İlaç Ara

MUSFIXA 4 mg 20 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MUSFİXA 4 mg kapsül Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

:Her bir kapsül, 4 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

:Laktoz manohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearat, jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MUSFIXA nedir ve ne için kullanılır?

2. MUSFIXA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MUSFIXA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MUSFIXA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.MUSFIXA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSFIXA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

  • Kas veya kasların görev yapmaması(kasılamaması) durumu varsa,
  • Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız
  • Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

varsa,

Ayrıca, Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

MUSFIXA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

• İlacın kullanımı sırasında ishal görülür ise,

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse! lütfen doktorunuza danışınız.

MUSFIXA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUSFIXA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MUSFIXA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir MUSFİXA 4 mg kapsülde 222.85 mg laktoz monohidrat bulunmaktadır.Eğ önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

er daha bu tıbbi


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• MUSFİXA’nm kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması

durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı olunmalıdır.

dikkatli


Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

5.MUSFIXA’in saklanması

MUSFİXA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklay nız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUSFIXA’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUSFIXA’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34218 Bağcılar / İstanbul

Üretim Yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

59500 Çerkezköy / Tekirdağ

DEVAMINI OKU

2.MUSFIXA nedir ve ne için kullanılır?

MUSFİXA, kapsül formunda olup 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir.Her bir kutuda, blisterde 20 kapsül bulunmaktadır. Sarı homojen toz içeren kapağı ve gövdesi şeffaf renkli 2 numara sert jelatin kapsüldür.

MUSFIXA esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.MUSFIXA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Genellikle erişkinlerde günde 2 defa 2 kapsül (8 mg) alınarak kullanılır.

• Tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu

• MUSFIXAsadece ağızdan kullanım içindir. Kapsülleri çiğnemeyiniz.

• Kapsülleri yeterli miktarda su ile alınız (örneğin,bir bardak su ile).

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz MUSFİXA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

MUSFİXA’nın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MUSFİXA’nm böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer MUSFİXA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

var ise


Kullanmanız gerekenden daha fazla MUSFIXA kullanırsanız

MUSFİXA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MUSFIXA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi MUSFIXA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MUSFİXA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

• Baygınlık (vazovagal senkop),

• Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MUSFİXA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik,uyuklama hali

• Kaşıntı

• Deri döküntüleri

• Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Mide ağrısı

Bunlar MUSFİXA’nın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU