İlaç Ara

MUSCOMED % 0.25 30 gr merhem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MUSCOMED % 0.25 MERHEM Deri yüzeyine uygulanır.

Etken Madde

30 g’lık tüpte;

Tiyokolşikosid 75 mg

Yardımcı maddeler

: Polisorbat 80, hidrojenize lanolin, setil alkol, setil ester vaks, stearik asit, metil parahidroksibenzoat, etil parahidroksibenzoat, sodyum alginat, sodyum lauril sülfat, ıhlamur esansı, saf su

T Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MUSCOMED nedir ve ne için kullanılır?

2. MUSCOMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MUSCOMED nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MUSCOMED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MUSCOMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSCOMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığınız varsa,
 • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.
 • Ayrıca, MUSCOMED’in 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  MUSCOMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşın duyarlık meydana gelebilir).

  Bu uyan geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MUSCOMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MUSCOMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Nadir olarak uyuklama vakalan bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  MUSCOMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat ihtiva eder. Bu maddeler, ürtiker ve bronkospazm ile eşlik eden kontakt (temas) dermatit gibi alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün hidrojenize lanolin ve setil alkol içerir. Bu nedenle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

  5.MUSCOMED’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSCOMED’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUSCOMED’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.

  Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34212,

  Güneşli, Bağcılar, İstanbul Tel:+90 212 474 70 50 Faks: +90 212 474 09 01

  Üretim yeri:

  Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Küçükkanştıran 39780 Lüleburgaz Kırklareli

DEVAMINI OKU

2.MUSCOMED nedir ve ne için kullanılır?

MUSCOMED, tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 30 g’lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin madde bulunur.

DEVAMINI OKU

3.MUSCOMED nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 2-3 defa uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Deri yüzeyine ağrılı bölgeye sürülerek uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

MUSCOMED’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

MUSCOMED’in böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Eğer MUSCOMED’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSCOMED kullanırsanız

MUSCOMED 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUSCOMED'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

MUSCOMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MUSCOMED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MUSCOMED’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Kaşıntı, döküntü, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşın duyarlılık tepkisi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUSCOMED’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Sersemlik, uyuklama hali
 • Aleıjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Mide ağrısı
 • Bunlar MUSCOMED’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU