İlaç Ara

MEDIAVEN 10 mg 100 tablet {8699708010552}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
163.98 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MEDIAVEN 10 mg Tablet Ağız yoluyla kullanılır.

Etken Madde

Her bir tablet 10 mg Naftazon içerir.

Yardımcı maddeler

Dibazik kalsiyum fosfat, Mikrokristalize selüloz, Mısır nişastası, Sodyum karboksimetil, Talk, Kolloidal silikon dioksid, Magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MEDIAVEN nedir ve ne için kullanılır?

2. MEDIAVEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MEDIAVEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MEDIAVEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MEDIAVEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEDIAVEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

S İlacın herhangi bir bileşenine aşın duyarlıysanız, S Akut pankreas iltihabı mevcutsa.

MEDIAVEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer karaciğer ya da böbrek yetmezliği durumu varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEDIAVEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MEDIAVEN yemek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MEDIAVEN’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

MEDIAVEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MEDIAVEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MEDIAVEN’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MEDIAVEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbul

Üretim Yeri: Drosspharm AG, İsviçre adına, Heinz Haupt Pharma GmbH & Co. KG, Almanya

DEVAMINI OKU

2.MEDIAVEN nedir ve ne için kullanılır?

MEDIAVEN, naftazon içermektedir. Bu madde varislere karşı kullanılan ilaçlar grubuna aittir.

Her kutuda her biri 10 tablet içeren 3 blister ile toplam 30 tablet veya her biri 10 tablet içeren 10 blister ile toplam 100 tablet bulunan formda kullanıma sunulmaktadır.

Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

S Kronik toplardamar yetmezliği (varis ve varis öncesi belirtiler, ağır bacak ve gece

ödemi), S Hemoroid,

S Yüzeysel toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu (süperfisiyal tromboflebit),

DEVAMINI OKU

3.MEDIAVEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise, 1 ay boyunca, günde 3 kez 1 tablet şeklinde kullanılır. Devam tedavisi olarak günde 2 kez bir tablet, hekimin önerdiği süre boyunca kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

MEDIAVEN, ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar su ile yutulur.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ileri derecede dikkat ile kullanılmalıdır. Aynı şekilde, böbrek yetersizliğinin Naftazon'un farmakokinetik parametrelerine etkisi bilinmediği için böbrek fonksiyonları yetersiz hastalarda da dikkatli olunmalıdır

Eğer MEDIAVEN' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEDIAVEN kullanırsanız

Deneysel çalışmalar, Naftazon'un non-toksik olduğunu göstermiştir. Kullanımda bulunan 10 ve 30mg tablet formları ile yapılan yüksek doz çalışmalarda da herhangi bir toksik etkiye rastlanmamıştır. İnsanlarda bugüne kadar bildirilen bir yüksek doz raporu yoktur.

MEDIAVEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEDIAVEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MEDIAVEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MEDIAVEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

- Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.

Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla

Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla

Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla

Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla

Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Seyrek görülen yan etkiler:

Mide bağırsak şikayetleri (midenin hemen üzerindeki bölgede ağrı şeklinde), baş ağrısı, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, cilt reaksiyonları raporlanmıştır.

Bunlar MEDIAVEN'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU