İlaç Ara

KREVAL FORTE 15 mg/5 ml şurup 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KREVAL FORTE 15 mg/5 ml Şurup Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her 5 ml şurup, 15 mg butamirat sitrat (3 mg/ml) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sakarin, benzoik asit, karboksimetilselüloz sodyum, gliserin, sorbitol (%70’lik), kayısı aroması, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KREVAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2. KREVAL FORTE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KREVAL FORTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KREVAL FORTE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KREVAL FORTE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KREVAL FORTE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya KREVAL FORTE’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa

KREVAL FORTE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. KREVAL FORTE’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KREVAL FORTE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KREVAL FORTE’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay KREVAL FORTE kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KREVAL FORTE kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, KREVAL FORTE almadan önce doktorunuza danışınız.

• KREVAL FORTE uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

KREVAL FORTE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

• KREVAL FORTE sorbitol içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

• KREVAL FORTE; 12.5 mg karboksimetilselüloz sodyum, 10 mg sakkarin sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.KREVAL FORTE’in saklanması

KREVAL FORTE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KREVAL FORTE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KREVAL FORTE’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Üretim Yeri:

Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sancaklar 81100 Düzce

-5-

DEVAMINI OKU

2.KREVAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

• KREVAL FORTE etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

• KREVAL FORTE, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• KREVAL FORTE şurup, çocuk korumalı kapaklı, amber renkli 100 ml’lik şişeler ile kullanıma sunulmaktadır.

• KREVAL FORTE çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.KREVAL FORTE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmemiş yetişkin hastalarda günde 3 defa 10 ml (2 ölçek) olarak uygulanır.

3-6 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2,5 ml (0,5 ölçek)

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 5 ml (1 ölçek)

12 yaşından büyük çocuklarda: Günde 3 defa 7,5 ml (1,5 ölçek)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, KREVAL FORTE’u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

KREVAL FORTE, ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlanmak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

KREVAL FORTE böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer KREVAL FORTE ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KREVAL FORTE kullanırsanız

KREVAL FORTE’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

KREVAL FORTE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda KREVAL FORTE alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

KREVAL FORTE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KREVAL FORTE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KREVAL FORTE’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin KREVAL FORTE’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Uyku hali

• Bulantı

• İshal

Bunlar KREVAL FORTE’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU