İlaç Ara

LEXUR 500 mg 7 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Aymed İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LEXUR 500 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

500 mg levofloksasine eşdeğer 512.46 mg levofloksasin hemihidrat.

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil selüloz, Krospovidon, Mikrokristalin selüloz, Kolloidal silikon dioksit, Hidroksipropilmetil selüloz, Stearik asit, Titanyum dioksit (E 171),

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LEXUR nedir ve ne için kullanılır?

2. LEXUR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LEXUR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LEXUR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LEXUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEXUR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Levofloksasin veya LEXUR’un bileşimindeki herhangi bir maddeye veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

• Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,

• Sara (epilepsi) hastası iseniz (aksi takdirde kasılmalarınız artabilir),

• Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve benzeri ilaçlar) alan hastalarda LEXUR tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,

• LEXUR tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

• Gebe ya da bebek emziriyorsamz bu ilacı kullanmayınız.

• Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

LEXUR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Bilinen kalp hastalığınız ya da QT uzaması (kalbin ritmi ile ilgili problem) ile ilgili aile hikayeniz var ise,

• Diyabet hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

• Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği hastalığınız var ise,

• Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

• Güneş ışığına ve solarium gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız LEXUR’u dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LEXUR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LEXUR’u çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında (aç ya da tok) alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle LEXUR sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

LEXUR baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasitler ve sukralfat (bir mide koruyucu ilaç) ile LEXUR birlikte alındığında, LEXUR’un emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, LEXUR uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

• Kinolonlarla teofılin düzeylerinde artış saptandığı için LEXUR ile birlikte kullanımında

teofılin düzeyleri izlenmelidir.

• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofılin

sara nöbet riskini artırabilir.

• LEXUR ile K vitamin antagonisti olan varfarin birlikte kullanımı esnasında protrombin

zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

• Nonsteroidal antiinflamatuar bir ilacın, LEXUR ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

• LEXUR ve antidiyabetik (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

• Probenesid (gut gibi metabolik bozukluğa bağlı hastalıkarın tedavisinde kullanılan ilaç) ve simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç) böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.

• LEXUR siklosporinin (organ nakillerinde kullanılan vücudun nakil yapılan organı red etmesini önleyen bir ilaç) etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.LEXUR’in saklanması

LEXUR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEXUR’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LEXUR’i kullanmayınız.

EhlibeytMah. 5.Cad. no36 AYKONPLAZA Kat 2 Daire 14 BALGAT/ANKARA

Üretim yeri: Merkez Laboratuarı İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No: 6 Taşdelen -Ümraniye/İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.LEXUR nedir ve ne için kullanılır?

LEXUR, etkin madde olarak florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel olan levofloksasin içeren, beyaz renkli, bir yüzü çentikli film kaplı tablettir.

LEXUR, 500 mg levofloksasin içeren 7 film tablet halinde, PVC/Al blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

LEXUR, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:

LEXUR, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Sinüzit

• Zatürre

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• İdrar yolu enfeksiyonları

• Prostat enfeksiyonları

• Uzun süredir devam eden nefes alma zorluğu olan hastalardaki solunum yolu enfeksiyonları

• İnhale şarbon (solunum yolundan maruz kalma sonrası)

DEVAMINI OKU

3.LEXUR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve LEXUR ile yapılacak tedavi süresini bellirleyecektir.

• LEXUR günde bir kez uygulanır.

• Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

• Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

• Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LEXUR tedavisi de hastanın ateşsiz olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 -72 saat

daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

• LEXUR, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

• Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

• Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde LEXUR dozunun ayarlanması gerekir. LEXUR kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LEXUR'un vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LEXUR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LEXUR kullanırsanız

LEXUR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında zihin bulanıklığı, baş dönmesi, şuur kaybı ve istem dışı kasılmalar gibi merkezi sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir. Aşırı doz alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

LEXUR'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEXUR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LEXUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEXUR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

4/6

Alerjik reaksiyon

Tendon iltihaplanması ve ağrı

Tendon kopması

Eklem ağrısı

Kas ağrısı

Kas yorgunluğu

İdrar çıkışında ani durma

Ateş

Mantar enfeksiyonu

Ciddi, uzun süren ve/veya kanlı ishal

Kan şekerinin düşmesi

Kalp ritminin bozulması

Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizde LEXUR'a bağlı yan etki gelişmiş olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Psikotik reaksiyon, ajitasyon Sıkıntı hissi, depresyon Hayal görme Sara nöbeti Titreme

Bilinç bulanıklığı

Görme ve duyma bozuklukları

Tat ve koku bozuklukları

His azalması

Çarpıntı

Kan basıncının düşmesi Nefes darlığı Kansızlık İshal

Karın ağrısı Kusma

Deri döküntüsü Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kulak çınlaması

Uykusuzluk

Uyuşma

Bulantı

İştahsızlık

Mide yanması

Kızarıklık

Halsizlik

Bunlar LEXUR'un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU