İlaç Ara

MYLERAN 2 mg 100 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
254.49 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

MYLERAN™ 2 mg film kaplı tablet

Ağız yoluyla alınır.

SİTOTOKSİK

 • Etken Madde

  Her bir film tablet 2 mg busulfan içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. MYLERAN nedir ve ne için kullanılır?

  2. MYLERAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. MYLERAN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. MYLERAN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.MYLERAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MYLERAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Busulfan veya MYLERAN’ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız).

 • Daha önce busulfan (MYLERAN) aldıysanız ve size iyi gelmediyse (busulfan etkin maddesine karşı dirençli iseniz).

 • MYLERAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  MYLERAN kan hücrelerinde şiddetli azalmaya yol açan kuvvetli sitotoksik bir ilaçtır. Önerilen dozda bu istenen bir etkidir. Bu yüzden dikkatli bir izlem yapılacaktır.

  MYLERAN kullanıldığında ileride kemik iliği baskılanması, akciğer üzerinde zehirleyici etki ve başka bir habis tümörün gelişmesi riski artabilir.

  Eğer;

 • Son zamanlarda ya da halihazırda, radyoterapi (ışın tedavisi) veya kemoterapi (ilaç tedavisi alıyorsanız), ya da kök hücre nakli olduysanız. MYLERAN alan hastalarda ciddi karaciğer problemleri ( hepatik veno-oklüzif hastalık) gelişebileceğinden, bu nokta önem taşımaktadır. Eğer radyoterapi, üç kürden daha fazla kemoterapi aldıysanız ya da kök hücre nakli olduysanız, hepatik veno-oklüzif hastalığın ortaya çıkma riskinde bir artış bulunmaktadır.

 • Talasemi (Akdeniz anemisi (kansızlığı)) olarak adlandırılan kalıtsal kan hastalığınız varsa.

 • Kanınızda ürik asit miktarının aşırı seviyede olduğunu biliyorsanız veya gut (ürik asit kristallerinin ağrılı ve şişmiş eklemlere yol açtığı bir hastalık) hastalığınız varsa.

 • Karaciğer, böbrek veya akciğer hastalığınız varsa.

 • MYLERAN her iki cinsiyette de kısırlığa neden olabilir. Tedavinize başlamadan önce sperm saklanması hakkında doktorunuz ile konuşmanız gerekmektedir.

  Yukarıdaki durumların sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz MYLERAN almadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  MYLERAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız MYLERAN verilmeden önce doktorunuza söylemeniz önemlidir.

  Eşlerden herhangi birine MYLERAN veriliyorsa bu tabletler kullanılırken hamileliği önleyici güvenilir koruyucu önlemler uygulanmalıdır.

  MYLERAN spermleriniz veya yumurtalarınız için zararlı olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavinize başlamadan öne bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  MYLERAN alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  MYLERAN, sürücülük performansı veya makine kullanma yeteneği üzerine etkisine dair yeterli veri yoktur.

  MYLERAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MYLERAN laktoz (bir çeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  MYLERAN diğer ilaçlarla etkileşebilir ve dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • •  Diğer sitotoksik ilaçlar (kemoterapi) ile birlikte MYLERAN kullanılırsa nefes alma problemleri gibi yan etkilerle karşılaşma ihtimaliniz daha fazla olacaktır.

 • •  Fenitoin (sara nöbetlerini önlemek ve tedavi etmek için kullanılır) kullanıyorsanız doktorunuz fenitoini başka bir ilaçla değiştirmek gereğini duyabilir.

 • •  Canlı organizma (ağızdan çocuk felci, kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi) içeren aşılar -MYLERAN vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasını azaltabilir.

 • •  İtrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılır) veya metronidazol (bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılır) MYLERAN’la kullanıldığında ciddi yan etkilere sebep olabilir.

 • •  Çocuklarda Busulfan-Melfalanın (BuMel) (bir kanser ilacı) birlikte kullanıldığı tedavi rejimi için, son oral busulfan uygulamasından 24 saatten daha kısa bir süre sonra melfalan uygulanmasının toksisite (zehirlenme) gelişimini etkileyebileceği bildirilmiştir.

 • •  Siklofosfamid (kan bozukluklarının bazı tiplerinde kullanılır) MYLERAN’la birlikte kullanılacaksa ilk siklofosfamid dozu son MYLERAN dozundan 24 saat veya daha uzun bir süreden sonra verilmesi en iyi uygulamadır. Bu olası herhangi bir yan etkiye maruz kalma ihtimalinizi azaltır

 • •  Hastanede veya diş hekiminde bir işlem için anestetik kullanılması gerekirse doktorunuza veya diş hekiminize MYLERAN kullandığınızı söyleyiniz.

 • •  MYLERAN uygulaması esnasında parasetamol (bir ağrı kesici) dikkatle kullanılmalıdır.

 • 5.MYLERAN’in saklanması

  MYLERAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MYLERAN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MYLERAN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız MYLERAN’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Sitotoksik ve sitostatik beşeri tıbbi ürünlerin kullanımları sonucu boşalan iç ambalajlarının atıkları TEHLİKELİ ATIKTIR ve bu atıkların yönetimi 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

  Ruhsat sahibi :

  VLD Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.

  Büyükdere Cad. No: 127 Astoria İş Merkezi A Blok Kat: 8 Esentepe, Şişli – İstanbul

  Tel no.: 0-212-340 76 84

  Üretim yeri:

  Excella GmbH & Co. KG, Feucht, Almanya

  DEVAMINI OKU

  2.MYLERAN nedir ve ne için kullanılır?

  MYLERAN tablet busulfan adlı etkin maddeyi içerir. Busulfan alkilleyici maddeler olarak tanımlanan (sitotoksik ilaçların bir tipi veya kemoterapi) bir ilaç grubunda yer almaktadır. Bu ilaç bazı kanserlerin de dahil olduğu belirli kan bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. Kemik iliğinizin ürettiği yeni kan hücrelerinin sayısını azaltarak etki eder.

  MYLERAN siklofosfamid gibi diğer sitotoksik ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Doktorunuz sizin durumunuzda MYLERAN’ın nasıl yardımcı olabileceğini açıklayacaktır.

  MYLERAN 100 adet tablet içeren amber renkli şişede, karton kutuda satılmaktadır.

  MYLERAN tabletler beyaz renkli, film kaplıdır ve bir yüzünde ‘GX EF3’ ve diğerinde ‘M’ basılıdır.

  MYLERAN aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • •  Kronik granülosit lösemi (aynı zamanda kronik miyeloid lösemi olarak da adlandırılır) - kandaki beyaz kan hücresi sayısının artması ile sonuçlanan kemik iliğinin (kan hücrelerinin yapıldığı yer) bazı kan-yapıcı hücrelerini etkileyen bir kanser tipi. Bu enfeksiyonlara ve kanamalara sebep olabilir.

 • •  Polisitemi vera – kanınızda kırmızı kan hücrelerinin sayısının arttığı bir hastalık. Bu kanınızı kalınlaştırır ve pıhtılaşmasına sebep olur. Bu örneğin baş ağrısı, sersemlik ve nefes darlığı v.b belirtilere yol açar.

 • •  Trombositemi – trombositleri (kanın pıhtılaşmasına yardım eden kan hücreleri) etkileyen bir hastalıktır. Kanda pıhtılaşmaya neden olan trombositlerde artış olabilir ya da trombositler düzgün şekilde çalışmadığından burun kanaması, diş eti kanaması veya kolay morarmaya neden olur.

 • •  Miyelofibröz – kemik iliğine lifli (nedbeli) bir dokunun yerleştiği bir hastalıktır. Bu kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin hatalı üretilmesine yol açar. Güçsüzlük, mide şişmesi, kanama ve morarma gibi belirtilere sebep olur.

 • •  Hematopoetik progenitör hücre (kemik iliği) naklinden önce hazırlanmanızda. Bu sağlıklı vericilerin kemik iliğinde gelişen kan hücrelerinin sizin kemik iliğinize sağlıklı hücre üretmesine yardımcı olmak için nakledilmesi işlemidir.

 • DEVAMINI OKU

  3.MYLERAN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuzun talimatlarına harfiyen uyunuz ve MYLERAN’ı daima doktorunuzun belirtiği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuzla kontrol ediniz. MYLERAN size sadece kan hastalıklarının tedavisinde deneyimli uzman bir hekim tarafından verilmelidir. Doktorunuz bu ilacın ne kadarını ne sıklıkta almanız gerektiğini söyleyecektir.

  MYLERAN dozu kan probleminize veya kan kanserinize (BAKINIZ Bölüm 1) bağlıdır.

 • •  Tedaviniz esnasında doktorunuz ihtiyacınıza göre dozunuzu değiştirebilir.

 • •  Bazen, fazla kilolu iseniz dozunuz değiştirilebilir.

 • •  Eğer yüksek doz MYLERAN alıyorsanız doktorunuz benzodiazepin olarak adlandırılan başka bir ilacı da reçeteleyebilir. Bu nöbet geçirmenizi durdurmaya yardım edecektir.

 • •  MYLERAN ile tedavi olurken doktorunuz kanınızdaki hücre sayılarını kontrol etmek için düzenli olarak kan testleri yaptırabilir ve sonuca göre dozunuzu ayarlayabilir.

 • Kronik granülosit lösemi (aynı zamanda kronik miyeloid lösemi olarak da adlandırılır)

 • •  Mutat ilk doz 4 mg’a kadardır, tek doz olarak verilir. Doktorunuz sonraki dozlarınızı vücut ağırlığınıza bağlı olarak ayarlayacaktır.

 • •  Normalde tedavi 12 ila 20 haftalık bir kürle sonlanacaktır. Bir kürden daha fazla tedavi alabilirsiniz.

 • •  Bazı kişilerin uzun süre MYLERAN alması gereklidir. Uzun süreli kullanımda mutat günlük doz 0,5 mg ila 2 mg’dır. Eğer günlük dozunuz 2 mg’dan az ise doktorunuz tabletlerinizi sadece belli günlerde almanızı isteyebilir. Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

 • •  Çocuklarda kronik miyeloid lösemi çok nadirdir ve MYLERAN’ın tavsiye edilen dozu bulunmamaktadır.

 • Polisitemi vera
 • •  Mutat doz günde 4 ila 6 mg’dır.

 • •  Kür genelde 4 ila 6 hafta sürer. Bu kür doktorunuz gerekli görürse tekrarlanabilir.

 • •  Bazı kişilerin uzun süre MYLERAN alması gereklidir. Uzun süreli kullanımda mutat günlük doz 2 ila 3 mg’dır.

 • Miyelofibröz ve esansiyel trombositemi

 • •  Mutat günlük doz 2 ila 4 mg’dır.

 • Hematopoetik progenitör hücre nakli

 • •  Yetişkinlere önerilen busulfan dozu nakilden 7 gün önce başlayarak 4 gün her 6 saatte bir 1mg/kg’dır.

 • •  Nakilden iki gün önce siklofosfamid adlı ilacı da alacaksınız. Siklofosfamid son MYLERAN dozu üzerinden 24 saat geçmeden önce verilmemelidir.

 • o Yetişkinler- Mutat doz vücut ağırlığınızın her bir kilogramı için 1 mg’dır. Bu doz her 6 saatte bir alınır.

  o Çocuklar- Doz vücut yüzey alanınıza göre hesaplanacaktır. Bu doz her 6 saatte bir alınır.

  Uygulama yolu ve metodu

  MYLERAN sadece ağızdan kullanım içindir.

 • •  Tabletlerinizi bir miktar su ile yutunuz.

 • •  Tabletleri kırmayınız, ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak dozu ve kullanım süresini belirleyecektir.

  Çocuklarda Busulfan-Melfalanın (BuMel) (bir kanser ilacı) birlikte kullanıldığı tedavi rejimi için, son oral busulfan uygulamasından 24 saatten daha kısa bir süre sonra melfalan uygulanmasının toksisite (zehirlenme) gelişimini etkileyebileceği bildirilmiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  MYLERAN’ın böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı için klinik veriler bulunmamaktadır.

  Obezlerde doz yüzey vücut alanına göre veya ideal kiloya göre doktor tarafından ayarlanarak kullanılır.

  Eğer MYLERAN’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MYLERAN kullanırsanız

  MYLERAN’dan çok fazla kullandıysanız veya başkası yanlışlıkla kullanmışsa gecikmeden doktorunuza söyleyiniz ve size en yakın hastanenin ACİL bölümüne başvurunuz. İçinde hiç tablet kalmamış olsa bile ilaç kutusunu yanınızda götürünüz.

  MYLERAN’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  MYLERAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, doktorunuza söyleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MYLERAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzla konuşmadan MYLERAN kullanmayı bırakmayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi MYLERAN bazı kişilerde yan etkilere sebep olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa MYLERAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • •  Ateş veya enfeksiyon belirtileri (boğaz ağrısı, ağızda yara veya idrar yolu ile ilgili problemler). MYLERAN ile tedavi beyaz kan hücresi sayısında düşmeye sebep olabilir. Beyaz kan hücreleri enfeksiyon ile savaşır ve çok az sayıda beyaz kan hücresi olduğunda enfeksiyon görülebilir.

 • •  Beklenmeyen berelenme ve kanamalar. Bu durumlar, belirli bir tip kan hücresinin çok az miktarda üretildiği anlamına gelmektedir.

 • •  Aniden kendinizi kötü hissederseniz (vücut sıcaklığınız normal olsa bile).

 • “Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.”

  MYLERAN kullanımı gelecekte ikincil akut (aniden gelişen) lösemi olarak adlandırılan bir kanser tipinin oluşması riskini artırabilir. İkincil akut lösemi kemik iliğinde (kemiğinizde kırmızı ve beyaz kan hücrelerini oluşturan bir doku) uygun şekilde işlev göstermeyen çok sayıda hücre üretilmesine neden olur. Bu durumun belirtileri yorgunluk, ateş, enfeksiyon ve morarmadır. Bu durum, kanınızda uygun şekilde işlev göstermeyen çok sayıda hücrenin olduğunu ve uygun şekilde çalışan çok az sayıda hücrenin varlığını gösteren bir kan testi ile de tespit edilebilir.

  Bu ilaçla da olabilen aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuzla konuşunuz:

  Çok yaygın (10 kişide 1’den fazlasını etkiler)

 • •  Kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısında azalma.

 • •  Yüksek doz MYLERAN ile hasta hissetme (mide bulantısı), hasta olma (kusma), ishal ve ağız yaraları.

 • •  Yüksek doz MYLERAN ile göz beyazlarında veya deride sararma (sarılık), karaciğer ve safra hasarı.

 • •  Kadınlarda, yüksek doz MYLERAN ile adet döngüsü durabilir, üreme yeteneği etkilenebilir ve erken menopoz başlayabilir.

 • •  Kız çocuklarında ergenliğe giriş gecikebilir ya da engellenebilir.

 • •  Erkek çocuklarında ve erkeklerde sperm üretimi gecikebilir, azalabilir veya durabilir ve testislerin boyutu küçülebilir.

 • •  Yüksek doz MYLERAN ile Pnömoni sendromu olarak adlandırılan enfeksiyon belirtisi olmaksızın akciğer iltihaplanması.

 • Yaygın (10 kişide 1’den azını etkiler)
 • •  Kalbiniz düzgün şekilde atmayabilir - yüksek doz MYLERAN ile özellikle talasemi (akdeniz anemisi) denilen kalıtsal kan kan hastalığınız varsa.

 • •  Pnömoni olarak adlandırılan akciğer iltihaplanması - nefessiz kalma, öksürük ve ateşe yol açar.

 • •  Saç dökülmesi (yüksek doz MYLERAN ile).

 • •  Deride koyu renkli plakalı görünüm.

 • •  Yüksek doz MYLERAN ve aynı zamanda siklofosfamid adlı ilaç kullanıldığında idrarda kan belirtileri ve su geçerken ağrı (mesane iltihaplanması).

 • •  Lösemi (bir kan kanseri).

 • Yaygın olmayan (100 kişide 1’den azı etkilenir)

 • •  Kadınlarda, mutat doz MYLERAN ile adet döngüsü durabilir, üreme yeteneği etkilenebilir ve erken menopoz başlayabilir.

 • Seyrek (1.000 kişide 1’den azı etkilenir)

 • •  Kırmızı kan hücrelerinin sayısında şiddetli azalma, bu durum yorgun, güçsüz hissetmenize, kolayca morarmanıza ve enfeksiyon kapmanız ihtimalinin artmasına sebep olabilen aplastik anemi (kansızlık) olarak adlandırılır.

 • •  Yüksek doz MYLERAN ile nöbet geçirme.

 • •  Kemik iliği nakli veya yüksek doz MYLERAN kullanımı ile katarakt veya diğer göz problemleri.

 • •  Mutat doz MYLERAN ile hasta olduğunuzu hissetme veya hasta olma (mide bulantısı ve kusma), ishal ve ağız yaraları. Bu durum dozun güne yayılması ile iyileşebilir.

 • •  Mutat doz MYLERAN ile göz beyazlarında veya deride sararma (sarılık), karaciğer ve safra hasarı.

 • •  Saç dökülmesi (normal doz MYLERAN ile).

 • •  Ağız ve dudaklarda kuruma ya da çok kuru cilt, kaşıntı ve kızartılar dahil deri

 • değişiklikleri.

 • •  Bir kas-iskelet ve bağdokusu hastalığı olarak Sjögren sendromu.

 • •  Yüksek dozda busulfan verilmesinden sonra radyoterapi uygulanan hastalarda deri hasarında radyasyon etkisinin artışı.

 • Çok seyrek (10.000 kişide 1’den azı etkilenir)

 • •  Myastenia gravis olarak adlandırılan kas zayıflığı, genellikle göz kapakları düşer ve konuşmada veya kol ve bacakları kullanmada zorluğa neden olur.

 • •  Erkeklerde meme büyümesi.

 • •  Güçsüzlük, çok yorgun hissetme, ağırlık kaybı, hasta hissetme, hasta olma ve koyu renkli deri plakaları; Addison hastalığına benzerlik gösterir (ama adrenal bezler düzgün çalışır).

 • •  Diş gelişiminin tamamlanamaması.

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU