İlaç Ara

MECORLONG 100 mg kontrollü salımlı 30 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MECORLONG 100 mg Kontrollü Salimli Film Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Metoprolol süksinat

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz PH 101, metilselüloz 15 mPa.s, gliserol, mısır nişastası, etilselüloz 100 mPa.s, magnezyum stearat, isopropanol, aseton, hidroksipropilmetilselüloz, mikrokristalin selüloz, magrogol stearat 40, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MECORLONG nedir ve ne için kullanılır?

2. MECORLONG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MECORLONG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MECORLONG’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MECORLONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MECORLONG’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Metoprolol süksinata veya MECORLONG’un bileşiminde bulunan yardımcı    maddelerden
 • herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı    alerjiniz

  varsa,

 • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
 • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).

  MECORLONG’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • • Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,

  • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,

  • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,

  • Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza MECORLONG kullandığınızı söyleyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MECORLONG’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MECORLONG’u aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe MECORLONG’u hamilelikte kullanmayınız.

  Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız MECORLONG’u gerekli olmadıkça kullanmayınız.

  Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  MECORLONG tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayınız.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar MECORLONG tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;

  • Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatlan/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),

  Klonidin ve MECORLONG’u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, MECORLONG’u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. MECORLONG’u tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “MECORLONG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.

  • Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),

  • Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),

 • Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),
 • Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
 • Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
 • Terbinafın (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
 • • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),

 • Diğer beta blokerler (örn: göz damlaları),
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar)
 • Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),
 • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),

 • Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
 • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
 • Simetidin (Midede asit üretimini azaltan bir ilaç),

• Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MECORLONG’in saklanması

MECORLONG ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. MECORLONG 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MECORLONG’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Ruhsat Sahibi: Actavis Group PTC ehf./İZLANDA adına Actavis İlaçları A.Ş.

Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent-Şişli / İstanbul Üretim Yeri:

Intas Pharmaceuticals Ltd.

Plot no. 457/458, Sarkhej-Bavla Highway,Matoda 382 210, Ta1.: Sanand, Ahmadabad, Hindistan

DEVAMINI OKU

2.MECORLONG nedir ve ne için kullanılır?

MECORLONG, beyaz renkli, oval, bikonveks, her iki tarafı çentikli tablettir.

MECORLONG, 20, 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. MECORLONG aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için

- kalp yetmezliğinde

- bazı çarpıntılarda

- düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde

MECORLONG daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. MECORLONG’un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. MECORLONG aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.MECORLONG nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MECORLONG’u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MECORLONG kontrollü salimli film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

MECORLONG ağızdan alınır.

Tabletler bölünerek alınabilir.

Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer MECORLONG 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MECORLONG kullanırsanız

Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmi ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.

Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.

Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçlan ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.

Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.

Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

MECORLONG 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MECORLONG'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MECORLONG ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Doktorunuz ile görüşmeden MECORLONG tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alimim aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn: çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tum ilaçlar gibi MECORLONG’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın    : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:    100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk

Yaygın olmayan:

Depresyon, konsantrasyon bozuklukları, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, karıncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağrısı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık hissi, kilo alma

Seyrek:

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni), sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete), iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG’de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (allerjik) reaksiyonları, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşın terleme, saç dökülmesi

Çok seyrek:

Unutkanlık/hafıza zayıflığı Bilinmiyor:

Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması (hepatit), eklem ağrısı, kas krampları

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU