İlaç Ara

MAKSIPORIN 1000 mg IM enj.toz içeren 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Yavuz İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
10.65 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MAKSİPORİN 1000 mg IM Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon Kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum olarak) bulunur.

Yardımcı maddeler

% 0,5 lidokain hidroklorür

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAKSIPORIN nedir ve ne için kullanılır?

2. MAKSIPORIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAKSIPORIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAKSIPORIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MAKSIPORIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAKSIPORIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Ürünün içerisinde bulunan etkin ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

•    Bazı tip lokal anesteziklere (ağrı hissedilmemesini sağlayan ilaç) karşı aşın duyarlılığınız varsa,

•    Kalp bloğu demlen bir kalp hastalığınız varsa,

•    Bazı antibiyotiklere (sefazolin, sefalosporin, penisilin veya betalaktam antibiyotikler gibi) alerjiniz varsa. Bu gibi durumlarda acil tıbbi müdahele gerekebilir.

•    İlaç tedavisi sırasında ishal olursanız, (psödomembranöz kolite -bir tür kalın, bağırsak iltihabı- neden olabilir.)

•    Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.

MAKSIPORIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Antibiyotik ilaç tedaviniz uzun sürdüyse,

•    Böbrek fonksiyonlarınızdaki azalma sonucunda idrar miktannız azaldıysa daha dikkatli

ve düşük dozlarda kullanmalısınız. Yüksek dozlarda nöbetlere (kasılmalara) neden olabilir.

•    Kolit (bağırsak iltihabı) veya mide-bağırsak problemleriniz varsa.

•    Kanı sulandırmak için bir ilaç alıyorsanız,

•    K vitamini alıyorsanız,

•    Sizde idrarda glukoz arama tetkikleri yapılıyorsa,

•    Ailevi veya kişisel döküntü ve kurdeşen hikayeniz varsa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAKSIPORIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAKSIPORIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı size bildirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sefazolin, anne sütüne düşük miktarda geçer. Bu nedenle, emziren anneler bu ilacı kullanmamalı veya emzirmeyi durdurmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

MAKSIPORIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MAKSİPORİN sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Probenesid denilen ilaçla birlikte kullanılması durumunda ilacınızın böbreklerden atılım azalarak, ilacm kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol açar, istenmeyen etkiler artabilir.

Kam sulandıran bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında etkisini artırabilir.

idrar atılımım artıran (diüretik) bir ilaçla birlikte kullanıldığında, böbrek bozukluğu

şiddetlenebilir.

Bazı aşılarla (tifo, BCG gibi) birlikte kullanımı aşımn etkisini azaltabilir.

İdrarda yapılan şeker (glukoz arama) testlerinde yalancı pozitif reaksiyona neden olabilir.

Coombs denilen testte pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce annelerine sefalosporin uygulanan yeni doğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir. Laboratuvar testi yaptıracağınız zaman doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MAKSIPORIN’in saklanması

MAKSİPORİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAKSIPORIN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Yukarı Dudullu Mah. Akıncı Sk. No : 14 Yukarı Dudulu – Ümraniye / İstanbul Tel: (0216) 466 55 66 Faks: (0216) 365 52 18

Üretici:

Fako İlaçları A.Ş.

Levent / İstanbul

Çözücü ampul Mefar İlaç San. A.Ş.’de üretilmiştir.

1

   Uygulama yolu ve metodu:

Dozaj ve uygulama yolu, yaşınız ve vücut ağırlığınız, enfeksiyonun türü ve enfeksiyona yol açan organizmanın duyarlılığı göz önüne alınarak doktorunuz tarafından belirlenir.

•    Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların çoğunda günde toplam 25-50 mg/kg’lık doz etkilidir. Doktorunuz bu dozu üç ya da dört eşit doza bölerek uygular. Ağır enfeksiyonlarda doktorunuz günlük toplam dozu 100 mg/kg’a yükseltilebilir. Yeni doğan ve bir aylıktan küçük bebeklerde etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmediğinden, kullanılması önerilmez. Çocuklara aşağıdaki tabloda belirtilen dozlarda verilir.

DEVAMINI OKU

2.MAKSIPORIN nedir ve ne için kullanılır?

MAKSİPORİN bir antibiyotiktir. Her flakon 1000 mg sefazolin ( sodyum olarak) içerir. 1000 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1 flakon ve 3.5 ml % 0.5 lidokain hidroklorür içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda sunulmaktadır.

MAKSİPORİN, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır:

Solunum yolu enfeksiyonları İdrar yolu enfeksiyonlan Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Safra yolu enfeksiyonları Kemik ve eklem enfeksiyonları Genital (cinsel organlar) enfeksiyonlar Septisemi (kanda bakteri bulunması)

Endokardit (kalp zarının iltihabı)

Perioperatif profilaksi (ameliyat öncesi koruma önlemleri için)

DEVAMINI OKU

3.MAKSIPORIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bu ürün yalmzca kas içi yoldan doktorunuz tarafından size uygulanacaktır. Yalnızca çözücü olarak su içeren MAKSİPORİN damar içi yoldan uygulanabilir. Bu ürün, lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlandığından, asla damar içi yoldan verilmemelidir.

Erişkinler

Enfeksiyonun türü

Doz

Uygulama sıklığı

Orta-ağır enfeksiyonlar

500 mg-1 gram

6-8 saatte bir

Duyarlı gram pozitif bakterilerin yol açtığı hafif enfeksiyonlar

250-500 mg

8 saatte bir

Akut, komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonlan

1 gram

12 saatte bir

Pnömokoksik pnömoni (Bir tür akciğer iltihabı)

500 mg

12 saatte bir

Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlar (endokardit, septisemi gibi)1

1 gram-1.5 gram

6 saatte bir

Operasyon sırasında veva koruyucu amaçlı kullanım:

Riskli cerrahi girişimlerde ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemek için aşağıda belirtilen dozlarda doktorunuz tarafından uygulanır:

a.    Ameliyat başlamadan V2-I saat önce, 1 gram uygulanır.

b.Uzun    süreli cerrahi girişimlerde (örneğin 2 saat ya da daha uzun), ameliyat sırasında 500 mg-1 gram uygulanır (uygulama cerrahi girişimin süresine göre ayarlanır).

c.    Ameliyattan sonra 24 saat süreyle her 6-8 saatte bir, 500 mg-1 gram uygulanır.

Operasyon öncesi dozun ameliyat başlangıcından tam 1/2 saat - 1 saat önce verilmesi önemlidir. Ayrıca, MAKSİPORİN gerekirse enfektif mikroorganizmalara en çok maruz kalınacak anlarda yeterli antibiyotik düzeyi sağlamak için ameliyat sırasında uygun aralıklarla uygulanır.

Açık kalp ameliyatı ve protez takılması gibi enfeksiyon oluşmasının ciddi bir sorun oluşturabileceği cerrahi girişimlerde, koruyucu tedaviye operasyondan soma 3-5 gün boyunca devam edilebilir.

Vücut ağırlığı

8 saatte bir ortalama doz

6 saatte bir ortalama doz

4.5 kg

75 mg

55 mg

9.0 kg

150 mg

110 mg

13.6 kg

225 mg

170 mg

18.1 kg

300 mg

225 mg

22.7 kg

375 mg

285 mg

25 mg/kg/gün

Vücut ağırlığı

8 saatte bir ortalama doz

6 saatte bir ortalama doz

4.5 kg

40 mg

30 mg

9.0 kg

75 mg

55 mg

13.6 kg

115 mg

85 mg

18.1 kg

150 mg

115 mg

22.7 kg

190 mg

140 mg

Böbrek vetmezliei olan cocuk

lastalarda doz

Öncelikle doktorunuz ilk dozu normal günlük dozda uygulayacaktır. Çocuğunuzda hafif-orta arasındaki şiddette böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun %60’ını ikiye bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır. Çocuğunuzda orta şiddette böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun %25’ini ikiye bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır. Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun % 10’unu 24 saat aralıklarla uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz klinik gözlemlere dayanarak, yaşımza göre dozunuzu ayarlayacaktır.

size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 11-34 ml/dakika ya da serum kreatininiz

3.1-4.5 mg/dl ise normal dozun yarısı 12 saatte bir size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 10 ml/dakika ya da daha düşük ise veya serum kreatininiz

4.6 mg/dl ya da daha yüksek ise, normal dozun yansı 18-24 saatlik aralarla size verilecektir.

Karaciğer yetmezliği

Tedaviniz sırasında karaciğerle ilgili yan etkiler görülürse doktorunuz tedaviyi kesebilir.

Eğer MAKSlPORİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAKSIPORIN kullanırsanız

Doktorunuzun size verdiği dozu aşmayınız.

MAKSİPORİN ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAKSIPORIN'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAKSİPORİN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MAKSIPORIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın yan etkiler (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yasama olasılığı bulunan yan etkiler):

■    Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST, ALT ya da ALP artışı)

■    Ciltte döküntü, kurdeşen, cilt kızarıklığı,

■    Kanda granüler lökositlerin (bir tür akyuvar) normalden az sayıda bulunma durumu (granülositopeni), kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili),

■    Kan üre azotu artışı,

■    Bulantı, kusma.

Seyrek yan etkiler (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

■    Şok (Kötü hissetme, ağız boşluğunda rahatsızlık, hırıltılı solunum, dışkı yapma isteği, kulak çınlaması, ya da terleme),

■    Aşın duyarlılık reaksiyonlan (nefes darlığı, yaygın ani ateş basması, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, kurdeşen vb.),

■ Pansitopeni (kanda her türdeki hücrelerin sayıca azalması), agranülositoz (bir tür akyuvann sayısının artması) (Başlangıç belirtileri: ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik), hemolitik anemi (kansızlık) (Başlangıç belirtileri: ateş, kanlı idrar, kansızlık belirtileri vb.) ya da trombositopeni (kan pulcuklannda azalma) (Başlangıç belirtileri: deri altmda nokta şeklinde veya daha büyük kanamalar vb.),

■    Sarılık,

■    Ciddi böbrek bozukluğu (akut böbrek yetmezliği gibi),

■    Ciddi kolit (bir tür kaim bağırsak iltihabı) Belirtiler: Kann ağrısı ya da ya da sıklaşan ishal,

■    Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile    seyreden iltihap

(StevensJohnson sendromu) ya da ciltte yaygın kabank kanamalar (    (Lyell sendromu)

Belirtiler: Ateş, baş ağnsı, artralji (eklem ağrısı), ciltte ya    da ağız içinde

kızarıklık/kabarıklık ya da ciltte gergin his/yanma duygusu/ağnsı,

■    Zatürre (İnterstisyel pnömoni ya da PIE sendromu) Belirtiler: Ateş, öksürük, nefes almada güçlük, anormal akciğer röntgeni ve eozinofili (bir tür alerji hücre sayısında artış) ile görülür,

■    Kaşıntı, ateş, şişlik,

■    Kan kreatinininde artış (böbrek fonksiyonlarını gösteren bir kan tahlili),

■    İştahsızlık, diyare,

■    Ağız içinde iltihap, mantar enfeksiyonu,

■    K vitamini eksikliği (kanama eğilimi), B vitamini eksikliği (ağız içi    ve dilde yaralar,

iştahsızlık veya sinir iltihabı),

■    Baş ağrısı, sersemlik, genel yorgunluk.

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

■    Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek dozlarda verildiğinde havale gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ortaya çıkabilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU