İlaç Ara

MONAX 10 mg 90 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
214.56 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
90
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MONAX 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

: 10 mg montelukast (10.4 mg montelukast sodyum olarak) İçerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz (E 463), magnezyum stearat

Film kaplama: Polivinil alkol, titanyum dioksit (El 71), talk, lesitin, xanthan gum, sarı demir oksit (El 72), kırmızı demir oksit(E172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MONAX nedir ve ne için kullanılır?

2. MONAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MONAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MONAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MONAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MONAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Montelukast veya ilacm herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız var ise),
 • MONAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral MONAX akut astım ataklanmn tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. MONAX doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlannın yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, MONAX alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağn kesici diğer ilaçlan kullanmamaya çalışın.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  MONAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MONAX 10 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, MONAX almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu dönemde MONAX kullanıp kullanmayacağınızı değerlendirecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MONAX’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, MONAX almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  MONAX’ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. MONAX ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastalann araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  MONAX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MONAX laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her <doz>unda 1 mmol (23 mg)‘dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar MONAX’ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya MONAX diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, MONAX’a başlamadan önce bunlan doktorunuza söyleyiniz:

  • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)

  • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)

  • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

  • gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.MONAX’in saklanması

  MONAX ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nem ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MONAX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MONAX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi;

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

  Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212)339 11 99

  Üretim yeri:

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkanştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288)427 14 55

  .tarihinde onaylanmıştır.

  DEVAMINI OKU

  2.MONAX nedir ve ne için kullanılır?

  MONAX lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir.

  MONAX steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir. Çalışmalar MONAX’ın çocukların büyüme hızım etkilemediğini göstermiştir (astım ve aleıjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ıleriki bölümlerde yer almaktadır).

  MONAX inatçı astımın tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir.

  Astım:

  MONAX 15 yaş ve daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

  MONAX’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız

  Alerjik Rinit:

  MONAX aleıjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. MONAX 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel aleıjik rinit ve pereniyal aleıjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

  MONAX, bej renkli köşeleri yuvarlatılmış kare tablettir. 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 10 mg montelukast içerir.

  Astım nedir?

  Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

  • Öksürük

  • Hırıltılı solunum

  • Göğüs sıkışması

  • Nefes darlığı

  Alerjik rinit nedir?

  • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
  • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki aleıjenler ile tetiklenir.
  • • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

   - Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

   - Hapşınk

  DEVAMINI OKU

  3.MONAX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Astımlı çocuklar (15 yaş ve üzeri):

  Uygulama yolu ve metodu

  • MONAX'ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz,

  • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtancı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.

  • MONAX’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklannın tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

  • Astım atakları için çocuğunuzun kurtancı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

  • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlanm çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

  Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli erişkinlerde (15 yaş ve üzeri):

     MONAXT günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.

 • MONAX‘ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.
 • • Öğün zamanlanndan bağımsız olarak verebilirsiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • MONAX sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için MONAX 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için MONAX 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer MONAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MONAX kullanırsanız

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar abdominal ağn, uyku hali, susama, baş ağnsı, kusma ve hiperaktivitedir.

  MONAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MONAX'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MONAX ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

  Eğer MONAX almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımmızı tedavi edebilir.

  MONAX'ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. MONAX astımmızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi MONAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  • abdominal ağrı

  • baş ağnsı

  MONAXTn yan etkileri genellikle hafiftir ve MONAX ile tedavi edilen hastalarda yan plasebo (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın :    10 hastadan en az l’inde görülür.

  Yaygın :    100 hastadan 1-10’unda görülür.

  Yaygın olmayan :    1000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Seyrek :    10.000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Çok seyrek :    10.000 hastanm birinden az görülür.

  Aynca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir.

  Çok yaygın:

  - Üst solunum yolu enfeksiyonu

  Yaygın:

  - Diyare, bulantı, kusma

  - Döküntü

  - Ateş

  Yaygın olmayan:

  - Alerjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma ve yutma

  zorluğu yaratabilir)]

  - Davranış ve ruh hali değişiklikleri (kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, irritabilite, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranışlar ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon]

  - Baş dönmesi, uyuklama, karıncalanma/uyuşma nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler]

  Burun kanaması

 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık
 • Morluklar, kaşıntı, ürtiker
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları
 • Yorgunluk, kendini iyi hissetmeme,    şişlik
 • Seyrek:

 • Kanama eğiliminde artış
 • Titreme
 • Çarpıntı
 • Çok seyrek:

  - Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek)

 • Disoryantasyon
 • - İntihar düşüncesi ve davranışı (İntihar dahil)

 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Cildin altında en olarak incik    kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca
 • ağnyan kırmızı şişlikler (eritema noduzum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonlan (eritema multiforme)

  Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya kanncalanma, akciğer semptomlannda kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylannın kombinasyonlannı içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU