İlaç Ara

MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ml 10 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biosel İlaç Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Satış Fiyatı
19.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL Ampul Sadece damar İçi kullanım içindir.

*

Etken Madde

   10 ml’lik ampul’de 0.84 g sodyum bikarbonat içerir.

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MOLAR SODYUM BIKAR. nedir ve ne için kullanılır?

2. MOLAR SODYUM BIKAR.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MOLAR SODYUM BIKAR. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MOLAR SODYUM BIKAR.’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MOLAR SODYUM BIKAR. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MOLAR SODYUM BIKAR.’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Metabolizma veya solunum sisteminde asit-baz dengesizliğiniz varsa (metabolik veya respiratuvar alkaloz),

• Kan basıncınız yüksekse (hipertansiyon),

• Ödeminiz varsa,

• Kalbiniz vücudunuza ihtiyacı olan kanı pompalayamıyorsa (konjestif kalp yetmezliği),

• Böbrek taşı hikayesi ile birlikte potasyum eksikliğiniz varsa veya serum kalsiyum seviyesiniz düşükse,

• Solunum yetersizliğiniz varsa (hipoventilasyon),

• Klor eksikliğiniz varsa veya serum sodyum seviyesiniz yüksekse.

MOLAR SODYUM BIKAR.’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Hamileyseniz

• Emziriyorsanız

MOLAR SODYUM BIKAR.’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle besinlerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tıbbi zorunluluk olmadıkça gebelik süresince kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Damar yoluyla bu ilaç veriliyorsa, emzirmeyiniz

Araç ve makina kullanımı

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ün araç ve makine kullanımına etkisi bulunm amaktadı r.

MOLAR SODYUM BIKAR.’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ampulde 230 mg sodyum ihtiva eder Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

• Kortikosteroid ve kortikotropin (ömeğin eklem iltihabı (artrit) tedavisi için kullanılır.)

• Tetrasiklinler özellikle de doksisiklin (antibiyotik)

• Kinidin (kalp rahatsızlığı için kullanılır),

• Amfetamin,

• Efedrin (burun tıkanıklığı için kullanılan spreylerde bulunabilir.) Psödoefedrin (ömeğin gribal enfeksiyonda kullanılan ilaçlann içeriğinde bulunabilir.)

• Bumetamid, etakrinik asit, furosemid ve tiyazidler gibi potasyum düzeyini azaltan diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)

• Potasyum destekleyici ürünler

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

5.MOLAR SODYUM BIKAR.’in saklanması

MOLAR SODYUM BIKARBONA T BİOSEL AMPUL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çökelme olursa kullanmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MOLAR SODYUM BIKAR.’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MOLAR SODYUM BIKAR.’i kullanmayınız.

Bu preparat yoğun diz içerdiğinden partikül görülebilir, bu durumdaki ampuller kullanılmamalıdır. Ruhsat Sahibi ve Üretici:

Adı    :Osel İlaç San. ve Tic A.Ş

Adresi    : Akbaba Köyü Fener Cad. No: 52

Tel

Fax

E-mail

34820 Beykoz/İSTANBUL : (0216) 320 45 50 (Pbx)

: (0216) 320 41 45 :osel@ose1.com.tr

DEVAMINI OKU

2.MOLAR SODYUM BIKAR. nedir ve ne için kullanılır?

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL, etkin maddesi olarak sodyum bikarbonat içeren bir ampuldür. Her 10 ml'sinde 0.84 g sodyum bikarbonat içeren 10 ml x 10 ampul ve 10 ml X 100 ampullük kutularda piyasaya verilmiştir

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL, kalp durması (kardiyak arrest) sonrasında, vücut pH’sını normale döndürmek için kullanıl m aktadır. Kalp duıması esnasında vücutta aşırı miktarda asit ortaya çıkar ve sodyum bikarbonat enjeksiyonu ile artan asit miktan normale döndürülür

DEVAMINI OKU

3.MOLAR SODYUM BIKAR. nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygulama dozu kandaki asit miktanna bağlı olarak değişmektedir.

Yaygın başlangıç dozu vücut ağırlığının kg'ı başına 1 mmol'dür. Bu ifade vücut ağırlığınız 50 kg ise, size 50 x 1 - 50 mmol MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece damar içi kullanım içindir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuk dozu: yaygın doz yavaş intravenöz enjeksiyon ile 1 mmol/kg’dır.

Prematüre bebeklerde ve yeni doğanlarda % 4,2‘lik solüsyonları kullanılabilir veya %

8,4'lük solüsyon 1:1 oranda % 5'lik dekstroz çözeltisi ile seyreltilebilir.

Yaşlılarda kullanımı

Geriyatrik hastalarda yetişkin dozu kullanımı uygundur

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği ile ilgili olarak yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Fğer MOLAR SODYUM BİKARBONA T BİOSEL AMPUL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MOLAR SODYUM BIKAR. kullanırsanız

MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL'ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MOLAR SODYUM BIKAR.'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MOLAR SODYUM BIKAR. ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Geçerli değildir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MOLAR SODYUM BIKAR.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşın hassasiyet

• Kas kasılması

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Serum potasyum düzeyinde azalma veya serum asit-baz dengesizliği (alkaloz)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Gerginlik hissi

Bunlar MOLAR SODYUM BİKARBONAT BİOSEL AMPUL’ün zayıf yan etkileridir

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU