İlaç Ara

KYTRIL 3 mg 5 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
238.15 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KYTRIL 3 mg / 3 mL i.v. infüzyon çözeltisi içeren ampul Damar içine uygulanır.

Etken Madde

1 ampul, 3 mL izotonik tuz çözeltisi içinde 3 mg granisetrona eşdeğer miktarda granisetron hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sitrik asit monohidrat, pH’ı 5.3’e ayarlamak için yeteri kadar hidroklorik asit ve sodyum hidroksit, 3 mL’ye tamamlamaya yeter miktarda enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KYTRIL nedir ve ne için kullanılır?

2. KYTRIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KYTRIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KYTRIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.KYTRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KYTRIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Granisetron veya KYTRTL’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjik iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • Eğer emin değilseniz, enjeksiyonu almadan önce doktorunuzla, hemşirenizle veya

  eczacınızla konuşunuz.

  KYTRIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  KYTRIL kullanmadan önce doktorunuzla, hemşirenizle veya eczacınızla aşağıdaki durumların

  sizin için geçerli olup olmadığını kontrol ediniz:

 • Eğer barsak tıkanıklığından kaynaklanan barsak hareketlerinde problemleriniz varsa
 • Kalp problemleriniz varsa, kanseriniz için kalbinize zarar verdiği bilinen bir ilaçla tedavi ediliyorsanız veya vücudunuzda potasyum, sodyum veya kalsiyum gibi tuzların düzeylerinde prolemleriniz varsa (elektrolit anormallikleri)
 • Diğer “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlarla tedavi ediliyorsanız. Bu ilaçlar KYTRIL gibi bulantı ve kusmanın tedavisi ve önlenmesinde kullanılan dolasetron ve ondansetron’u içerir.
 • Serotonin sendromu, Kytril kullanımı ile birlikte nadir görülen fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu sendrom beyninizin, kaslarınızın ve sindirim sisteminizin çalışmasında ciddi değişikliklere sebep olabilir. Bu reaksiyon, KytriTi tek başına kullandığınızda meydana gelebileceği gibi, daha çok KytriTi diğer bazı ilaçlarla beraber kullanmanız durumunda ortaya çıkabilir. Kytril ile tedavi edilmeden önce, hali hazırda kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamanda kullanmayı planladığınız ilaçlar hakkında lütfen doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza bilgi veriniz.
 • Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer hamile iseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRIL kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Eğer emziriyorsanız, doktorunuz size söylemedikçe KYTRIL kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  KYTRTL’in araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  KYTRIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KYTRIL her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermediği kabul edilebilir”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  KYTRIL bazı ilaçların etkisini değiştirebilir. Aynı şekilde diğer bazı ilaçlar da KYTRTL’in etkisini değiştirebilir.

  Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Düzensiz kalp atışını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • Dolasetron ve ondansetron gibi diğer bulantı ve kusma önleyici “5-HT3 reseptör antagonisti” ilaçlar (“KYTRIL’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız)
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan fenobarbital
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik eritromisin.
 • Depresyon ve/veya kaygılılık durumunun tedavisinde kullanılan; fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram etkin maddeleri gibi, seçici serotonin geri alım engelleyicileri (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),
 • 5.KYTRIL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KYTRIL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi : Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi Uniq İstanbul, Ayazağa Cad. No:4 D/101 Maslak 34396 Sarıyer – İstanbul Üretici    : Cenexi SAS, Fontenay, Fransa

  DEVAMINI OKU

  2.KYTRIL nedir ve ne için kullanılır?

  • KYTRIL damar içine uygulama için berrak ve renksiz çözelti içeren cam ampul halinde (3 mLTik), 1 veya 5 adet ampul içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
  • KYTRIL “5-HT3 reseptör antagonistleri” veya “anti-emetikler” (bulantı ve kusmayı önleyici) olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir.
  • KYTRIL kanserin ilaç veya ışın ile tedavilerinden veya ameliyattan kaynaklanan bulantı ve kusmanın (kendini kötü ve hasta hissetme) önlenmesinde veya tedavisinde kullanılmaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.KYTRIL nasıl kullanılır ?

  KYTRIL size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacaktır. KYTRIL dozu hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Doz, yaşınıza, ağırlığınıza ve ilacı kusma ve bulantının önlenmesi veya tedavisi için kullanmanıza göre değişkenlik gösterir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  KYTRIL damarlara enjeksiyon şeklinde verilebilir (intravenöz).

  Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi:

  Enjeksiyon size radyoterapinizin veya kemoterapinizin başlangıcından önce verilecektir. Damarınızın içine uygulanan enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika süresince devam eder ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. KYTRIL enjeksiyondan önce seyreltilebilir.

  Uygulama yavaş i.v. enjeksiyon (30 saniyede) şeklinde veya 20 ila 50 mL infüzyon sıvısında sulandırılarak 5 dakikalık bir sürede uygulanan i.v. infüzyon şeklinde olabilir.

  Yetişkinler: Uygun doz toplam hacmi 20 ile 50 mL olacak şekilde, aşağıdaki infüzyon sıvılarından biriyle sulandırılır:

  % 0.9 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi; % 0.18 a/h enjeksiyonluk sodyum klorür ve %

  4 a/h enjeksiyonluk dekstroz çözeltisi; % 5 a/h enjeksiyonluk dekstroz çözeltisi; enjeksiyonluk Hartmann çözeltisi; enjeksiyonluk sodyum laktat çözeltisi; enjeksiyonluk mannitol çözeltisi, (infüzyon için). Diğer sulandırıcılar kullanılmamalıdır.

  Çocuklar: Uygun doz, infüzyon sıvısı (yetişkinlerde olduğu gibi) içinde toplam hacmi 10 ile 30 mL olacak şekilde sulandırılır.

  Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:

  Enjeksiyon 30 saniye ila 5 dakika arasında sürer ve doz genellikle 1 mg ila 3 mg arasındadır. KYTRIL damarınıza enjekte edilmeden önce seyreltilebilir. İlk dozdan sonra hastalığınızı durdurmak için size daha fazla enjeksiyon yapılabilir. Her bir enjeksiyon arasında en az 10 dakika süre olacaktır. Günde alacağınız en yüksek KYTRIL dozu 9 mg’dır.

  Steroidlerle kombinasyon:

  Adrenokortikal steroid olarak bilinen ilaçların kullanımı KYTRIL enjeksiyonunun etkisini artırabilir. Steroid size radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 8 ila 20 mg deksametazon olarak ya da; radyoterapi veya kemoterapi öncesinde ve sonrasında 250 mg metilprednizolon olarak verilir.

  Çocuklarda radyoterapi ve kemoterapi sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi veya tedavisi:

  KYTRIL çocuğun kilosuna bağlı olarak belirlenen dozda ve yukarda anlatıldığı şekilde damar içine enjeksiyon yoluyla verilir. Enjeksiyonlar seyreltilerek radyoterapi veya kemoterapi öncesinde 5 dakika süresince verilecektir. Çocuklara günde maksimum 2 doz en az 10 dakika arayla verilecektir.

  Ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi:

  Damarlarınıza KYTRIL enjeksiyonunun verilmesi 30 saniye ila 5 dakika arasında sürecek ve doz genellikle 1 mg olacaktır. Size günde en fazla 3 mg KYTRIL dozu verilecektir.

  Çocuklarda ameliyat sonrası kendini kötü veya hasta hissetmenin önlenmesi ve tedavisi:

  Cerrahiden sonra kendini kötü veya hasta hissetmenin tedavisi için çocuklara KYTRIL enjeksiyonu verilmemelidir.

  Eğer KYTRIL ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullanırsanız

  KYTRIL size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla KYTRIL kullanmanız olası değildir. Yine de endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz. Doz aşımının semptomları arasında hafif baş ağrısı bulunmaktadır. Semptomlarınıza bağlı olarak tedavi edileceksiniz.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.

  KYTRIL'i kullanmayı unuttuysanız

  KYTRIL size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanacağından, kullanmanız gereken KYTRIL dozunu unutmanız olası değildir. Yine de endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  KYTRIL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Diğer tüm ilaçlar gibi, KYTRIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa KYTRIL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (anafılaksi). Belirtiler arasında boğazın, yüzün, dudakların ve ağzın şişmesi ve nefes almada ve yutkunmada zorluk olabilir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KYTRIL'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Serotonin Sendromu: Belirtiler arasında ateş, terleme, titreme, ishal, bulantı, kusma, kas titremeleri, kasılmaları, sertleşmeleri ve çekilmeleri, aşırı aktif refleksler, koordinasyon kaybı, hızlı kalp atımı, kan basıncında değişiklikler, sersemlik, gerginlik, yorgunluk, halüsinasyonlar, ruh hali değişkenlikleri, baygınlık ve koma bulunmaktadır.
 • Serotonin sendromu, ciddi olmakla birlikte yaygın olmayan bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  KYTRIL kullanımı sırasında görülebilecek diğer yan etkiler:

  Çok yaygın: 10 hastadan en az 1 tanesini etkiler

 • Baş ağrısı
 • Kabızlık (konstipasyon). Doktorunuz durumunuzu gözlemleyecektir.
 • Yaygın: etkileyebilir 10 hastanın Tinden az, 100 hastanın Tinden fazlasını etkileyebilir.

 • Uyuma problemleri (insomnia)
 • Karaciğerinizin işlevlerinde kan testleri ile gösterilen değişiklikler
 • İshal (diyare)
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın Tinden az, 1000 hastanın Tinden fazlasını etkileyebilir.

 • Deri döküntüleri veya alerjik deri reaksiyonu veya kurdeşen (ürtiker). Kırmızı, artmış kaşıntılı şişlikler işaretler arasındadır.
 • Kalp atışında (ritim) değişiklikler ve EKG’de (kalbin elektriksel kayıtları) değişiklikler
 • Titreme, kas katılığı ve kas çekilmelerini de içeren anormal istemsiz hareketler
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU