İlaç Ara

LANSARA 30 mg 14 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pensa Pharma İlaç Tic. Ve San. A.Ş
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LANSARA 30 mg enterik mikropellet kapsül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Lansoprazol 30 mg

Yardımcı maddeler

Şeker kürecikleri, Şeker kürecikleri, sodyum nişasta glikolat,sodyum lauril sülfat,povidon , potasyum oleat, oleik asit, hidroksipropil metil selüloz , metakrilik asit ve etil akrilatkopolimeri 1:1, trietil sitrat, titanyum dioksit, talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LANSARA nedir ve ne için kullanılır?

2. LANSARA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LANSARA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LANSARA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LANSARA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LANSARA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Lansoprazol veya kapsülün içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı önceden herhangi bir alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,
 • Atazanavir içeren ilaçlar (HIV tedavisi için) kullanıyorsanız LANSARA’yı kullanmayınız.
 • LANSARA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Ciddi karaciğer hastalığınız var ise (doz ayarlamasına gerek duyabilirsiniz.),
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız,
 • Kanda düşük magnezyum seviyeniz varsa,
 • Tedavisi sırasında ishaliniz olursa.
 • LANSARA ile gastrik ülser tedavisine başlanmadan önce kötü huylu mide kanseri olasılığı açısından değerlendirilme yapılmalıdır.

  Özellikle bir yıldan fazla süredir lansoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanıyorsanız, kalça, el bileği ya da omurgada kırık riskinizde hafif bir artış olabilir. Eğer osteoporozunuz (kemik erimesi ve zayıflaması) varsa veya kortikosteroid adı verilen ilaçlardan (osteoporoz riskini arttırabilir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalara sekonder (ikincil) olarak kanda endokrin (hormonal) tümörlerin teşhis edilmesinde kullanılan belirteçlerden biri kromogranin A (CgA) düzeylerini arttırmaktadır. Artmış CgA düzeyi nöroendokrin tümörler (hormonal sistem ile sinir sistemi arasında yer alan kanserler) için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için lansoprazol tedavisine ara verilmeli ve test aynı laboratuvarda tekrar edilmelidir.

  LANSARA mide-barsak yolunda, vücutta normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LANSARA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LANSARA, aç karnına alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  LANSARA kullanırken baş dönmesi, yorgunluk, hastalık hali, baş ağrısı veya görüşünüzle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumda araç veya makine kullanmayınız.

  LANSARA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LANSARA şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1,93 mg potasyum ihtiva eder. Eğer böbreklerinizde sorun varsa ya da özel bir diyet uyguluyorsanız bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LANSARA kullanımından etkilenebilecek ilaçlar aşağıda belirtilmektedir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Atazanavir (HIV tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım gibi akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Ketokonazol, itrakonazol, rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır)
 • Takrolimus (organ reddini engellemek için kullanılır)
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik problemlerin tedavisinde kullanılır)
 • St John’s wort (Hypericum perforatum, binbirdelik otu) (hafif şiddette depresyonların tedavisinde kullanılır)
 • Antasitler (hazımsızlık ve mide yanması için kullanılır)
 • Sükralfat (ülser tedavisinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.LANSARA’in saklanması

  Pensa İlaç San. ve Tic.A.Ş.

  Polat Tower 441-442

  Yeşil Çimen sok. Fulya mah. 34394 Şişli / İstanbul Üretim Yeri:

  DEVAMINI OKU

  2.LANSARA nedir ve ne için kullanılır?

  • LANSARA, lansoprazol etkin maddesini içerir. Bir kapsül içinde 30 mg etkin madde bulunur. Lansoprazol, proton pompası inhibitörü olarak sınıflandırılan ilaç grubuna dahildir. Proton pompası inhibitörleri mide tarafından salgılanan asit miktarını düşürür.
  • LANSARA 30 mg Mikropellet Kapsül, beyaz renkli sert jelatin kapsüller içinde bağırsakta açılan mikrokürecikler içerir. LANSARA 14 veya 28 kapsül içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.
  • LANSARA, midedeki asit salgılayan hücrelerden asit salgılanmasını engelleyerek etki gösterir.
  • Duodenal (oniki parmak barsağı) ve mide ülserlerinin engellenmesi ve tedavisinde, -Yemek borusu iltihabının (reflü özofajit) tedavisinde,
  • Midede ve on iki parmak bağırsağında ülser oluşumundan sorumlu tutulan Helicobacterpylori enfeksiyonundan kaynaklanan ülser tedavisinde,
  • Steroid olmayan yangı giderici ilaçların (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) neden olduğu ülserlerin engellenmesi ve tedavisinde,
  • Gastroözofageal reflü hastalığında (bu hastalıkta mide asidi yemek borusuna kaçarak hasara ve iltihaplanmaya sebep olur),
  • Midedeki aşırı asit salgılanmasının engellenmesinde (Zollinger-Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyon durumları) kullanılmaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.LANSARA nasıl kullanılır ?

 • Eğer LANSARA'yı günde bir defa kullanıyorsanız, her sabah aynı saatte kahvaltıdan önce alınız.
 • Eğer LANSARA'yı günde iki defa kullanıyorsanız, ilk dozu sabah kahvaltıdan önce, ikinci dozu akşam alınız.
 • Mide ülseri

  4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

  On iki parmak bağırsağı ülseri 2 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

  Reflü özofajit

  4 hafta boyunca, günde bir defa 30 mg.

  Reflü özofajitin önlenmesinde

  Günde bir defa 15 mg.

  Sürekli steroid olmayan antiinflamatuvar (NSAİ) ilaç tedavisi gereken hastalardaki NSAİ ilaç ile ilişkili duodenal ve bening gastrik ülser tedavisinde

  4 haftaya kadar günde bir defa 30 mg.

  Uzun süreli NSAİ ilaç tedavisi gereken risk altındaki hastalardaki (>65 yaş ya da gastrik veya duodenal ülser geçmişi) NSAİ ilaç ile ilişkili gastrik ve duodenal ülserin önlenmesinde

  Günde bir defa 15 mg.

  Gastroözofageal reflü hastalığında

  4 hafta boyunca günde bir defa 15 mg veya 30 mg.

  Zollinger-Ellison sendromu

  Başlangıç dozu günde bir defa 60 mg, doz hastanın ihtiyacına göre belirlenmekle birlikte günde 180 mg'a kadar uygulanabilmektedir.

  H.pylorV nin neden olduğu ülserlerin tedavisi

  Aşağıdaki antibiyotiklerle birlikte kombine olarak tavsiye edilen lansoprazol dozu 7 gün boyunca günde 2 kez 30 mg:

 • klaritromisin 250-500 mg günde iki kez + amoksisilin 1 g günde 2 kez
 • klaritromisin 250 mg günde iki kez + metronidazol 400-500 mg günde 2 kez
 • Uygulama yolu ve metodu

  Kapsülleri bir bardak su ile yutunuz, ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz.

  Kapsül yutma zorluğu olan hastalarda çalışmalar ve klinik uygulamalara göre kapsüller aşağıdaki gibi kullanılabilir:

 • Kapsül açılır. Mikrokürecikler az bir miktar su, elma/domates suyu ile karıştırılır veya yumuşak bir gıda (örn.; yoğurt, elma püresi) üzerine serpilerek yutulur.
 • Kapsül açılır. Nazogastrik tüple (özellikle yutma güçlüğü çeken kişilerde ağız yoluyla beslenme sağlanamadığında, burundan mideye indirilen beslenme tüpü) uygulama için mikrokürecikler 40 ml elma suyu ile karıştırılır.
 • Karışım hazırlandıktan sonra ilaç hemen uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş üzerinde iseniz, doktorunuz sizi yakından izleyerek tedavinize devam edecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

  Karaciğer yetmezliği

  Orta veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar düzenli gözlem altında tutulmalıdır ve günlük doz yarıya indirilmelidir

  Eğer LANSARA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LANSARA kullanırsanız

  Bu durumda doktorunuz, sizi izleyecek ve şikayetlerinize yönelik tedavi yöntemleri uygulayacaktır.

  LANSARA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LANSARA'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozunuzu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LANSARA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  LANSARA kullanımının sonlandırılması ile ilgili bir olumsuzluk beklenmez. Ancak hastalığınızın tam olarak iyileşebilmesi için doktorunuzun önerdiği süre boyunca tedavinize devam etmeniz önemlidir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi LANSARA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  LANSARA kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

  Yaygın görülen yan etkiler (Tedavi edilen 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Kusma
 • Gaz
 • Ağız veya boğazın kuruması
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Yorgunluk
 • Yaygın olmayan yan etkiler (Tedavi edilen 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
 • Eozinofil adı verilen kan hücreleri sayısında artış (eozinofili)
 • Beyaz kan hücrelerinde (lökopeni) hafif azalma;
 • Depresyon
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Kalça, el bileği ya da omurgada kırık
 • Ödem
 • Seyrek görülen yan etkiler (Tedavi edilen 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Kansızlık
 • Uykusuzluk
 • Hayal görme
 • Zihin karışıklığı
 • Huzursuzluk
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Uyuşma
 • Uykululuk hali
 • Titreme
 • Görme bozuklukları
 • Dil iltihabı
 • Yemek borusu kandidiyazı (Bir tür mantar hastalığı)
 • Pankreas iltihabı
 • Tat alma bozuklukları
 • Karaciğer iltihabı
 • Sarılık
 • Nokta şeklindeki deri altı kanamaları
 • Cilt içinde kanamayla karakterize bir durum
 • Saç kaybı
 • Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Işıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
 • Erkekte meme büyümesi
 • Ateş
 • Aşırı terleme
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme
 • İştahsızlık
 • Cinsel güçsüzlük
 • Yüzünüzde, özellikle ağzınızın etrafında (dil ve/veya boğaz ve/veya yutma güçlüğü) şişme veya nefes alma güçlüğü ile birlikte döküntü (anjiyoödem)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler (Tedavi edilen 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)
 • Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma)
 • Pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma)
 • Kolit (kalın bağırsak iltihabı)
 • Ağız içinde iltihap
 • Steven-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 • Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin seviyelerinde artış
 • Hiponatremi (kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 • Hipomagnezemi (kanda magnezyum düzeyinin normalin altına düşmesi)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU