İlaç Ara

MIOSTAT 0.01 mg 12 x 1.5 ml enj.solüsyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
224.64 TL [ 22 Şubat 2019 ]
Ambalaj Miktarı
12
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MIOSTAT %0.01 Steril İntraoküler Solüsyon Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

0.10 mg/ml karbakol içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür, sodyum asetat, sodyum sitrat, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MIOSTAT nedir ve ne için kullanılır?

2. MIOSTAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MIOSTAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MIOSTAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MIOSTAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIOSTAT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer karbakol veya MIOSTAT’ın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise

MIOSTAT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• İris iltihabınız (gözünüzün renkli kısmının akut veya kronik iltihaplanması) var ise,

Ciddi kalp yetmezliğiniz var ise, Astımınız var ise, Sindirim ile ilgili ülseriniz var ise, Anormal tiroid fonksiyonlarınız var ise, Mide veya bağırsak spazmınız var ise, İdrar yolu tıkanıklığınız var ise, Parkinson hastalığınız var ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

MIOSTAT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Ürün önerildiği şekilde uygulandığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Göz ameliyatınızdan sonra geçici bulanık görme oluşabilir. Görüşünüz normale dönünceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

Diğer ilaçları ile birlikte kullanımı

MIOSTAT anestezi esnasında kullanılan bazı kas gevşeticilerin veya kardiyak glikozitlerin (digoksin gibi) etkilerini etkileyebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MIOSTAT’in saklanması

MIOSTAT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Doktorunuz veya hemşireniz MIOSTAT’in saklama koşullarını bilmektedirler.

8-30°C arasında saklanmalıdır.

MIOSTAT açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MIOSTAT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MIOSTAT’i kullanmayınız.

Kullanılmayan ürün veya çöpe atılacak ürünler lokal gereklilikler doğrultusunda atılmalıdır.

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için, lütfen Ruhsat Sahibi ile temasa geçiniz.

Ruhsat Sahibi: Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Cad. Acarlar İş Mrk. No: 12 C-Blok K:5 Kavacık 34805

Beykoz / İSTANBUL

Üretici: Alcon Laboratories Inc.

6201 South Freeway Fort Worth 76134

Texas / ABD

DEVAMINI OKU

2.MIOSTAT nedir ve ne için kullanılır?

MIOSTAT hızlı ve tam gözbebeği büzüşmesinin istenildiği göz ameliyatları esnasında kullanılır. Maksimum büzüşme genellikle uygulamadan sonraki bir kaç dakika içinde olur.

MIOSTAT sadece göz ameliyatları esnasında kullanılan berrak, renksiz bir çözeltidir.

Farmakoterapotik grup: Antiglokom ürünü ve miyotik

Her bir kutuda 1 flakon bulunur.

Her bir hastane ambalajında 12 flakon bulunur.

DEVAMINI OKU

3.MIOSTAT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MIOSTAT, sadece doktorunuz tarafından uygulanacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Göz ameliyatı esnasında gözün ön kamarasına en fazla 0.5ml MIOSTAT enjekte edilir. MIOSTAT'ın nasıl enjekte edildiği ile ilişkili daha fazla sorularınız için doktorunuza danışınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Güvenlilik ve etkililik verilerinin yetersizliği sebebiyle çocuklarda MIOSTAT kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer MIOSTAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MIOSTAT kullanırsanız

MIOSTAT sadece doktorlar tarafından uygulanır. Dozlamaya doktor karar verir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MIOSTAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MIOSTAT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• retinanın damar tabakasından ayrılması

• gözün ön kamarasının iltihaplanması

• göz iltihaplanması

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MIOSTAT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• kornea harabiyeti

• üveanın iltihaplanması

• bulanıklaşma

• korneal ödem

• bulanık görme

• midede rahatsızlık

• bulantı

• kusma

• baş ağrısı

• kirpik kası spazmı

• kirpik diplerinde kanlanma

• göz kapağının içinde kanlanma

• ışığa karşı hassaslık

• göz bebeği damarlarında bozulma

• yüzde kızarıklık

• karın ağrısı

• aşırı terleme

• idrar sıkışması

Bunlar MIOSTAT'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU