İlaç Ara

MAXTHIO %0.25 30 gr merhem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MAXTHİO %0.25 merhem Deri yüzeyine uygulanır.

Etken Madde

30 g’lık tüpte;

Tiyokolşikosid………..75 mg

Yardımcı maddeler

Metil paraben, etil paraben, propil paraben, tween 80, sodyum lauril sülfat, spermaceti, setil alkol, lanolin hydrous, sodyum aljinat, stearik asit, dimetikon, lavanta esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAXTHIO nedir ve ne için kullanılır?

2. MAXTHIO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAXTHIO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAXTHIO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MAXTHIO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAXTHIO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•    Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

•    Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığınız varsa,

•    Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

Ayrıca, MAXTHİO’nun 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

MAXTHIO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşın duyarlık meydana gelebilir).

Bu uyarı geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAXTHIO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MAXTHIO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MAXTHIO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün etil paraben, metil paraben, propil paraben içerir. Bu maddeler, aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Lanolin hydrous ve setil alkol içerir. Bu maddeler lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MAXTHIO’in saklanması

MAXTHİO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAXTHIO’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAXTHIO’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad, No:I 34303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Fax: 0212 697 00 24

İmal yeri:

Deva Holding A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi,

Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 32 Karaağaç -Çerkezköy/TEKIRDAĞ

DEVAMINI OKU

2.MAXTHIO nedir ve ne için kullanılır?

MAXTHIO, tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 30 g’lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin madde bulunur.

MAXTHİO esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.MAXTHIO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 2-3 defa uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Deri yüzeyine ağrılı bölgeye sürülerek uygulanır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

MAXTHİO’nun yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile İlgili veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MAXTHİO’nun böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Eğer MAJCTHİO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daba fazla MAXTHİO'yu kullandıysanız:

MAXTHİO ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAXTHIO'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

MAXTHIO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MAXTHIO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MAXTHİO’yu kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Kaşıntı, döküntü, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşırı duyarlılık tepkisi Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAXTHİO’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Sersemlik, uyuklama hali

•    Aleıjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Bulantı

•    Kusma

•    İshal

•    Mide ağrısı

Bunlar MAXTHİO’nun hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU