İlaç Ara

L-CETAM 500 mg 100 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
197.63 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

L-CETAM 500 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film tablet 500 mg levetirasetam içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, prejelatinize nişasta, povidon K30, talk, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, Opadry II Sarı 85F32004 [Polivinil alkol, talk, polietilen glikol, titanyum dioksit, sarı demir oksit].

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. L-CETAM nedir ve ne için kullanılır?

  2. L-CETAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. L-CETAM nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. L-CETAM’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.L-CETAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  L-CETAM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer L-CETAM’ın etkin maddesi olan levetirasetama, diğer pirolidon türevlerine veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

  L-CETAM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

 • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.

 • L-CETAM gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

 • Eğer halsizliğiniz varsa, ateşiniz yüksekse, tekrarlayan enfeksiyonlar veya pıhtılaşma bozuklukları yaşıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  L-CETAM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  L-CETAM’ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, L-CETAM’ı alkol ile almayınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

  Doktorunuza danışmadan L-CETAM ile tedavinizi durdurmamaksınız. L-CETAM’ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusuru riski tamamen göz ardı edilemez. L-CETAM hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  L-CETAM uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. L-CETAM tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  L-CETAM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  L-CETAM’ı almadan bir saat önce ve aldıktan bir saat sonra makrogol (laksatif olarak kullanılan bir ilaç) almayınız, bu durum L-CETAM’ın etkisini kaybetmesine neden olabilir.

  5.L-CETAM’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra L-CETAM’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz L-CETAM’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Küçükçekm ece/İSTANBUL

  Tel: 0212 692 92 92

  Faks: 0212 697 00 24

  E-mail:deva@devaholding.com.tr

  Üretim yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  8 / 8

  DEVAMINI OKU

  2.L-CETAM nedir ve ne için kullanılır?

  L-CETAM, sarı renkli, bikonveks, oblong, tek tarafı çentikli film kaplı tablettir. 50, 100 veya 200 film tabletlik ambalajlarda bulunur.

  L-CETAM, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

  L-CETAM, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

  L-CETAM, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

 • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)

 • •  12 yaş üzeri ergen ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)

 • •  12 yaş ve üzeri ergen ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.L-CETAM nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz size kaç tablet L-CETAM kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

  L-CETAM’ı, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız.

  Monoterapi (L-CETAM ile tek başına tedavi)

  Yetişkinler ve 16yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

 • Genel doz: günde 1000 mg (2 tablet)-3000 mg (6 tablet) arasıdır.

 • Eğer L-CETAM ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz L-CETAM reçete edecektir.

 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 2000 mg ise sabah ve akşam 2 ’şer tablet almalısınız.

  Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

 • Genel doz: günde 1000 mg (2 tablet)-3000 mg (6 tablet) arasıdır.

 • Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

 • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg vücut ağırlığı arasıdır.

 • Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve doza göre en uygun L-CETAM farmasötik formunu reçete edecektir.

 • Örneğin, günlük 20 mg/kg’lık genel bir doz için, 25 kg’lık çocuğunuza sabah ve akşam birer adet L-CETAM 250 mg tablet vermelisiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  L-CETAM tabletler ağızdan kullanım içindir.

  L-CETAM tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz. Ağızdan alındıktan sonra levetirasetam acı bir tat bırakabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  L-CETAM film tablet 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise L-CETAM dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, L-CETAM dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer L-CETAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla L-CETAM kullanırsanız

  Aşırı dozda L-CETAM alımının olası yan etkileri uyuklama hali, aşırı huzursuzluk hali, düşmanca davranış/saldırganlık, bilinç bulanıklığı, solunum durması ve koma’dır. Doktorunuz doz aşımı için olası en iyi tedaviyi size uygulayacaktır.

  L-CETAM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  L-CETAM'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  L-CETAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • L-CETAM kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece L-CETAM tedavisine devam etmelisiniz.

 • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. L-CETAM tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

 • Doktorunuz, L-CETAM tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi L-CETAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa L-CETAM’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Halsizlik, hafif baş dönmesi ya da sersemlik hissi veya nefes almada güçlük; bu bulgular ciddi alerjik (anaflaktik) reaksiyon belirtileri olabilir.

 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi (Quincke ödemi)

 • Grip benzeri belirtiler ve yüzde kızarıklığı takip eden, yüksek ateşin eşlik ettiği yayılmış döküntü, kan testlerinde görülen karaciğer enzim seviyelerinde yükselme ve beyaz kan hücrelerinin bir türünde artış (eozinofili) ve lenf nodlarında büyüme (eozinofili ve sistemik belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonu [DRESS])

 • İdrar hacminde azalma, yorgunluk, bulantı, kusma, zihin karışıklığı (konfüzyon), bacaklar, ayak bilekleri veya ayaklarda şişme; bu bulgular böbrek fonksiyonundaki ani düşüşün belirtisi olabilir.

 • Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (multiform eritem)

 • Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

 • Vücut yüzeyinin % 30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (toksik epidermal nekroliz)

 • Ciddi zihinsel değişiklikler veya yakınlarınız sizde zihin karışıklığı (konfüzyon), somnolans (uyuklama hali), amnezi (bellek kaybı), bellek yetmezliği (unutkanlık), anormal davranışlar ya da istemsiz veya kontrolsüz hareketler gibi nörolojik belirtiler olduğunu fark ederse. Bunlar ensefalopatinin (beyin hastalığı, hasarı veya fonksiyon bozukluğu) belirtileri olabilir.

 • Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın      :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın          :10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir. Seyrek           :1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek      :10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor      :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:
 • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)

 • Uyuklama hali (Somnolans)

 • Baş ağrısı

 • Yaygın:
 • İştahsızlık (Anoreksi)

 • Depresyon

 • Düşmanca davranış/saldırganlık

 • Kaygı (Anksiyete)

 • Uykusuzluk (İnsomni)

 • •  Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)

 • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)

 • Denge bozukluğu

 • •  Sersemlik hissi

 • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)

 • İstemsiz titreme (Tremor)

 • Dönme hissi (Vertigo)

 • Öksürükte artış

 • Karın ağrısı

 • •  İshal

 • Hazımsızlık (Dispepsi)

 • Bulantı

 • Kusma

 • Döküntü

 • Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

 • Yaygın olmayan:
 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma

 • Kanda akyuvar sayısında azalma

 • •  Kilo artışı

 • Kilo kaybı

 • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi

 • Mental bozukluk

 • Anormal davranışlar

 • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı)

 • Kızgınlık

 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)

 • Panik atak

 • Duygusal değişkenlik/duygudurum dalgalanmaları

 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)

 • Bellek kaybı (Amnezi)

 • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)

 • Koordinasyon bozukluğu/Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)

 • İğnelenme hissi (Parestezi)

 • Dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)

 • Çift görme

 • Bulanık görme

 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

 • Saç dökülmesi

 • Deri iltihabı (Egzama)

 • Kaşıntı

 • Kas zayıflığı

 • Kas ağrısı (Miyalji)

 • Yaralanmalar

 • Seyrek:
 • Enfeksiyon

 • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma

 • Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS, anaflaktik reaksiyon [ağır ve önemli alerjik reaksiyon], Quincke ödemi [yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesi])

 • Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma

 • •  İntihar

 • Kişilik bozuklukları (Davranış bozuklukları)

 • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)

 • Başı, gövdeyi ve uzuvları etkileyen kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)

 • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)

 • Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)

 • Pankreas iltihabı (Pankreatit)

 • Karaciğer yetmezliği

 • Karaciğer iltihabı (Hepatit)

 • Böbrek fonksiyonunda ani düşüş

 • Kabarcık oluşturabilen ve küçük hedef tahtaları gibi görünen (merkezinde koyu lekeler, etrafında daha açık renk bir alan ve dış kısmında koyu bir halka) cilt döküntüsü (Multiform eritem)

 • Kabarcıkların ve özellikle ağız, burun, göz ve genital bölge çevresinde deri soyulmasının eşlik ettiği yaygın döküntü (Stevens Johnson sendromu)

 • Vücut yüzeyinin % 30’undan fazlasında deri soyulmasına neden olan daha şiddetli bir tür döküntü (Toksik epidermal nekroliz)

 • Rabdomiyolizin (kas dokusunun bozulması) ve bununla ilişkili olarak kandaki kreatin fosfokinaz artışı. Japon hastalarda görülme sıklığı, Japon olmayan hastalara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir.

 • Yürüme güçlüğü

 • En sık bildirilen advers reaksiyonlar nazofarenjit, somnolans (uyuklama hali), baş ağrısı, yorgunluk ve sersemlik hissidir. Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU