İlaç Ara

MINAMOL PLUS 250 mg/5 ml oral süspansiyon 150 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
13.8 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MİNAMOLPLUS 250 mg/5 ml oral süspansiyon

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml süspansiyon 250 mg parasetamol içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MINAMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. MINAMOL PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MINAMOL PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MINAMOL PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MINAMOL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MINAMOL PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

 • •  Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliği varsa.

 • Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden k ontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyYnUyQ3NRM0FyYnUyYnUy

  MINAMOL PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Anemi (kansızlık) varsa,

 • •  Akciğer hastalığı varsa,

 • •  Karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu varsa,

 • •  Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,

 • •  Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

 • •  Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • •   Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

 • •   Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • •   Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • •   Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • •   Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • •   Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • 3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  MİNAMOL PLUS, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MINAMOL PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MINAMOL PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Parasetamolün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MİNAMOL’ün emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

  Bu bel ge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyYnUyQ3NRM0FyYnUyYnUy

  MINAMOL PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MİNAMOL sorbitol ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  MİNAMOL metil parahidroksibenzoat içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

  MİNAMOL sunset yellow (çözünen) ve karmoizin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MİNAMOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • •  Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

 • •  Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • •  Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • •  Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • •  Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • •  Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • •  Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • •  Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • •  Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • 5.MINAMOL PLUS’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MINAMOL PLUS’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MINAMOL PLUS’i kullanmayınız.

  Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

  “Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

  Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

  Ruhsat Sahibi:

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Bağcılar/İstanbul

  Üretim Yeri:

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Kapaklı/Tekirdağ

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyYnUyQ3NRM0FyYnUyYnUy

  DEVAMINI OKU

  2.MINAMOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  MİNAMOL PLUS, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde her bir ölçeğinde (her 5 ml'de) 250 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. MİNAMOL PLUS, 150 ml amber renkli şişede sunulmaktadır.

  DEVAMINI OKU

  3.MINAMOL PLUS nasıl kullanılır ?

  6 saatte bir 10-15 mg/kg/doz (30 kg üstü çocuklarda bir defada maksimum 500 mg), günlük maksimum doz 60 mg/kg (30 kg üstü çocuklarda günlük maksimum 2 gram) olarak önerilir. Minimum doz aralığı 4 saat olmalı ve günde 4 defadan fazla verilmemelidir

  Yetişkinler için:

  Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için tavsiye edilir.

  En uygun parasetamol dozu 500 mg-l gr arasındadır (10-20 ml; 2-4 ölçek), günlük en fazla doz 4 gr parasetamolü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir. Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üst üste) günden daha uzun kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan Bu belgea 5r0a7s0e staamlı Eolelk dtronziku İnmuzan K 2an0u0nu0 u ymarıncıa ealekmtroanmik oalsarıa k iemrzeaklainrm ış tır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol . .

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyYnUyQ3NRM0FyYnUyYnUy

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. MİNAMOL PLUS'ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

  Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız.

  MİNAMOL PLUS sulandırılmadan kullanılır. Hekim MİNAMOL PLUS'ın seyreltilmesini önerdiği takdirde yerine MİNAMOL 120 mg/5 ml Oral Süspansiyon kullanılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler için MİNAMOL 120 mg/5 ml Oral Süspansiyon kullanınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat doz kuvveti ve sıklığı zayıf, hareketsiz yaşlılarda azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer MİNAMOL PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MINAMOL PLUS kullanırsanız

  Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. MİNAMOL aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

  MİNAMOL PLUS 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MINAMOL PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MINAMOL PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi MINAMOL PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  :10 hastanın en az birinde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bu belÇge o50k70s seayıre Eklektronik İmza K:a1nu0n.u0 u0ya0 nhca selteakntroıni kb oilarriankd imezna lanzm gıştöırr. üDloebmilainr h. ttp://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyYnUyQ3NRM0FyYnUyYnUy

  Bilinmiyor

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa MINAMOL PLUS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MİNAMOL PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın görülen yan etkiler
 • •  Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde

 • Yaygın görülen yan etkiler
 • •  Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

 • •   Baş ağrısı

 • •  Baş dönmesi

 • •  Uyuklama

 • •  Uyuşma (parestezi)

 • •  Üst solunum yolu enfeksiyonu

 • •  Bulantı

 • •   İshal (diyare)

 • •  Hazımsızlık,sindirim bozukluğu (dispepsi)

 • •   Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

 • •   Karın ağrısı

 • •  Kabızlık (konstipasyon)

 • •  Kusma

 • •  Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı

 • •  Yüz ödemi

 • •  Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • •   Denge bozukluğu

 • •   Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)

 • •   Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)

 • •   Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)

 • Seyrek görülen yan etkiler
 • •   Deri döküntüsü

 • •   Kurdeşen (ürtiker)

 • Bu belge 507K0 sayşıılnı Etlıe ktronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyYnUyQ3NRM0FyYnUyYnUy

 • •   Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize aksantematöz püstülozis)

 • •   Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)

 • •   El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

 • •   Alerjik ödem

 • •   Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

 • •   Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)

 • •   Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli yada ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)

 • Çok seyrek görülen yan etkiler
 • •   Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))

 • •   Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)

 • •   Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)

 • •   Ateş

 • •   Asteni (kronik yorgunluk)

 • •   Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)

 • •   Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi

 • •   Alerji testi pozitif

 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • •   Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU