İlaç Ara

LIEVO 500 mg 7 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Satış Fiyatı
53.43 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
7
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LİEVO 500 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

500 mg levofloksasine eşdeğer 512.460 mg levofloksasin hemihidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, hipromelloz, FD&C mavisi #2 alüminyum lak, FD&C Sarısı #6 alüminyum lak, kırmızı demir oksit, polietilen glikol, titanyum dioksit, sarı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LIEVO nedir ve ne için kullanılır?

2. LIEVO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LIEVO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LIEVO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LIEVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIEVO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• LİEVO’nun içindeki etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,

 Florokinolon grubu antibiyotik kullanırken bir tendon problemi yaşadı iseniz,

• Özellikle yaşlı hastalarda veya kortikosteroid (kortizon ve bezeri ilaçlar) alan hastalarda LİEVO tedavisi sırasında tendon iltihaplanması ve ağrı gelişir ise,

• LİEVO tedavisi sırasında veya hemen sonrasında ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

 Gebe ya da bebek emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

• Bu ilaç sadece yetişkinler içindir. 18 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir.

LIEVO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Bilinen kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,

• Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

• Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

• Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

• Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

• Güneş ışığına ve solarium gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız LİEVO’yu dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LIEVO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• LİEVO’yu çiğnemeden, yeterli miktarda sıvı ile alınız. Doz ayarlaması için, gereğinde tabletleri bölebilirsiniz. Tabletleri yemek sırasında veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir, bu nedenle LİEVO sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceğine doktor karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

• LİEVO baş dönmesi ve sersemlik gibi nörolojik yan etkilere neden olabileceğinden araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

LIEVO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün FD&C Sarısı #6 Alüminyum Lak içermektedir ve allerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ve sukralfat ile LİEVO birlikte alındığında, LİEVO’nun emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, LİEVO uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

• Kinolonlarla teofılin düzeylerinde artış saptandığı için LİEVO ile birlikte kullanımında teofılin düzeyleri izlenmelidir.

• Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbulen ve benzeri ilaçlar ile teofılin sara nöbet riskini artırabilir.

• LİEVO ile K vitamin antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

• Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, LİEVO ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

• LİEVO ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi(hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

• Probenesid ve simetidin böbrek fonksiyonlarını azaltabilir.

• LİEVO siklosporin’in etkisini uzatabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.LIEVO’in saklanması

LİEVO yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. c30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.’

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LIEVO’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/ veya ambalajında bozukluk fark ederseniz LİEVO’yu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4 34349-Esentepe-İSTANBUL Tel: 0 212 376 65 00 Faks: 0 212 213 53 24

Üretici: Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adil mah. Beykoz cad. Tanıdık sokak No: 1 Sultanbeyli/İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.LIEVO nedir ve ne için kullanılır?

LİEVO 500 mg film tablet, açık turuncu renkli, florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Her kutusunda 7 film tablet bulunmaktadır.

LİEVO, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Akut bakteriyel sinüzit

• Kronik bronşitin akut alevlenmesi

• Toplum kökenli pnömoni

• Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni

• Kronik bakteriyel prostatit

• Akut Piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları

• Komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

• İnhale şarbon (Maruz-Kalma Sonrası)

DEVAMINI OKU

3.LIEVO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve LİEVO ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

• LİEVO günde bir kez uygulanır.

• Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

• Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

• Genel olarak tüm antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi LİEVO tedavisi de hastanın ateşsiz (afebril) olmasından veya bakteriyel eradikasyonun sağlanmasından sonra 48 - 72 saat daha sürdürülmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

• LİEVO, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

• Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.

• Tabletleri günün aynı saatlerinde alınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde LİEVO dozunun ayarlanması gerekir. LİEVO kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Hemodiyalizin ve sürekli ambulatuar peritoneal diyalizin LİEVO'nun vücuttan uzaklaştırılmasında etkisi yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LİEVO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LIEVO kullanırsanız

LİEVO 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında konfıizyon, baş dönmesi, şuur kaybı ve sara kasılmaları gibi santral sinir sistemi belirtileri, bulantı, mide yanması gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları ve kalp atım ritminin bozulması gibi kalp belirtileri ortaya çıkabilir.

Aşırı doz durumunda alma durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

LIEVO'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz bir tane alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LIEVO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LIEVO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LİEVO'yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 Alerjik reaksiyon,

• Tendon iltihaplanması ve ağrı

• Tendon kopması

• Eklem ağrısı

• Kas ağrısı

• Kas yorgunluğu

• Ani idrar çıkışında durma

• Ateş

• Mantar enfeksiyonu

• Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal

• Kan şekerinin düşmesi

• Kalp atım ritminin bozulması

 Kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik.

• Sıkıntı hissi, depresyon

• Hayal görme

• Sara nöbeti

• Titreme

• Bilinç bulanıklığı

• Görme ve duyma bozuklukları

• Tat ve koku bozuklukları

• His azalması

• Çarpıntı

• Kan basıncının düşmesi

• Nefes darlığı

• Kansızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• Kusma

• Deri döküntüsü

• Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Baş dönmesi

• Kulak çınlaması

• Uykusuzluk

• Uyuşma

• Bulantı

• İştahsızlık

• Mide yanması

• Kızarıklık

• Halsizlik

Bunlar LİEVO'nun hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU