İlaç Ara

LINKOSOL 600 mg enj. sol. içeren 2ml x 100 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biosel İlaç Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Satış Fiyatı
91.82 TL [ 22 Şubat 2019 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LİNKOSOL 600 mg enjeksiyonluk solüsyon içeren ampul Kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

2 ml’lik her ampulde, 600 mg Linkomisin baz (Linkomisin hidroklorür olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LINKOSOL nedir ve ne için kullanılır?

2. LINKOSOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LINKOSOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LINKOSOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LINKOSOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LINKOSOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

LINKOSOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LlNKOSOL’ün hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe LINKOSOL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LINKOSOL ‘ün anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe LINKOSOL kullanmayanız.

Araç ve makina kullanımı

LlNKOSOL’ün araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

LINKOSOL tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

LINKOSOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LİNKOSOL ampul, her 2 ml’lik ampulde 18.9 mg benzil alkol içerir.

Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

 • Kas gevşeticiler (LİNKOSOL bu ilaçların etkisini artırabilir).
 • 5.LINKOSOL’in saklanması

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LINKOSOL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi ve üretici:

  Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52 34820 Beykoz / İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.LINKOSOL nedir ve ne için kullanılır?

  • LİNKOSOL, linkomisid grubu bir antibiyotik olan linkomisin içerir.
  • LİNKOSOL ampullerde, renksiz ve berrak çözelti halindedir.
  • LİNKOSOL, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, linkomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
  • -    Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), orta kulak iltihabı, sinüzit.

   - Alt solunum yolu enfeksiyonları: Difteri, akut bronşit, kronik bronşitin bulaşıcı alevlenme dönemleri, akciğer iltihabı ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları.

   - Çeşitli deri enfeksiyonları: Selülit, kıl dibi iltihabı (furonkül), abse, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), enfekte yara, etrafı sınırlı kırmızılık ve şişlik (ödem) ile karakterize iltihabi bir deri hastalığı olan erizipel, lenf düğümü iltihabı (lenfadenit), dolama, meme iltihabı (mastit) ve gangren.

   - Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit), kan iltihabı (septik artrit).

   LİNKOSOL, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi) ve kalp içi yüzeyinin iltihabı

   (endokardit) gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  DEVAMINI OKU

  3.LINKOSOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz LİNKOSOL’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yetişkinlerde, ağır enfeksiyonlarda, her 24 saatte bir ampul (600mg) LİNKOSOL kas içine veya günde 2-3 kez 600 mg - 1000 mg damar içine uygulanır.

  Daha ağır enfeksiyonlarda, bu doz arttırılabilir.

  Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kas içine ve damar içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz LİNKOSOL 'ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz, LİNKOSOL 'ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, LİNKOSOL 'ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz, LINKOSOL 'ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Eğer LİNKOSOL’'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LINKOSOL kullanırsanız

  LİNKOSOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  LİNKOSOL almayı unutursanız:

  Eğer bir LINKOSOL dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LINKOSOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi LINKOSOL de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa LINKOSOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin LİNKOSOL 'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karın ağrısı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.

  • Ağız içinde ya da vajinada pamukçuk (bir mantarın neden olduğu enfeksiyon)

  • Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

 • Kan hücrelerinde azalma; berelere, kanamalara ya da immün sistemin zayıflamasına neden olabilir.
 • Deride büyük çaplı soyulma ve kabarıklıklar oluşması
 • Kardiyak tutulma.
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birisini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Tat alma duyusunda bozulma
 • Deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü
 • Yemek borusunda ülserleşme, boğaz ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Karaciğer enzim seviyelerinde azalma (kan testiyle belli olur)
 • Enjeksiyon yerinde sertleşme, tahriş, abse oluşumu
 • Kulak çınlaması
 • Baş dönmesi
 • Bunlar LINKOSOL’ün hafif yan etkileridir.

  Görülebilecek diğer yan etkiler

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU