İlaç Ara

LIDOFAST enjeksiyonluk çözelti içeren 2ml 20 ampül

Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
19.26 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LİDOFAST Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Doktorunuz tarafından size enjeksiyon yoluyla uygulanacaktır.

Etken Madde

Her 1 ml’sinde 20 mg lidokain hidroklorür ve 0.0125 mg epinefrin baz içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum metabisülfit, sodyum klorür ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LIDOFAST nedir ve ne için kullanılır?

2. LIDOFAST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LIDOFAST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LIDOFAST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LIDOFAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIDOFAST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Lidokaine, epinefrine veya LİDOFAST’in içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Diğer lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • • El ve ayak parmakları, burun, kulak ve penis anestezisinde,

  • Kalp büyümesi ve kalp yetmezliğinde,

 • Siklopropan veya halojenize hidrokarbon gibi anestezide kullanılan ilaçlar ile birlikte,
 • Doğum sırasında,
 • Organik beyin hasarında,
 • LİDOFAST size uygulanmamalıdır.

  LIDOFAST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Yavaş kalp atımı gibi kalp problemleriniz ya da yüksek tansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa,
 • • Kalp atımını düzenleyici (antiaritmik) ilaç kullanıyorsanız,

  • Vücut sıvı seviyelerinde azalma (hipovolemi) probleminiz varsa,

 • Karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa,
 • Nefes alıp verirken zorlanıyorsanız,
 • Epilepsi (sara) hastası iseniz,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Tiroid hastalığınız varsa,
 • Dar açılı glokom (göz tansiyonu) hastalığınız varsa,
 • Prostat büyümesi ya da idrar yapmada güçlük gibi zorluklar mevcutsa,
 • Felç geçirdiyseniz,
 • Enjeksiyon bölgesinde inflamasyon (iltihap) ya da enfeksiyon oluştuysa,
 • Seyrek olarak görülen porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal kan pigmenti hastalığı) varsa ya da ailenizde porfiri hastalığı olan biri varsa
 • LİDOFAST size uygulanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.

  Yaşlılar, genel durumu bozuk kişiler (zayıf, güçsüz) ve ağır hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, gerekirse doz azaltılabilir.

  Vücut sıcaklığınızın artması, LİDOFAST’in emilimini artırarak yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olmasına yol açabileceğinden, böyle durumlarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Ağır şok durumlarında dikkatli kullanılmalıdır.

  LİDOFAST, uzun QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) / Torsades de Pointes’e (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastası iseniz LİDOFAST’i kullanmamalısınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LIDOFAST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİDOFAST’in etken maddelerinden lidokain HC1 az miktarda da olsa anne sütü ile atılmakta, epinefrinin ise anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, LİDOFAST size uygulanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  LİDOFAST sizin uykulu hissetmenize ve reaksiyon hızınızın yavaşlamasına neden olabilir. LİDOFAST aldığınızda, bir sonraki güne kadar, araba, taşıt ve araç kullanmayınız.

  LIDOFAST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün, sodyum metabisülfıt içerdiğinden nadir olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (hava yollarının daralması) neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda, 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (1 mg sodyum metasülfit 4.5 mg sodyum klorür) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz;

  ■    Diğer lokal anestezik ilaçlar

  ■    Epinefrin içeren diğer ilaçlar

  ■    Dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılır)

  ■    Halotan ( genel anestezi oluşturan ilaç)

  ■    Amiodaron gibi, düzensiz kalp atımı (aritmi) tedavisinde kullanılan ilaçlar

  ■    Propranolol gibi, kalp atımını yavaşlatan tansiyon düşürücü ilaçlar

  ■    Domperidon gibi, mide bulantısı önleyici butirofenon türevi ilaçlar

  ■    Haloperidol gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan butirofenon türevi ilaçlar

  ■    Klorpromazin gibi zihinsel ve ruhsal problemlerin tedavisinde kullanılan fenotiazin türevi ilaçlar

  ■    MAOI (mono amino oksidaz inhibitörleri ör. İzokarboksazid, linezolid, fenelzin, tansilipromin) ve trisiklik antidepresanlar gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

  ■    Doğum sancısını arttırmak için kullanılan ilaçlar

  ■    Simetidin (mide asidi üretimini baskılayan ilaç)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.LIDOFAST’in saklanması

  LİDOFAST’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

  Kesinlikle dondurmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LIDOFAST’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LIDOFAST’i kullanmayınız.

  VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 ÇANKAYA/ANKARA.

  Telefon: (312) 427 43 57-58 Faks: (312) 427 43 59

  Üretici:

  İDOL İlaç Dolum Sanayi ve Tic. A.Ş.

  Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 34010 Topkapı / İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.LIDOFAST nedir ve ne için kullanılır?

  •    LİDOFAST etken madde olarak lidokain hidroklorür ve epinefrin içerir.

  •    Lidokain lokal anestezik (bölgesel anestezi yapan ilaç) olarak adlandırılan ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, vücudun gerekli bölümünü uyuşturmak, hissizleştirmek için kullanılır.

  • Epinefrin vazokonstriktör (damarları büzücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar enjeksiyon yapılan yerdeki damarları daraltarak daha az kan geçmesini ve ilacın etkisinin daha uzun süre devam etmesini sağlar.
  • LİDOFAST tıbbi uygulamalar ve ameliyatlarda, ağrıyı önlemek için kullanılır.
  • LİDOFAST’in uygulama şekli, anestezinin yerine ve cinsine göre değişmektedir. Buna doktorunuz karar verecektir.
  • LİDOFAST, berrak, renksiz çözelti içeren 2 ml’lik 20 ampul içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.LIDOFAST nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun size uygulayacağı ihtiyacınız olan doz, ağrınızın tipine göre belirlenecektir. Ayrıca, uygulanacak doz vücut ağırlığınıza, yaşınıza, fiziksel durumunuza göre ve ilacın enjekte edileceği yere göre de değişir. Gereken etkiyi sağlayabilecek en küçük doz uygulanır. LİDOFAST genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınına uygulanır. Ağrı uyarılarının beyine iletilmesini sağlayan sinirleri bloke eder. Böylece ağrıyı hissetmenize engel olur. Etkisi enjeksiyonu takiben birkaç dakika içinde başlar ve tıbbi işlemler sona erdikten sonra yavaş yavaş kaybolur.

  Uygulama yolu ve metodu

 • LİDOFAST size doktorunuz tarafından enjeksiyon yoluyla uygulanacaktır.
 • LİDOFAST genellikle operasyonun yapılacağı bölgenin yakınma uygulanır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda; fiziksel durum, vücut ağırlığı ve yaşa göre dozlar azaltılmalıdır. 6-12 yaş aralığı için yetişkin dozunun yarısı kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda lokal anestezik ihtiyacı azalmıştır. Bu sebepten uygulanacak doza dikkat edilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda dozlar azaltılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer LİDOFAST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LIDOFAST kullanırsanız

  İhtiyacınız olandan daha fazla LİDOFAST uygulanırsa özel tedavi gerektiren ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkında sizi bilgilendirecektir. Gerekenden fazla LİDOFAST kullanıldığında genellikle meydana gelen ilk belirtiler aşağıdakilerdir:

 • Baş dönmesi, sersemlik
 • Dudaklar ve ağız çevresinde hissizleşme
 • Dilde uyuşukluk
 • • Duyma problemleri

  • Görme problemleri

  Ciddi yan etki riskini azaltmak için, bu belirtiler görülür görülmez doktorunuz LİDOFAST uygulamasını kesecektir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde görülmeye başladığı an, ya da size gerekenden fazla LİDOFAST uygulandığını düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden doktorunuza söyleyiniz.

  Fazla LİDOFAST uygulanmasına bağlı olarak görülebilecek diğer yan etkiler, konuşma problemleri, mantıksız davranışlar, kaslarınızda seyirme, nöbet, kalp ve kan damarlarınız üzerinde etkiler, bilinç kaybı, koma ve nefes alıp vermenin kısa süreli olarak durması (apne) şeklinde olabilir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LIDOFAST kullanırsanız

  LIDOFAST'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LIDOFAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi LIDOFAST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden birisi olursa, LİDOFAST’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişlik (yutkunma güçlüğüne neden olabilir)

  • El, ayak ve ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme

 • Zor nefes alma
 • Ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan bin sizde mevcut ise, sizin LİDOFAST’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Görülebilecek diğer yan etkiler:

  Uygulanan bölgede şişlik oluşumuna neden olabilir. Şişlik zamanla kaybolacaktır.

  Yaygın (10 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

 • Düşük kan basıncı
 • Yüksek kan basıncı
 • Bulantı ve kusma
 • Karıncalanma ve iğne batma hissi
 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Yavaş kalp atımı veya kalp çarpıntısı
 • Sıkıntı, korku ve huzursuzluk
 • Titreme
 • Solunumla ilgili problemler
 • Terleme
 • Solgun görünüm
 • Yaygın olmayan (100 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

 • Kulak çınlaması ya da sese hassasiyet
 • Konuşma güçlüğü
 • Dil ya da ağız çevresinde uyuşukluk
 • Nöbet
 • •    Uykulu hissetme

 • Bulanık görme
 • Ani kalp durması, kalp ritim bozuklukları
 • Seyrek (1000 hastada 1 kişiden daha azında görülebilen) yan etkiler

 • Düzensiz kalp atımı (aritmiler)
 • Duyularda değişiklik ya da kas güçsüzlüğüne neden olabilen sinir hasarı (nöropati). Bu durum çevresel sinir hasarını da kapsar.
 • Araknoidit olarak adlandırılan    hastalık (omurilik etrafını    saran    zarın iltihaplanması).
 • Bel ya da bacaklarda    acıyan    ya    da    yanan    tarzda    ağrı    ve    bacaklarda    karıncalanma,
 • uyuşma ve güçsüzlük

 • Çift görme
 • Soluk almada yavaşlama ya da durma, kalp atımının durması
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklığı tahmin edilemiyor)

 • Methemoglobinemi (Kanda oksijen taşımasının bozulduğu bir çeşit kan hastalığı)
 • Beyin kanaması
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (Ventriküler fibrilasyon), kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina) gibi kalp hastalıkları
 • Otonomik hiperrefleksi (parasempatik ve sempatik sinir sistemini kapsayan hastalık) gibi sinir sistemi bozuklukları
 • Akciğerlerde ödem
 • Diğer lokal anesteziklerde görülen bir yan etki olan, kalıcı sinir hasarı LİDOFAST kullanımında da meydana gelebilir.

  Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU