İlaç Ara

MUSFIXA %0.25 30 G merhem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MUSFİXA %0.25 merhem

Deri yüzeyine uygulanır.

Etken Madde

30 g’lık tüpte;

Tiyokolşikosid 0.075 g

Yardımcı maddeler

:Vazelin likit, vazelin flant, setostearil alkol, makragol setostearil eter, metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), propilen glikol (El 520), lavanta esansı, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MUSFIXA nedir ve ne için kullanılır?

2. MUSFIXA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MUSFIXA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MUSFIXA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MUSFIXA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSFIXA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kas veya kasların görev yapmaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,

• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

Ayrıca, MUSFİXA’nm 15 yaşm altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

MUSFİXA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanmanız durumunda (aşırı duyarlılık meydana gelebilir).

Bu uyarı geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUSFIXA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUSFIXA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MUSFIXA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat ihtiva e maddeler, ürtiker ve bronkospazm ile eşlik eden kontakt dermatit gibi alerjik reaks (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

der. Bu iyonlara


Setostearil alkol içerir. Bu nedenle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

Propilen glikol içerir. Bu nedenle ciltte irritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.MUSFIXA’in saklanması

MUSFİKA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSFIXA’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUSFIXA’i kullanmayınız.

yınız.

Ruhsat Sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dümenler Cad. No: 19 Bağcılar / İstanbul Üretim Yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

DEVAMINI OKU

2.MUSFIXA nedir ve ne için kullanılır?

MUSFİXA, tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 30 g’lık alüminyum tüp içinde 75 mg etkin madde bulunur.

MUSFİXA esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.MUSFIXA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 2-3 defa uygulanır

Uygulama yolu ve metodu

Deri yüzeyine ağrılı bölgeye sürülerek uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

MUSFİXA’nın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MUSFİXA’nın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve eti ilgili veri yoktur.

Eğer MUSFÜCA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSFIXA kullanırsanız

MUSFİXA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUSFIXA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUSFİXA ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MUSFIXA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUSFİXA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kaşıntı, döküntü, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşırı duyarlılık tepkisi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUSFİXA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik, uyuklama hali

• Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

z var ise

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Mide ağrısı

Bunlar MUSFİXA’nm hafif yan etkileridir.

DEVAMINI OKU