İlaç Ara

KYTRIL 1 mg 10 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
179.76 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KYTRIL 1 mg film tablet Ağızdan (yutularak) alınır.

Etken Madde

Bir tablet 1 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, hipromelloz, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalize selüloz, magnezyum stearat ve film kaplama maddesi olarak hipromelloz, titanyum di oksit /’i/7/, makrogol 400, polisorbat 80 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KYTRIL nedir ve ne için kullanılır?

2. KYTRIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KYTRIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KYTRIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KYTRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KYTRIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Granisetron veya KYTRIL’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Dolasetron, ondansetron, palonosetron ve tropisetron’u içeren diğer “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlarına karşı aleıjik iseniz KYTRTL’i kullanmayınız.
 • KYTRIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa KYTRTE’i dikkatli kullanınız.
 • Eğer kalp rahatsızlığınız varsa, kalbinize zarar verdiği bilinen bir ilaç ile kanser tedavisi görüyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum, kalsiyum gibi tuz seviyelerinizle (elektrolit anormallikleriyle) ilgili bir sorununuz varsa KYTRTL’i dikkatli kullanınız.
 • Çocuklarda KYTRIL kullanımı önerilmemektedir.
 • Eğer, Kytril gibi bulantı ve kusma önleyici olan dolasetron, ondansetron gibi etkin maddeli ilaçlan da içeren diğer 5HT3 reseptör antagonisti olarak adlandınlan ilaçlan kullanıyorsanız KYTRTE’i dikkatli kullanınız.
 • Serotonin sendromu, Kytril kullanımı ile birlikte nadir görülen fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom beyninizin, kaslannızın ve sindirim sisteminizin çalışmasında ciddi değişikliklere sebep olabilir. Bu reaksiyon, Kytril’i tek başına kullandığınızda meydana gelebileceği gibi, daha çok Kytril’i diğer bazı ilaçlarla beraber kullanmanız durumunda ortaya çıkabilir. Kytril ile tedavi edilmeden önce, hali hazırda kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullanmayı planladığınız ilaçlar hakkında lütfen doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza bilgi veriniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza

  danışınız.

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRİL kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • KYTRIL’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle KYTRIL tedavisi gören annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilmektedir.
 • Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRIL kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  KYTRIL’in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  KYTRIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Kytril bir şeker tipi olan laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz size bazı şekerleri tolere edemeyeceğinizi veya sindiremeyeceğinizi (bazı şekerlere toleransınız olmadığını) söyledi ise, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  KytriTin her dozunda 1 milimol (23 mg)’den daha az miktarda sodyum bulunduğundan, “sodyum içeriği olmadığı” kabul edilmektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, doktorunuzu, hemşirenizi ya da eczacınızı bilgilendiriniz:

 • Düzensiz kalp atımı tedavisi için kullanılan ilaçlar
 • Dolasetron ya da ondansetron gibi diğer bulantı ve kusma önleyici “5HT3 reseptör antagonisti” olarak adlandınlan ilaçlar,
 • Epilepsi (nöbet) tedavisinde kullanılan fenobarbital,
 • Mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılan ketokonazol,
 • Bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan eritromisin adlı antibiyotik,
 • Depresyon ve/veya kaygılılık durumunun tedavisinde kullanılan; fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram etkin maddeleri gibi, seçici serotonin geri alım engelleyicileri (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),
 • 5.KYTRIL’in saklanması

  KYTRIL ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KYTRIL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi : Roche Müstahzarlan Sanayi Anonim Şirketi Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No:4 D/101 Maslak 34396 Sanyer – İstanbul

  Üretici    : F. Hoffmann-La Roche Ltd. CH 4070 Basel, İsviçre

  DEVAMINI OKU

  2.KYTRIL nedir ve ne için kullanılır?

  • KYTRIL “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” (bulantı ve kusmayı önleyici) olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron etkin maddesini içermektedir.
  DEVAMINI OKU

  3.KYTRIL nasıl kullanılır ?

  KYTRIL’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

  Bulantı veya kusma durumunun önlenmesi

  Kytririn ilk dozu, genellikle radyoterapinizin ya da kemoterapinizin bir saat öncesinde verilir. Kullanım dozu şu şekildedir (radyoterapinizin ya da kemoterapinizin sonrasındaki bir haftaya kadar):

 • Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet Bulantı veya kusma durumunun tedavisi

  Genel kullanım dozu şu şekildedir:

 • Günde iki kere 1 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 2 adet 1 mg tablet veya
 • Günde bir kere 1 adet 2 mg tablet.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Ağızdan alınmalıdır.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile)
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım: Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

  Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet almayınız.

  Eğer KYTRIL ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KYTRIL'i kullanmayı unuttuysanız

 • Eğer bir doz almayı unutursanız ve kendinizi kötü ve hasta hissederseniz, hatırlar hatırlamaz alınız.
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KYTRIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi KYTRIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KYTRIL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aleıjik reaksiyonlar (anaflaksi): Boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi, nefes almada ve yutmada zorluk alerjik reaksiyon belirtileri arasındadır.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KYTRIL'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Serotonin Sendromu: Belirtiler arasında ateş, terleme, titreme, ishal, bulantı, kusma, kas titremeleri, kasılmaları, sertleşmeleri ve çekilmeleri, aşırı aktif refleksler, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, kan basıncında değişiklikler, sersemlik, gerginlik, yorgunluk, halüsinasyonlar, ruh hali değişkenlikleri, baygınlık ve koma bulunmaktadır.
 • Serotonin sendromu, ciddi olmakla birlikte yaygın olmayan bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  KYTRIL kullanımı sırasında görülebilen diğer yan etkiler şunlardır:

  Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkileyebilir

 • Baş ağrısı
 • Kabızlık. Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
 • Yaygın: 10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın l’inden fazlasını etkileyebilir.

 • Uyku problemleri (uykusuzluk)
 • Karaciğer fonksiyonlarında kan testleri ile gösterilen değişiklikler
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az, fakat 1000 hastanın Tinden fazlasını etkileyebilir.

 • Deride döküntüler veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen. Kaşıntılı kırmızı kabartılar belirtiler arasındadır.
 • Kalp atışında (ritim) ve EKG sonuçlarında (kalbin elektriksel ölçüm kayıtları) değişiklikler
 • Titreme, kasların sertleşmesi ve kasılması gibi anormal istem dışı hareketler 

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 • DEVAMINI OKU