İlaç Ara

LEVONIDIN 500 mg 7 film tablet {8699530090203}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

UYARI: TENDİNİT VE TENDON YIRTILMASI (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma veya yırtılma), PERİFERAL NÖROPATİ (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı), SANTRAL SİNİR SİSTEMİ (merkezi sinir sistemi) ETKİLERİ VE MYASTENİA GRAVİS’İN (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR

 • •  LEVONİDİN’in içerdiği etkin maddelerden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler aşağıdaki gibi sakatlıklara yol açan ve geri dönüşümsüz istenmeyen etkilere neden olabilir:

 • o Kasları kemiklere bağlayan doku iltihabı (tendinit; belirtileri eklemlerde şiddetli ağrı, şişme ve kızarıklık olabilir) ve kasları kemiklere bağlayan doku (tendon) yırtılması (belirtileri kaslarda şiddetli ağrı, ani ve hızlı morarma, kuvvetsizlik, hareket ettirememe olabilir)

  o Merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı (periferal nöropati; belirtileri sinirlerde ağrı, hassasiyet, ayak ve ellerde karıncalanma ile uyuşma, kaslarda halsizlik, ellerde titreme olabilir)

  o Merkezi sinir sistemi (santral sinir sistemi) etkileri (belirtileri hayal görme (halüsinasyon), endişe (anksiyete), ruhsal çöküntü (depresyon), intihar eğilimi, uykusuzluk, şiddetli baş ağrısı ve zihin karışıklığı (konfüzyon) olabilir)

  LEVONİDİN kullanımı sırasında bu istenmeyen etkilerden herhangi biri sizde gerçekleşirse LEVONİDİN kullanmayı derhal bırakınız ve doktor veya eczacınızla konuşunuz.

 • LEVONİDİN’in içerdiği etkin maddelerden biri olan levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler, myastenia gravisli (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen bir kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa LEVONİDİN kullanmadan önce doktor veya eczacınızla konuşunuz

 • LEVONİDİN’in da dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi advers reaksiyonlarla ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.

 • o Bakterilerin neden olduğu yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (Akut bakteriyel sinüzit)

  o Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi

  LEVONİDİN500 mg film tablet

  Ağız yoluyla alınır.

  Etken Madde

  Her bir film tablette 500 mg levofloksasin’e eşdeğerde 512,30 mg levofloksasin hemihidrat

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. LEVONIDIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. LEVONIDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. LEVONIDIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. LEVONIDIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.LEVONIDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVONIDIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  LEVONİDİN

  LEVONIDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LEVONİDİN’in emilimi gıdalardan etkilenmez, doktorunuzun önerdiği miktarda tableti yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

  Eğer magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar, mide asidini nötralize eden antasid adı verilen ilaçlar veya mide ülseri ya da reflü hastalığı için sukralfat kullanmanız gerekiyorsa, bu ürünler LEVONİDİN’in emilimini etkileyebileceğinden, LEVONİDİN’i bu ilaçların uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, LEVONİDİN gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasininin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, LEVONİDİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  LEVONİDİN kullanımı, hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir.

  LEVONİDİN kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  LEVONİDİN

  LEVONIDIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • – Magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar (örneğin antasidler): LEVONİDİN’in emilimini azaltır, 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

 • – Kortikosteroid kullanıyorsanız,

 • – Mide ülseri veya reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sukralfat: İki ilaç birlikte uygulanacaksa, sukralfatın LEVONİDİN alınmasından en az iki saat sonra uygulanması önerilir.

 • – Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç olan teofilin: LEVONİDİN ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer.

 • –  Teofilin, fenbufen veya benzeri steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (LEVONİDİN ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)

 • –  Gut hastalığında kullanılan probenesid veya mide ülserinde kullanılan simetidin: LEVONİDİN’in vücuttan atılımı azalır.

 • –  Siklosporin – organ transplantasyonu tedavisinde kullanılır. LEVONİDİN ile birlikte kullanılması durumunda siklosporin yan etkilerinde artış olabilir.

 • – Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; varfarin). (Etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir). Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyebilir.

 • – Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)

 • •   Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron)

 • •   Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar) (örn. amitriptilin, imiprain)

 • •  Makrolidler (bir antibiyotik grubu) (eritromisin, azitromisin, klaritromisin)

 • •   Antipsikotikler (bazı ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

 • Diğer ilaçlar: Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin LEVONİDİN’in etkisini değiştirmesi beklenmez.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.LEVONIDIN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVONIDIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEVONIDIN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No: 36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

  Tel : 0 282 999 16 00

  Üretim Yeri:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

  12 /

 • DEVAMINI OKU

  2.LEVONIDIN nedir ve ne için kullanılır?

  Akut bakteriyel sinüzit ve kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi için alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Bu endikasyonlarda ancak antibiyogramla kanıtlanması, diğer alternatif tedavilerin uygulanamaması durumlarında enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile kullanılabilir.

  LEVONİDİN tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 500 mg levofloksasin içeren 7 adet film tablet bulunur. Doz ayarlamasını kolaylaştırmak için tabletin bir yüzü çentiklidir.

  LEVONİDİN bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

  LEVONİDİN etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

  Doktorunuz LEVONİDİN’i sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş olabilir:

  • Bakterilerin neden olduğu yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (sinüzit)

 • •  Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesi

 • • Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni)

 • •  İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları

 • •  Prostat iltihabı

 • •  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Abse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı, yüzeysel, mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları.

 • • Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

 • DEVAMINI OKU

  3.LEVONIDIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. LEVONİDİN erişkinlerde kullanılır.

  LEVONİDİN günde bir veya iki kez uygulanır. Dozaj enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve ayrıca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarlılığına bağlıdır.

  LEVONİDİN’in aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:

  Kullanım yeri

  Günlük dozaj

  (enfeksiyonun şiddetine göre)

  Tedavi süresi

  Akut sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)

  Günde tek doz 500 mg

  10-14 gün

  Kronik bronşitin (bronş iltihaplanması) akut alevlenmesi

  Günde tek doz 250–500 mg

  7-10 gün

  Toplumdan edinilmiş pnömoni (zatürre)

  Günde tek doz veya 2 kez 500mg

  7-14 gün

  Piyelonefrit (İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap) dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları

  Günde tek doz 250 mg

  7-10 gün

  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg

  7-14 gün

  Kronik bakteriyal prostatit (prostat iltihabı)

  Günde tek doz 500 mg

  28 gün

  Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

  Günde tek doz 500 mg

  8 hafta

  Tedavinin süresi hastalığınızın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, LEVONİDİN kullanımı hastanın ateşi düştükten ve enfeksiyon sona erdiğine dair kanıt sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  LEVONİDİN ağızdan alınır. Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Dozaja uymak için çentik çizgisinden bölebilirsiniz. Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.

  Emiliminde azalma olabileceğinden, LEVONİDİN’i demir tuzları, antasidler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LEVONİDİN çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

  Yaş

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda, böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa LEVONİDİN’in dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz LEVONİDİN dozunu azaltacak ve sizi daha yakından izleyecektir.

  Kreatinin klirensi ≤ 50 mL/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre) doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, LEVONİDİN dozunda ayarlama yapılması gerekmez. Doktorunuz LEVONİDİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

  Eğer LEVONİDİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVONIDIN kullanırsanız

  kullandıysanız:

  LEVONİDİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz belirtileri; zihin karışıklığı, sersemlik ve kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili belirtiler, EKG’de QT aralığının uzaması ve bulantıdır.

  LEVONİDİN

  LEVONIDIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEVONİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi LEVONIDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa LEVONIDIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Seyrek :

 • •  Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, dudakta, yüzde, boğazda ve dilde şişme, nefes alma ve yutma güçlüğü (aşırı duyarlılık-anafilaksi)

 • Bilinmiyor:

 • •   Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVONİDİN 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek :

 • •  Tendonlarınızda (kas kirişleri) ağrı ve iltihaplanma. Aşil tendonu en sık etkilenen tendondur ve bazı durumlarda tendon kopabilir.

 • •  Kaslarda istemsiz kasılma nöbetleri (konvülsiyonlar).

 • Bilinmiyor:

 • •  İştah kaybı, gözün beyaz kısmının ve derinin sarı renk alması, idrar renginin koyulaşması, kaşıntı, karın bölgesinde hassasiyet. Bunlar bazen ölümcül olabilen karaciğer problemlerinin belirtileri olabilir.

 • •  Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi

 • •  Kalp ritminde bozulma, çarpıntı

 • •  Ateş, karıncalanma, ağrı ya da uyuşukluk. Bunlar nöropatinin belirtileri olabilir.

 • •   Şiddetli, inatçı, kanlı ishal ile birlikte kramp tarzında şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş.

 • Bunlar ciddi bağırsak problemi belirtileri olabilir.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Yaygın:

 • •   Bulantı, kusma, diyare

 • •   Bazı karaciğer enzimlerinin kandaki seviyesinde yükselme,

 • •   Baş ağrısı, sersemlik

 • •   Uykusuzluk

 • Yaygın olmayan :

 • •   Mantar enfeksiyonları, diğer mikroplarda direnç gelişmesi

 • •   Kaşıntı ve deri döküntüsü, kurdeşen

 • •   Karın ağrısı, hazımsızlık, iştahsızlık

 • •   Baş dönmesi (vertigo)

 • •   Kaygı, zihin karışıklığı

 • •   Uykululuk, titreme, tat duyusunda bozukluk

 • •   Nefes darlığı (dispne)

 • •   Eklem ya da kas ağrıları

 • •   Kan testleri, karaciğer ya da böbrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuçlar gösterebilir (bilirübin, kreatinin artışı) Beyaz kan hücresi sayısında düşme (lökopeni)

 • • Halsizlik

  Seyrek :

 • •   Kan şekerinin düşmesi. Bu durum diyabet hastaları için önemlidir ve komaya neden olabilir.

 • •   Görsel ve işitsel varsanıların (halüsinasyon) da eşlik edebildiği ruhsal bozukluk, huzursuzluk, depresyon

 • •   Anormal rüyalar, kabuslar

 • •   Bulanık görüş dahil görme bozuklukları

 • •   Kulak çınlaması

 • •   Kas güçsüzlüğü. Bu myastenia gravis (sinir sistemiyle ilgili nadir bir hastalık) hastaları için önemli bir durumdur.

 • •   Düşük kan basıncı

 • •   Kalbin hızlı atması

 • •   Kan trombosit sayısının düşmesinden (trombositopeni) dolayı kolayca kanama ve morarma olabilir.

 • •   Beyaz kan hücresi sayısında düşüş (nötropeni)

 • •   Ateş

 • •   Böbrek çalışma şeklinde değişiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandırılan alerjik böbrek reaksiyonlarından kaynaklanan böbrek yetmezliği

 • Çok seyrek :

 • •   Porfiri hastalarında ataklar (nadir görülen metabolik bir hastalık)

 • Bilinmiyor:

 • •   Kan şekerinin düşmesine bağlı koma

 • •   İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil, kendine zarar verici davranışlar

 • •   Tat duyusu kaybı

 • •   Koku duyusu kaybı dahil koku alma bozuklukları

 • •  İşitme yeteneğinde bozulma

 • •  Cildin güneşe ve ultraviyole ışığa hassasiyetinin artması (ışığa duyarlılık)

 • •  Bütün kan hücrelerinin (pansitopeni) veya kırmızı kan hücresi sayısında düşüş (anemi). Kırmızı kan hücrelerinin hasarı ve her türlü kan hücresi sayısındaki düşüşten dolayı cilt soluk ve sarı olabilir. Ateş, boğaz ağrısı ve genel bir hastalık hissi ortaya çıkabilir.

 • •  Aşırı immun cevaplar oluşabilir (aşırı duyarlılık).

 • •  Hareket ve yürüme problemleri (diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk)

 • •  Alerjik kaynaklı zatürre

 • • Alerjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlarında iltihaplanma

 • Bunlar LEVONİDİN’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU