İlaç Ara

METIGAST 140 mg yumuşak kapsül (40 kapsül)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı
22.8 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
40
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KULLANMA TALİMATI

METİGAST 40 mg yumuşak kapsül

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her yumuşak kapsül 40 mg simetikon içerir.

Yardımcı

maddelerJelatin (sığır kaynaklı), gliserol, sodyum metil parahidroksibenzoat (E219), sarı demir oksit (E172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.METİGAST nedir ve ne için kullanılır?

2.METİGAST’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.METİGAST nasıl kullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5.METİGAST’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 

2.METİGAST’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METİGAST’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Simetikona veya METİGAST içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine

karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa.

METİGAST’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

METİGAST tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen

doktorunuza danışınız.

METİGAST’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

METİGAST’ın yiyeceklerle ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında METİGAST kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer  hamile iseniz hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve METİGAST kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METİGAST’ı emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

METİGAST araç ve makine kullanımı üzerine etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır.

METİGAST’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu

taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

METİGAST’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

METİGAST yardımcı madde olarak sodyum metil parahidroksibenzoat

(E219)

içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz  METİGAST levotiroksin içeren ilaçlar birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

METİGAST’ın saklanması

METİGAST’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra METİGAST’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz METİGAST’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç San ve Tic A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim yeri:

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı 14.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

1.METİGAST nedir ve ne için kullanılır?

METİGAST şeffaf PVC/ PVDC-Alu blister içinde ambalajlanır. Her karton kutu kullanma

talimatı ile birlikte 100 adet yumuşak kapsül içerir.

METİGAST etkin madde olarak 40 mg simetikon içerir.

METİGAST sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz

gidericidir.

METİGAST, gaz, şişkinlik, abdominal distansiyon intestinal ilişkili diğer semptomların giderilmesinde antiflatulan olarak kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.METİGAST nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

METİGAST doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda

kullanılması gerekmektedir:

Mide-bağırsakta gazla ilişkili belirtilerde:

Yaş

Tek doz

Kullanım sıklığı

Erişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklar

METİGAST yumuşak kapsül (80 mg simetikon) Günde 3 ya da 4 kez

2 g'a kadar dozlarda değişik antasidlerle kombine olarak sıklıkla kullanılmasına karşın,

doktor tavsiyesi olmaksızın kullanılan günlük dozun 500 mg’ı geçmemesi önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

METİGAST ağız yoluyla uygulanır.

METİGAST yemekle birlikte veya yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Gerek duyulması halinde yatmadan önce de alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım:

6 yaşın altındaki çocuklarda METİGAST yutma güçlüğü nedeniyle kullanılmamalıdır.

Diğer yaş grupları için uygulama yolu ve metodu bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer METİGAST’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METİGAST kullandıysanız:

METİGAST’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı

ile konuşunuz.

METİGAST’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

METİGAST ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

İlk önce doktorunuzla konuşmadan METİGAST almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı

üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

5.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi METİGAST’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa,

METİGAST’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağızın veya boğazın

yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METİGAST’a karşı ciddi alerjiniz (aşırı

duyarlılık) var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Baş ağrısı
  • İshal
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Mide ağrısı
  • Burun akıntısı

Bunlar METİGAST’ın hafif yan etkileridir

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEVAMINI OKU