazid kombinasyonuna bağlı istenmeyen yan etkilerYaygın görülen yan etkiler

•    Baş dönmesi

•    Bulantı

•    Kusma

•    Anormal işeme

•    Yorgunluk

•    Kandaki BUN, kreatinin ve kreatinin kinaz seviyelerinde artış

Yaygın olmayan yan etkiler

•    Bayılma

•    Düşük tansiyon

•    Kalp atım sayısının artması

•    Ellerde ve ayaklarda şişme (ödem)

•    Kızarma

•    Yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi ve kan basıncında ani düşme

•    Diyare

•    Sarılık

•    Cinsel fonksiyon bozuklukları ve arzu değişiklikleri

Bu belge 5070    //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvemi dektronık imza aslı ile aynıdır.•Dokümanın doğrurama kodu : 1 YnUyQ3NRM0FyaklUZl AxS3kOS3kO

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

•    Yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkması

•    Kaşıntılı veya kaşıntısız olarak, deride yaygın döküntüler ve soyulma

•    Kandaki potasyum seviyesinde artış

•    Çınlama

•    Baş ağrısı

•    Hazımsızlık

•    Tat değişiklikleri

•    Karaciğer iltihabı

•    Karaciğer işlev bozukluğu

•    Kas ve eklem ağrısı

•    Böbrek sorunları

•    Öksürük

İrbesartan kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:

Yaygın olmayan yan etkiler

•    Göğüs ağrısı

Hidroklorotiyazid kullanımına bağlı istenmeyen etkiler:

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

•    Alyuvar sayısında azalma (anemi)

•    Akyuvar sayısında azalma

•    Trombosit sayısında azalma

•    Kemik iliğinde kan hücresi yapımı ile ilgili işlev bozukluğu

•    Kendini depresif hissetme

•    Uyku sorunları

•    Baş dönmesi, sersemlik veya huzursuzluk hissi

•    Ciltte karıncalanma ve uyuşukluk

•    Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarı görünmesi

•    Akut miyopi

•    Göz içi basıncının artması

•    Düzensiz nabız

•    Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü

•    Solunum zorluğu (pnömoni ve akciğer ödemi dahil)

•    Pankreas iltihabı

•    İshal

•    Kabızlık

•    Mide ağrısı

•    Tükürük bezi iltihabı

•    İştah kaybı

•    Sarılık

•    Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları

içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir şişme ve kızarıklık belirtileri ile gözlenen


•    Toksik epidermal nekroliz (deride hastalık)

•    Kan damarlarında sıcaklık artışı, iltihaplanma

bu berge 5070 saYıüizdeıoıkıizaakUknııVıeaııdaliişitmıııky^tarsizliğiıııüedfiniıykimpauraaık1.ırdft ıs&oğuklıuk ıTlupus

adresin^ft^^U^l^ifeİHliryGüyaûUktjektıt^ifeimza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyQ3NRM0FyaklUZl AxS3kOS3kO

•    Işığa duyarlılık

•    Kızarıklık

•    Kurdeşen

•    Güçsüzlük

•    Kas spazmları

•    İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)

•    Böbrek işlev bozukluğu

•    Ateş

•    Laboratuar bulgularında değişiklik (kanda üre artışı, idrarda normal olmayan glukoz varlığı, kan glukoz seviyesinde artış, kan yağlarında artış

•    Cilt ve dudak kanseri    (Melanom dışı cilt kanseri)

DEVAMINI OKU