İlaç Ara

KREON 10000 IU 100 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
149.23 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KREON 10000 IU Enterik Kaplı Minimikrosfer İçeren Sert Jelatin Kapsül Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her kapsül, 150mg domuz kaynaklı pankreatin’e eşdeğer; 10000 Ph. Eur. Ünite Lipaz, 8000 Ph. Eur. Ünite Amilaz, 600 Ph. Eur. Ünite Proteaz içerir.

Yardımcı maddeler

Makrogol 4000, hipromelloz ftalat, setil alkol, trietil sitrat, dimetikon, sığır kaynaklı jelatin, demir oksit (E 172), titanyum dioksit (E 171), sodyum lauril sülfat içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KREON nedir ve ne için kullanılır?

2. KREON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KREON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KREON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KREON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KREON’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Eğer domuza, domuz ürünlerine veya KREON’un diğer herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz varsa.

Eğer yukarıdakiler sizin için geçerliyse KREON kullanmayınız. Doktorunuza tekrar danışınız.

KREON’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Yüksek doz pankreatin ürünleri alan kistik fıbrozlu hastalarda, fıbrozan kolonopati olarak adlandırılan, bağırsağın daraldığı seyrek görülen bir bağırsak durumu rapor edilmiştir.

Eğer kistik fıbrozunuz varsa ve günde kg başına 10000 lipaz üniteden fazla alırsanız ve olağan dışı sindirim sistemi şikayetleri ya da var olan şikayetlerde değişiklik olursa doktorunuza söyleyiniz.

Hayvansal (domuz) kaynaklı protein alerjiniz varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KREON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KREON’daki enzimler, yiyecekler bağırsaktan geçerken onları sindirerek etki gösterir. Bu nedenle, KREON’u daima ana ve ara öğünler ile aynı anda alınız. Bu, enzimlerin yiyeceklerle karışmasını sağlar. Bol su içiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmaya çalşıyorsanız doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KREON emzirme sırasında kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

KREON’un araç ve makine kullanımını etkileme olasılığı düşüktür.

KREON’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyan gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KREON’un diğer ilaçlarla etkileşimi bildirilmemiştir.

Herhangi bir sebepten dolayı KREON kullanmamanız gerektiğini düşünüyorsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

5.KREON’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KREON’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,

KebfPlaza, 34768 Ümraniye-İstanbul

Üretici:

Abbott Laboratories GmbH Neus tadt/ Al many a

DEVAMINI OKU

2.KREON nedir ve ne için kullanılır?

•    KREON, pankreatik enzim karışımıdır.

•    Pankreatik enzim karışımları, besinleri sindirmek için vücutlan kendi enzimlerini yeterli ölçüde yapamayan insanlar tarafından kullanılır.

•    KREON kapsüller, besinleri sindirmek için kullanılan doğal enzim karışımı içerir.

•    Enzimler domuz pankreas bezlerinden elde edilmiştir.

•    KREON, HDPE (yüksek dansiteli polietilen) şişelerde 100 kapsüllük ambalajlarda sunulan kahverengi kapak ve renksiz gövdeden oluşan sert jelatin kapsüldür.

DEVAMINI OKU

3.KREON nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•    Kaç kapsül kullanacağınızla ilgili olarak her zaman doktorunuzun tavsiyesine uyunuz.

•    Eğer doktorunuz kullandığınız kapsül sayısını arttırmanızı tavsiye ederse, dozunuzu yavaş olarak arttırmaksınız. Eğer hala yağlı dışkınız veya karın ağnnız varsa, doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

•    KREON’u daima ana ve ara öğünler ile aynı anda alınız. Bol su içiniz.

•    Kapsülleri bütün olarak yutun veya gerekirse dikkatlice açın ve granülleri ezmeden asidik sıvı ile (öm. elma, portakal veya ananas suyu) veya yumuşak bir yiyecek ile (öm. elma püresi veya yoğurt) kanştırın. Kanşımı ezmeden veya çiğnemeden hemen yutun.

•    Her gün bol sıvı tüketin.

•    Asidik olamayan besin veya sıvı ile karıştırmak, granülleri ezmek ya da çiğnemek, ağzınızda tahrişe sebep olabilir veya KREON’un vücudunuzdaki çalışma şeklini değiştirebilir.

•    KREON kapsülü veya içeriğini ağzınızda bekletmeyiniz.

•    Kanşımı saklamayınız.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanım dozu doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz, erişkinlerdeki ile aynıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel bir önlem belirtilmemiştir.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.

Eğer KREON’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KREON kullanırsanız

KREON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bol su içiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz.

Çok yüksek dozlarda, bazı hastaların kanlarında ve idrarlarında yüksek dozda ürik asit bulunmuştur.

KREON'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, bir sonraki öğününüze kadar bekleyiniz ve her zamanki dozunuzu alınız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KREON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KREON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az l’inde görülebilir):

•    Karın ağrısı

Şiddetli veya uzun süreli karın ağrınız ya da kamınızda olağan dışı şikayetleriniz olursa derhal doktorunuza başvurunuz.

Yaygın yan etkiler (100 hastanın 1-10’unda görülebilir):

•    İshal

•    Kabızlık

•    Bulantı veya kusma

•    Şişkinlik

Yaygın olmayan yan etkiler (1000 hastanın 1-10’unda görülebilir):

•    Döküntü gibi deri reaksiyonlan

Kullanım sırasında bazı hastalarda, sıklığı bilinmeyen aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:

•    Döküntünün eşlik ettiği veya etmediği kaşıntı

•    Ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar

•    Şiddetli veya uzun süren kann ağrısı (fıbrozan kolonopati- kalın bağırsaklardaki bağ dokusu artışı ile ilgili bir hastalık)

•    Kurdeşen

Aşın yüksek dozlarda, bazı hastaların kanlarında ve idrarlarında yüksek dozda ürik asit bulunmuştur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçen veya geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU