İlaç Ara

LOSEFAR 500 mg 21 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
38.72 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
21
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

LOSEFAR 500 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Sefaklor monohidrat 550.72 mg (500 mg sefaklor a eşdeğer)

Yardımcı maddeler

Laktoz hidrus, krospovidon, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat. Kapsül kısmında: İndigo karmin (E132), titanyum dioksit (El71), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOSEFAR nedir ve ne için kullanılır?

2. LOSEFAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LOSEFAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LOSEFAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.LOSEFAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LOSEFAR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya LOSEFAR içindeki etkin veya yardımcı maddelerden birine karşı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

LOSEFAR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbrek yetmezliğiniz varsa

• Penisilinlere veya başka ilaçlara karşı aleıjiniz varsa

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

LOSEFAR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kapsül kınlmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Ağız yolundan aç ya da tok kamına alınabilir fakat gıda maddeleri ile alındığı zaman emilimi artmaktadır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

LOSEFAR’m araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

LOSEFAR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz (süt şekeri) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

LOSEFAR, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

LOSEFAR, indigo karmin (El 32) içerir. Bu madde alerjik reaksiyona sebep olabilir.

• Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasid ilaçlar LOSEFAR5 ın emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri LOSEFAR emilim hızı ve oranı üzerinde etkili değildir.

• Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi LOSEFAR5ın böbreklerden atılımı probenesid ile azalır. Varfarin ve LOSEFAR51 birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı (pıhtılaşma fonksiyonlarının azaldığını gösteren bir test) uzaması görülebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçlan kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.LOSEFAR’in saklanması

LOSEFAR ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve orijinal kutusunda saklayınız. LOSEFAR’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan korunmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOSEFAR’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkanştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

DEVAMINI OKU

2.LOSEFAR nedir ve ne için kullanılır?

LOSEFAR, beyaz ya da sarımsı beyaz toz içeren, turkuaz renkli, sert jelatin kapsüller halindedir. Her kutuda 12 ve 21 kapsül vardır.

LOSEFAR, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

LOSEFAR sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit, tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatürre), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.LOSEFAR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Önerilen günlük doz, her sekiz saatte bir 250 mg5dır. Kapsülleri kırmadan, ezmeden ve çiğnemeden alınız. İlacınızı 3 eşit doz halinde 8 saat ara ile her gün aynı vakitte almaya çalışınız.

Uygulama yolu ve metodu

LOSEFAR ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

LOSEFAR5ın erişkinlerdeki kullanımı ile yaşlılardaki kullanımı arasında kullanım dozu ve sıklığı açısından herhangi bir değişiklik yoktur.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

(Durumunuza göre doz yarı yarıya azaltılabilir).

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer LOSEFAR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

LOSEFAR fdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşın doz belirtileri bulantı, kusma, kann üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşın dozlarda nöbet geçirme olasılığını artırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

LOSEFAR'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LOSEFAR ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm diğer ilaçlar gibi, LOSEFARTn içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LOSEFAR’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada zorluk

• Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızanklık

• Deride ve mukoza mebranlannda (ağız, boğaz ve bazı iç organlann yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu

• Kuvvetsizlik, yorgun düşme

• Yüz ve dudaklan da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)

• V ücutta kanncalanma

• Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LOSEFAR’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatmlmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar

• Eklemlerde ağn, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)

• Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal

• İdrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular

• Deri ve gözlerde sarılık

• Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları

• İdrar miktarında azalma

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Yorgunluk

• Uykusuzluk

• Sinirlilik

• Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık

• Artmış kas kasılmaları

• Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar

• Deride döküntü, kaşmtı

• Kaslarda sertleşme

Bunlar LOSEFAR’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU