İlaç Ara

KETINEL 100 mg 60 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
98.25 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KETİN EL* 100 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

] 00 mg ketıapin (ketiapin fumarat olarak)

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metil selüloz (E464), kalsiyum hidrojen fosfat dihidrut, laktoz monohidnıL mısır nişastası, sodyum nişasta glikol at, magnezyum slcurat (E572), mikıokristalin selüloz, talk (E553b), kolloidal silika susuz, san demir oksit (El72), titanyum dioksit (El 71), polietilen glikol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KETINEL nedir ve ne için kullanılır?

2. KETINEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KETINEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KETINEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KETINEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KETINEL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Etkin madde ketiapinc veya KETlNEL*in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) aşın duyarlıysanız (alerji),

*    Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

–    inV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi 10V-protcaz inhibilörleri)

–    Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakoııazol gibi)

–    Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin. klaritromisin gibi bazı ilaçlar

–    Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçlan

*    Ciddi merkezi sinir sistemi depresyonunda, kemik iliği hastalanması, kan ile ilgili bir hastalık olan kan diskrazisi, ciddi karaciğer hastalığı ve koma durumunda.

KETİNEL*’! aşağıdaki dunu ularda DİKKATLİ KULLANINIZ

Depresyondaysanız ve/veya başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa bazen kendinize zarar vemıe veya intihar düşüncesi ortaya çıkabilir.

Çocuk, genç veya genç yetişkinlerde yapılan klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilmiş olan çocuk, genç ve 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve/veya intihara eğr’imli davranışlarda artış olduğunu göstermiştir.

Ketiapin Bipolar Depresyonu olan 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde onaylı değildir.

İntihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.

Eğer,

*    Kalp hastalığınız varsa.

*    Tansiyonunuz düşükse,

*    F^İÇ geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,

*    Havale geçirdiyseniz (konvülziyon),

*    Kollarda, bacaklarda rahatsızlık hissi duyuyorsanız,

*    Özellikle yüzünüz ve dilinizde kontrol dışı hareketler varsa,

*    Ateş, zihinde karışıklık vc kas sertliğiniz varsa,

*    Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,

*    Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, ketiapin ile yapılan çalışmalarda kan şekerinin yükselmesi ve hipergliserai (yüksek kan şekeri) gözlenmiştir. Ayrıca nadir vakalarda diyabet görülmüştür. Diyabet riskiniz varsa (aileden gelen diyabet, hamilelikte görülen yüksek kan şekeri gibi) bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz. Eğer diyabetiniz varsa, diyabetinizin kötüye gitmesini önlemek için takip altında olmalısınız,

 • Kan yağlan (trigliserid) ve kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Karaciğer ile ilgili bir probleminiz varsa,
 • Tiroid hormon seviyeniz düşükse,
 • Yutma zorluğunuz varsa,
 • Katarakt hastalığınız varsa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  K£TİNELs‘i kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nörolepdk maiign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbı tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu. yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli vc ağnlı ereksiyon (priapizm).
 • İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi

  Eğer depresyonda iseniz zaman zaman kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu tür düşünceler tedaviye ilk başlandığı zaman artabilir. Bunun sebebi, bu tip ilaçların genellikle 2 halta veya bazen daha uzun süre içinde fayda sağlamasıdır. Bu tür düşünceler ayrıca ilacı almayı birden kesmeniz durumunda da artabilir. Eğer genç bir yetişkin iseniz bu tür düşüncelerde olma ihtimaliniz daha yüksektir. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler intihar düşüncesi ve/veya intihar davranışı riskinin depresyonu olan 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde arttığını göstermektedir.

  Eğer herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşüncelerine sahipseniz doktorunuza bildiriniz veya bir hastaneye gidiniz. Bir yakınınıza veya arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu söylemeniz ve onlardan bu kullanma talimatım okumasını istemeniz faydalı olabilir. Onlardan, belirtilerinizin kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki diğer değişikliklerden endişe duyuyorlarsa, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

  KETINEL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KtTlNEL^İ yiyeceklerle beraber veya ayn olarak alabilirsiniz.

  Alkolle birlikte dikkatle alınmalıdır. Çünkü K-ETINEL ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

  KETİNHL* tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KETTNEL“ gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yaran bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

  Gebeliğin üçüncü üç ayında aolipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kasların aşın gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, litreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ilacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenmeden önce, araç ya da m ak ma kullanmayınız.

  KETINEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KETINEL* bir şeker tipi olan laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüzün olduğundan söz etmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız. Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle, aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

 • Anksiyctc veya depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (imipramin, fluoksetin gibi)
 • Fenitoin veya karbumazepin gibi sara (epilepsi) ilaçları
 • Tansiyon ilaçlan
 • • Uykusuzluk tedavisi için kullanılan (baıbitürat) ilaçlar

 • AIDS tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (HIV-proleaz inhibitörleri gibi)
 • Tiyoridazin (diğer bir aııtipsikotik ilaç)
 • Kalp atım hızını etkileyen ilaçlar, örneğin, elektrolit bozukluğu (düşük potasyum veya magnezyum) yapan diüretikler veya bazı antibiyotikler gibi ilaçlar
 • Diüretikler (idrar hapı)
 • Aşağıdaki gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlan alıyorsanız veya yakın dönemde kesecekseniz doktorunuza bildiriniz.

 • Tüberküloz tedavisi için rifampisin
 • Mantar enfeksiyonları için ketokonazol
 • Antibiyotik olarak eritromisin veya klaritromisin.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İdrarda ilaç taraması

  Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, KETİNEL* kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik anlidepresanlar olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

  5.KETINEL’in saklanması

  KETİN El* 7 çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Sen kulLuıtna tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KETINEL’i kullanmayınız.

  BİOFARMA İLAÇ SAN. vc TIC. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İSTANBUL

  Üretim yeri:

  BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe / İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.KETINEL nedir ve ne için kullanılır?

  KETİNEL* san renkli, yuvarlak, bıknnveks film kaplı tabletlerdir.

  KETİNEL* 100 mg, 30 ve 60 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

  KETINEI * etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotiklcr (psikiyatrik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

  Bu grup ilaçlar aşağıdaki gibi belirli psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkilidir:

  • Ilalûsinasyonlar (açıklanamayan sesler duymak gibi), garip ve korkutan düşünceler, davranış ve düşünce değişiklikleri ve zihin karışıklığı durumları,
  • Aşın coşkulu veya heyecanlı duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler; uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyduklarını, daha konuşkan olduklarını, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilir. Bu kişiler alışılmadık derecede gergin olabilirler.
  • Kederli duygu durumu. Bu duygu durumundaki kişiler karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve/veya uykusuzluk hissedebilirler.
  • KLILN1 L* depresyon tedavisinde diğer antidepresan tedavilere cevap alınamayan durumlarda kullanılır.
  • Doktorunuz, kendinizi daha iyi hissettiğinizde de, belirtilerin tekrarlanmasını önlemek için, size Kbl İNEI. vermeye devam edebilir.

  DEVAMINI OKU

  3. Nasıl kullanılır

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi KETINEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın (>1/10)

  *    Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu,

  *    Çok belirgin uyuklama hali,

  *    İlacın kesilme semptomları (kusma, baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, ishal, uykusuzluk ve huzursuzluk gibi ketiapm XR kullanımının kesilmesi ile ortaya çıkan semptomlar. 1 ila 2 haftalık bir periyotta ilacın kademeli olarak kesilmesi önerilir),

  *    Kilo alımı.

  *    Kan sayımında azalma (Hemoglobinde azalma),

  • Kan lipit düzeylerinde artış (Serum trigliserid düzeylerinde artış),

  *    Kan kolesterol düzeylerinde artış,

  *    HDL kolesterol düze} İninde azalma.

  Yaygın <>1/100 ila <1/10)

  • Kalp hızında artış (taşikardi),

 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında allama oluyor gibi hissetmek,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Kabızlık. mide bozukluğu (hazımsızlık),
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi.
 • Kol veya bacaklarda şişme,
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik lüpotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir),
 • Kan şekerinin yükselmesi,
 • Bulanık görme,

 • Kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması gibi anormal kas hareketleri,
 • Anormal rüyalar ve kabuslar,
 • Açlık hissi (iştah artışı),
 • Uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu,
 • Konuşma ve telaffuzda güçlük,
 • Depresyonda artış ve intihar düşünceleri,
 • Nefes darlığı,
 • Kusma (özellikle yaşlılarda),
 • Ateş,
 • Beyaz kan hücrelerinde artış ve azalma (Kanda lökosit sayısının azalması, nölrofıl sayısında azalma, eozinofilde artış),

 • Hormon düzeylerinde artış ve azalma (Kanda prolakrin düzeylerinin yükselmesi, total T4’dc azalma, serbest T4Tde azalma, total T3'dc azalma, tiroid bezinin büyümesini ve fonksiyonunu engelleyen hormonun düzeyinde artış),
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (serum transaminaz düzeylerinde yükselme, gamın a-GT düzeylerinin yükselmesi),
 • Eklemlerde ve yumuşak dokuda şişlik (periferik ödem).
 • Yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/I00)

 • Nöbetler,
 • Şiddetli deri döküntüsü, deride kabarcıklar ve deride şişme gibi alettik reaksiyonlar,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Yutkunmada güçlük,
 • özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler (tardif diskinezi),
 • Cinsel aldivitede bozukluk,
 • Önceden var olan diyabetin (şeker hastalığı) kötüleşmesi.
 • EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması).
 • Kan say mu ve kan hücrelerinde artma ve azalma (kandaki trombosit sayısında artma, kartsızlık, kan pulcuğu sayısında azalma),
 • • Kan hormon düzeylerinde azalma (serbest T3’de azalma, hipotiroidism),

 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi, şeker hastalığı.
 • Seyrek (>1/10,000 İU <1/1,000)

 • Ateş, çok belirgin sersemlik, kaslarda sertleşme, kan basıncı ya da nabızda belirgin artış vc farkı odalıkta azalmanın bir kombinasyonu ("nöroleptik rnalign sendrom* olarak adlandırılan bir bozukluk).
 • Şeker hastalığı, karın bölgesinde şişmanlık, kan yağı düzeylerinde bozukluk, yüksek kan basıncı gibi kalp krizi risk faktörlerinden oluşan metabolik bir bozukluk (metabolik sendrom),
 • Deri vc gözlerde sararma (sanlık),
 • Karaciğer ıltılıabı (Hepatit),
 • Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon),
 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore),
 • Adet düzensizliği,
 • Göğüs ağrısına vc nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağn ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelcıde bulunmak,
 • Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi),
 • Pankreas iltihabı,
 • Kanda akyuvarların azalması veya yapılamaması (Agranülositoz),
 • Kılcal damarlann pıhtı ile tıkanması,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde artış (kan kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış).
 • Çok »eyrek (<1/10,000)

 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar,
 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (Anaflaksi),
 • Deride ani kabarma, özellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (Anjiyoödem),
 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,
 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağn (Rabdomiyoliz),
 • Kan basıncını düzenleyen hormon düzeylerinde azalma (uygunsuz antidiürttik hormon sekresyonu),
 • Cilt, deri, kan hücrelerini içeren, vücut savunma sisteminin çökmesine neden olan, ani yaşamsal fonksiyonları test eden yaygın vücut iltihabı (Stevens-Johnson sendromu)
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (critema muhitörme),
 • Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani alcijik reaksiyon (toksik ep idama] nekroliz),
 • Hamilelerin ketiapin XR kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde, huzursuzluk, kasların aşın gerginliği, kasların gerginliği yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluktan gibi ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi (yenidoğan ilaç yoksunluk sendromu),
 • • Kan hücrelerinin azalması (Nötmpem).

  KETjNEL#,in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

  Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlar bazı yağlann (trigliseridler ve total kolestrol) miktarında artış, kandaki şeker miktarında artış, kandaki tiroid hormonlarının miktarında değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreat'M fosfokinaz miktarında (kaslardaki bir madde) artış, kandaki sodyum miktarında azalma ve kanda prolaktin hormonunun miktarında artış şeklinde görülebilir. Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir.

  -    Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

  -    Kadınlarda adet kanamasının olmaması veya düzensiz olması

  Çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler.

  Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin bazıları çocuk vc ergenlerde de görülebilir:

  Aşağıdaki yan etkiler, sadece çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde görülür.

  Çok yaygın (>1/10)

 • Kan basıncında artış.
 • Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha sık görülür.

  Çok yaygın (>1/10)

 • Kanda prolaktin hormonunun artması. Nadiren bu durum aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:
 • -    Erkeklerde ve kızlarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü

  üretilmesi

  - Kızların aylık periyodlannın olmaması ya da düzensiz pcriyodlar yaşamaları

 • Açlık hissinin artması
 • Kas hareketlerinin başlamasında güçlük, titreme, rahatsızlık gibi anormal kas hareketleri veya agn olmaksızın kas gerginliği olması
 • Yaygın (>l/10ü ila <1/10)

 • Uyaranlara karşı aşın duyarlı olma durumu.
 • Yan etkilerin raporlarıma sı

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÖFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki üe karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DEVAMINI OKU